Komende diensten

zo 01 aug, 10:00 Ds. Marten Mulder
Ochtenddienst
zo 08 aug, 10:00 zomersluiting
u bent welkom in een van de wijkkerken
zo 15 aug, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Viering Heilig Avondmaal

Recente inhoud

Nieuw meubilair

Door Jacko Duker op 30 augustus, 2020 - 17:47

De Jozefkerk als stadskerk krijgt een nieuw aanblik vanaf medio september. De banken en stoelen maken plaats voor stapelbare stoelen. We kunnen daarmee straks flexibel met de ruimte omgaan en kunnen daarmee ruimte bieden aan activiteiten en concerten die een andere opstelling vragen dan de huidge opstelling.

Wil je een nog een stoel vanuit de Jozefkerk biedt dan mee!

https://www.onlineveilingmeester.nl/nl/veilingen/3266/kavels?categorie=2...

“Bergen verzetten”

Door Daan Kraan op 30 augustus, 2020 - 16:45

Vandaag, 30 augustus 2020, kende de online dienst uit de Jozefkerk een “dubbel karakter”. Er staat immers veel te gebeuren in en rond de Jozefkerk. Om al dat werk te kunnen doen zijn handjes nodig, en juist in de dienst van vandaag namen we afscheid van mensen die zich jaren hebben ingezet voor de kerk, ieder op zijn of haar manier. Dankbaarheid is daar zeker op zijn plaats.

Het betrof het afscheid van René de Vries, Bas Guchelaar, Henk Dassen, Peter Stam en Froukje van de Berg.

Ambtsdragers en ook vrijwilligers uitzwaaien, betekent ook, dat het werk van de kerk doorgang moet vinden, in welke vorm dan ook. Peter Stam, vertrekkend voorzitter van de kerkenraad, benadrukte dat ook in zijn woorden aan het einde van deze dienst. De kerkenraad heeft behoefte aan vers bloed.

Namens mijzelf sprekend, kan ik zeggen dat het werken in Gods wijngaard veel voldoening geeft.

Daan Kraan

Viering Heilig Avondmaal, 16 augustus 2020

Door Daan Kraan op 16 augustus, 2020 - 22:10

Het lijden en sterven van Jezus staan centraal tijdens vieringen van het Heilig avondmaal. Dat was vandaag in de (online) dienst in de Jozefkerk niet anders, integendeel. Jezus was bij ons tijdens deze dienst, in brood en wijn, door de Heilige Geest.

Persoonlijk vind ik vieringen van het Heilig Avondmaal altijd bijzonder, niet alleen in mijn rol als diaken als ik dienst heb, neen het gaat verder dan dat. Ik vind in vieringen als deze, de bevestiging dat Jezus er is voor mij. Ik ervaar de Heilige Geest dan van nabij. Maar ik ben er ook voor Hem. Noem het maar een soort “verbinding maken” met God.

Juist in deze tijd van corona, is het maken van verbinding met God zo belangrijk. De (online) dienst van vandaag, betrok de kerkbezoekers en de volgers van de dienst via de digitale weg, op een manier die viering van het Heilig Avondmaal, alle eer aandeed.

Fijn dat een viering als die van vandaag, een brug slaat tussen God en mensen. Zo blijft God in ons midden en kunnen we de Heilige Geest ervaren, iedere op zijn of haar manier.

Dagmeditatie 31 juli 2020

Door Daan Kraan op 30 juli, 2020 - 22:33

Exodus 25: 31-40

Maak een lampenstandaard van zuiver goud. De voet, de schacht, de kelken, knoppen en bloemen moeten uit één stuk worden gedreven. De schacht moet zes zijarmen hebben: drie aan de ene kant en drie aan de anderen kant. Deze armen moeten versierd worden met amandelbloesem; breng op elke arm drie kelken aan met een knop en bloemblaadjes, telkens op dezelfde manier. Ook de schacht moet versierd worden met amandelbloesem: vier kelken, elk met een knop en bloemblaadjes. Waar de armen uit de schacht komen, moeten eveneens knoppen worden aangebracht: één onder het eerste paar armen, één onder het tweede paar en één onder het derde paar. De hele standaard, met de zes armen en de knoppen, moet uit één stuk zuiver goud gedreven worden. Maak er zeven lampen voor en zet die er zo op dat het licht naar voren valt. De snuiters en bakjes moeten ook van zuiver goud zijn. Gebruik voor de lampenstandaard en voor de bijbehorende voorwerpen een talent zuiver goud. Houd je bij het maken ervan aan het ontwerp dat je hier op de berg getoond is.

 

Overweging

Licht als teken van aanwezigheid.

We kennen dat, als wij een kaars of waxinelichtje aansteken bij een foto van een geliefde. Dan denken wij aan hem of haar, en is die persoon voor ons aanwezig.

We kennen dat ook in de Paaskaars, waarin we de levende Heer, de opgestane Jezus Christus in ons midden weten.

En in katholieke kerken brandt altijd de Godslamp, als teken dat de Heer er is.

Bij nogal wat mensen zie je thuis een menora staan, vaak van brons gemaakt. Een zevenarmige kandelaar. De menora is een herinnering aan de zevenarmige kandelaar, de lampenstandaard in de tabernakel en de tempel die hier in dit Bijbelgedeelte worden genoemd.

Dagmeditatie 30 juli 2020

Door Daan Kraan op 29 juli, 2020 - 21:27

Exodus 25: 23-30

Maak een tafel van acaciahout, twee el lang, één el breed en anderhalve el hoog. Overtrek hem met zuiver goud en breng rondom een gouden sierlijst aan; een rand van een hand breed, in een gouden lijst gevat. Maak vier gouden ringen en bevestig ze aan de vier hoeken, bij de poten. De ringen moeten vlak onder de rand zitten; ze zijn bestemd voor de draagbomen waarmee de tafel gedragen wordt. De draagbomen voor de tafel moet je van acaciahout maken en je moet ze vergulden. Maak ook de bijbehorende schotels, schalen en kannen, en kommen voor de wijnoffers, allemaal van zuiver goud. Leg op de tafel het toonbrood, dat moet daar altijd blijven liggen.

 

Overweging

Een tafel, met daarop brood. Toonbrood, brood dat er ligt als symbolische gave voor de Heer. Het is voor ons een wat vreemd idee. Uit andere godsdiensten, zoals het hindoeïsme, kennen we wel offers met etenswaar, die neergezet worden voor de godheid, opdat hij te eten heeft.

Wij geloven niet dat de Heer voor zijn eten afhankelijk is van de gaven van de mensen. Het is eerder andersom. Toch is het toonbrood teken van de gaven van de mensen voor God. Een teken van hun verbondstrouw.

Het aantal toonbroden dat op de houten, met goud overtrokken, tafel komt te liggen is twaalf. De broodgave komt dus van heel Israël, van al de twaalf stammen. En het moet elke sabbat worden vernieuwd.

Leviticus 24 vers 5-9 vertelt iets meer over de twaalf toonbroden.

Daaruit blijkt, dat de broden uiteindelijk bestemd zijn als voedsel voor de priesters, voor Aäron en zijn zonen. Zij moeten het eten op een heilige plaats. Een ander mag er niet van eten.

Dagmeditatie 29 juli 2020

Door Daan Kraan op 28 juli, 2020 - 19:21

Exodus 25: 10-22

‘Laat van acaciahout een ark maken, een kist van twee-en-een halve el lang, anderhalve el breed en anderhalve el hoog. Overtrek die met zuiver goud, zowel van binnen als vanbuiten; aan de bovenkant moet je rondom een gouden sierlijst aanbrengen. Giet vier gouden ringen en bevestig ze aan de vier poten: twee ringen aan elke kant van de ark. Maak draagbomen van acaciahout, verguld ze en steek ze door de ringen aan weerszijden; zo kan de ark gedragen worden. De draagbomen moeten in de ringen blijven, ze mogen er niet uit gehaald worden.

In de ark moet je de verbondstekst leggen die Ik je zal geven. Je moet ook een verzoeningsplaat maken van zuiver goud, twee-en-een-halve el lang en anderhalve el breed. Maak aan de beide uiteinden daarvan een cherub, eveneens van goud, één aan het ene uiteinde en één aan het andere uiteinde. Het moet drijfwerk zijn, de twee cherubs moeten één geheel met de plaat vormen. Ze moeten tegenover elkaar staan, met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd, en hun vleugels moeten gespreid zijn zodat ze zich daar beschermend over uitstrekken. Leg de verzoeningsplaat op de ark; leg de verbondstekst die Ik je zal geven in de ark. Daar zal Ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs op de ark met de verbondstekst, zal Ik met je spreken en je alles zeggen wat Ik van de Israëlieten verlang.’

 

Overweging

Waar valt de Heer te ontmoeten, voor Mozes in de woestijn?

Dat blijkt een heel specifieke plaats te zijn: boven de verzoeningsplaat op de ark met de verbondstekst, tussen de twee cherubs.

We zeggen wel eens: ‘God is overal’. En dat is ook zo. Maar als God zomaar ‘overal’ is, dan is Hij ergens ook ‘nergens.’ Het zegt niet zoveel.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04