Komende diensten

zo 29 nov, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Eerste adventszondag
zo 06 dec, 10:00 Ds. Ron Koopmans
tweede adventszondag
zo 13 dec, 10:00 Ds. Ron Koopmans
derde adventszondag

Recente inhoud

Komende Online Uitzending

Klik op de afbeelding om naar ons YouTube kanaal te gaan

Update: Houd moed, heb lief!

Houd moed, heb lief

Al een paar weken leven we onder de nog wat scherpere maatregelen die de regering moest nemen. In onze Jozefkerkgemeenschap passen we ons schijnbaar moeiteloos aan. We zijn dankbaar dat we nog steeds kerkdiensten kunnen houden met nog zo’n dertig bezoekers. Het ontvangstcomité begeleidt de kerkgangers rustig naar hun plaats en na de dienst weer naar buiten. De kerkgangers houden zich prima aan de voorschriften.

Helaas mag er nog geen ‘gemeentezang’ zijn. Maar we zijn gezegend met een aantal mensen die zich hebben aangemeld als ‘zanger’, zodat wat anders ‘samenzang’ is nu uit enkele monden toch heel welluidend klinkt. Ook doen diverse mensen mee als ‘lezer’ van de Schriftlezingen, soms fysiek in de kerk, vaak ook via een filmpje. Complimenten en dank voor wie dit allemaal organiseert!

We missen intussen wel de ontmoeting, ook in het kringwerk. Het is een grote uitdaging om elkaar vast te houden, en om ook zelf het lijntje naar God en naar de kerk niet te verwaarlozen. Dat is de verantwoordelijkheid van ieder persoonlijk en van ons samen. Probeer andere manieren te vinden om naar elkaar om te zien. 

Wij hebben nog altijd vertrouwen voor de toekomst. Momenteel lijkt het virus weer wat op zijn retour en berichten over een vaccin zijn ook hoopvol. En altijd hoort de Heer ons bidden. 

Dus houd moed, en heb lief! 

Ron Koopmans, predikant

Dagmeditatie 31 juli 2020

Door Daan Kraan op 30 juli, 2020 - 22:33

Exodus 25: 31-40

Maak een lampenstandaard van zuiver goud. De voet, de schacht, de kelken, knoppen en bloemen moeten uit één stuk worden gedreven. De schacht moet zes zijarmen hebben: drie aan de ene kant en drie aan de anderen kant. Deze armen moeten versierd worden met amandelbloesem; breng op elke arm drie kelken aan met een knop en bloemblaadjes, telkens op dezelfde manier. Ook de schacht moet versierd worden met amandelbloesem: vier kelken, elk met een knop en bloemblaadjes. Waar de armen uit de schacht komen, moeten eveneens knoppen worden aangebracht: één onder het eerste paar armen, één onder het tweede paar en één onder het derde paar. De hele standaard, met de zes armen en de knoppen, moet uit één stuk zuiver goud gedreven worden. Maak er zeven lampen voor en zet die er zo op dat het licht naar voren valt. De snuiters en bakjes moeten ook van zuiver goud zijn. Gebruik voor de lampenstandaard en voor de bijbehorende voorwerpen een talent zuiver goud. Houd je bij het maken ervan aan het ontwerp dat je hier op de berg getoond is.

 

Overweging

Licht als teken van aanwezigheid.

We kennen dat, als wij een kaars of waxinelichtje aansteken bij een foto van een geliefde. Dan denken wij aan hem of haar, en is die persoon voor ons aanwezig.

We kennen dat ook in de Paaskaars, waarin we de levende Heer, de opgestane Jezus Christus in ons midden weten.

En in katholieke kerken brandt altijd de Godslamp, als teken dat de Heer er is.

Bij nogal wat mensen zie je thuis een menora staan, vaak van brons gemaakt. Een zevenarmige kandelaar. De menora is een herinnering aan de zevenarmige kandelaar, de lampenstandaard in de tabernakel en de tempel die hier in dit Bijbelgedeelte worden genoemd.

Dagmeditatie 30 juli 2020

Door Daan Kraan op 29 juli, 2020 - 21:27

Exodus 25: 23-30

Maak een tafel van acaciahout, twee el lang, één el breed en anderhalve el hoog. Overtrek hem met zuiver goud en breng rondom een gouden sierlijst aan; een rand van een hand breed, in een gouden lijst gevat. Maak vier gouden ringen en bevestig ze aan de vier hoeken, bij de poten. De ringen moeten vlak onder de rand zitten; ze zijn bestemd voor de draagbomen waarmee de tafel gedragen wordt. De draagbomen voor de tafel moet je van acaciahout maken en je moet ze vergulden. Maak ook de bijbehorende schotels, schalen en kannen, en kommen voor de wijnoffers, allemaal van zuiver goud. Leg op de tafel het toonbrood, dat moet daar altijd blijven liggen.

 

Overweging

Een tafel, met daarop brood. Toonbrood, brood dat er ligt als symbolische gave voor de Heer. Het is voor ons een wat vreemd idee. Uit andere godsdiensten, zoals het hindoeïsme, kennen we wel offers met etenswaar, die neergezet worden voor de godheid, opdat hij te eten heeft.

Wij geloven niet dat de Heer voor zijn eten afhankelijk is van de gaven van de mensen. Het is eerder andersom. Toch is het toonbrood teken van de gaven van de mensen voor God. Een teken van hun verbondstrouw.

Het aantal toonbroden dat op de houten, met goud overtrokken, tafel komt te liggen is twaalf. De broodgave komt dus van heel Israël, van al de twaalf stammen. En het moet elke sabbat worden vernieuwd.

Leviticus 24 vers 5-9 vertelt iets meer over de twaalf toonbroden.

Daaruit blijkt, dat de broden uiteindelijk bestemd zijn als voedsel voor de priesters, voor Aäron en zijn zonen. Zij moeten het eten op een heilige plaats. Een ander mag er niet van eten.

Dagmeditatie 29 juli 2020

Door Daan Kraan op 28 juli, 2020 - 19:21

Exodus 25: 10-22

‘Laat van acaciahout een ark maken, een kist van twee-en-een halve el lang, anderhalve el breed en anderhalve el hoog. Overtrek die met zuiver goud, zowel van binnen als vanbuiten; aan de bovenkant moet je rondom een gouden sierlijst aanbrengen. Giet vier gouden ringen en bevestig ze aan de vier poten: twee ringen aan elke kant van de ark. Maak draagbomen van acaciahout, verguld ze en steek ze door de ringen aan weerszijden; zo kan de ark gedragen worden. De draagbomen moeten in de ringen blijven, ze mogen er niet uit gehaald worden.

In de ark moet je de verbondstekst leggen die Ik je zal geven. Je moet ook een verzoeningsplaat maken van zuiver goud, twee-en-een-halve el lang en anderhalve el breed. Maak aan de beide uiteinden daarvan een cherub, eveneens van goud, één aan het ene uiteinde en één aan het andere uiteinde. Het moet drijfwerk zijn, de twee cherubs moeten één geheel met de plaat vormen. Ze moeten tegenover elkaar staan, met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd, en hun vleugels moeten gespreid zijn zodat ze zich daar beschermend over uitstrekken. Leg de verzoeningsplaat op de ark; leg de verbondstekst die Ik je zal geven in de ark. Daar zal Ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs op de ark met de verbondstekst, zal Ik met je spreken en je alles zeggen wat Ik van de Israëlieten verlang.’

 

Overweging

Waar valt de Heer te ontmoeten, voor Mozes in de woestijn?

Dat blijkt een heel specifieke plaats te zijn: boven de verzoeningsplaat op de ark met de verbondstekst, tussen de twee cherubs.

We zeggen wel eens: ‘God is overal’. En dat is ook zo. Maar als God zomaar ‘overal’ is, dan is Hij ergens ook ‘nergens.’ Het zegt niet zoveel.

Dagmeditatie 28 juli 2020

Door Daan Kraan op 27 juli, 2020 - 19:59

Exodus 25: 1-9

De Heer zei tegen Mozes: ‘Vraag de Israëlieten Mij geschenken te geven; neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. Je moet het volgende van hen vragen: goud, zilver en koper, blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol, fijn linnen garen en geitenhaar, rood geverfde ramsvellen, vellen van zeekoeien, acaciahout, lampolie, geurige specerijen voor de zalfolie en voor de reukoffers, onyxstenen voor de priesterschort en edelstenen voor de borsttas. De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat Ik te midden van hen kan wonen. Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan.’

 

Overweging

De Israëlieten moeten een heiligdom voor de Heer maken. Dat is niet alleen in het belang van de Heer, maar ook van henzelf. De Heer kan dan namelijk wonen te midden van hen. God is op deze manier zijn volk heel nabij, en zo wil Hij het ook.

Er zijn in dit korte stukje een paar dingen waarbij ik even wil stil staan.

Allereerst: Mozes moet aan de Israëlieten geschenken vragen.

Het gaat dus om een vrijwillige bijdrage! Je kunt volk-van-God zijn, maar dat wil dus niet zeggen dat daar automatisch een ‘belastingaanslag’ op volgt. De bijdrage voor Gods heiligdom wordt gegeven uit vrije wil. Dat is een aardige bodem onder de manier waarop we in onze kerk de kerkelijke bijdrage hebben georganiseerd, als vrijwillige bijdrage. Niet als plicht! In het oude oosten was zo’n opstelling van God echter uitzondering. Overal legden heersers hun bevolking zware lasten op. Zoals in Egypte, waar ook de Israëlieten slavenarbeid moesten verrichten ter wille van de Farao en Egyptes godsdienst. Daaruit waren ze nu bevrijd. Vrijheid is in Israël, en dus ook bij ons als ‘bijgevoegden’, een groot goed.

Dagmeditatie 27 juli 2020

Door Daan Kraan op 26 juli, 2020 - 22:28

Zacharia 14: 12-21

De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de Heer worden getroffen met een afgrijselijke plaag: terwijl ze nog levend rondlopen zal Hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond. De Heer zal op die dag zo’n paniek onder hen zaaien dat ze elkaar beetgrijpen en slaags raken. Ook Juda zal zich mengen in de slag om Jeruzalem. De rijkdommen van de belagers zullen als buit bijeen worden gebracht: grote hoeveelheden goud, zilver en kostbare gewaden. En alle dieren in het vijandelijke kamp, paarden, muildieren, kamelen en ezels, zullen door dezelfde plaag worden getroffen als de mensen.

De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de Heer van de hemelse machten te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren. En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen. Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig worden getroffen door deze plaag, waarmee de Heer de volken straft die het Loofhuttenfeest niet komen vieren. Dat zal de straf zijn voor Egypte en de andere volken die niet deelnemen aan het Loofhuttenfeest.

Als die tijd aanbreekt, zal zelfs op de bellen van de paarden gegraveerd staan: ‘Aan de Heer gewijd’. De kookpotten in de tempel zullen dienen als offerschalen voor het altaar. Alle kookpotten in Jeruzalem en Juda zullen aan de Heer van de hemelse machten gewijd zijn; ieder die wil offeren, kan ze gebruiken om er zijn offer in te bereiden. Als die tijd aanbreekt, zullen er nooit meer handelaars zitten in de tempel van de Heer van de hemelse machten.

 

Overweging

Het oordeel van de Heer over volken die ten strijde trekken tegen Jeruzalem is niet mals. Als je leest van wegteren en wegrotten, dan griezelt het je toe.

Dagmeditatie 26 juli 2020

Door Daan Kraan op 25 juli, 2020 - 19:33

Zacharia 14: 1-11

Er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld. Ik zal alle volken samenbrengen – zegt de Heer – om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid. Daarna zal de Heer uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. Die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens die zullen reiken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de Heer, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen. Op die dag zal er gen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans. Op die ene dag, die alleen de Heer kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in de zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. En de Heer zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam. He hele land wordt zo vlak als de Jordaanvallei, van Geba in het noorden tot aan Rimmon in het zuiden. Maar Jeruzalem zal zijn hoogverheven plaats behouden. Van de Benjaminpoort tot aan de oude poort, de Hoekpoort, en van de Chananeltoren tot aan de koninklijke perskuipen zal de stad bewoond zijn. Jeruzalem zal weer een veilige woonplaats zijn, want er zal nooit meer vernietiging over worden afgeroepen.

 

Overweging

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04