Komende diensten

zo 25 aug, 9:30 Ds. Klaas Douwes
Ochtenddienst
zo 01 sep, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst
zo 08 sep, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst

Recente inhoud

Welkom op de website van de Jozefkerk

Het ruime lichte gebouw van de Jozefkerk in Assen is het thuis van een warme en levendige wijkgemeente. 

Een gemeenschap met oog voor traditie, maar eigentijds en midden in de samenleving. Jong en oud vinden hun voeding in zondagse diensten tot Gods eer, en in de vele activiteiten die door de weeks plaatsvinden. 

Op deze site vindt u een overzicht, en een uitnodiging tot meedoen voor ieder die dat wil. 

Ron Koopmans, predikant

Stotteren uitzending Kerk TV

Door Jacko Duker op 2 februari, 2019 - 22:10

Beste KerkTV kijker,

Van u hebben we een storingsmelding ontvangen van zondag 27 januari maar ook van eerdere zondagen waarbij het bekijken van de dienst live niet vlekkeloos verloopt. Tussen, ruim genomen, 10:00 en 11:00 ervaren de kijkers thuis dat het beeld stottert en soms wat langer stilstaat en in sommige gevallen ook stopt. Opnieuw het kijken starten werkt vaak wel weer maar een stukje van de dienst is dan gemist. In het archief is van deze verstoring niets te merken wat inhoudt dat het verzenden van de dienst naar de centrale server goed verloopt maar het probleem gezocht moet worden bij het (live) kijken.

In de afgelopen weken hebben we van u informatie gevraagd en ook gekregen, waarvoor dank, en dat gebruiken we om een beeld te krijgen van de verstoring. Sommige van u geven aan de problematiek in de capaciteit van ons netwerk en servers te zoeken doordat het probleem tussen 10:00 uur en 11:00 uur optreedt. Vanzelfsprekend hebben wij daar uitvoerig en nauwkeurig naar gekeken maar daar ligt het probleem niet. 

In de afgelopen week hebben we opnieuw veel uitzoekwerk gedaan en metingen uitgevoerd, mede met behulp van de informatie die we van u ontvangen hebben, en daarmee hebben we een aantal mogelijke oorzaken kunnen uitsluiten. Helaas hebben we nog niet de oorzaak kunnen vinden. 

Wij zullen de uitzendingen zondagmorgen nauwlettend bekijken. Graag vernemen we ook uw ervaringen. Als het voor u mogelijk is om (enige) thuiskijkers te vragen om bij te houden op welk tijdstip en hoe lang het beeld stilstaat te noteren, dan zouden wij dat graag van u ontvangen. Uw ervaringen en notities kunt u naar ons mailen. (helpdesk@sikn.nl

Met vriendelijke groet,

Kerkomroep.nl

Vorderingen met de verbouw

Door Jacko Duker op 20 januari, 2019 - 16:15

Na een korte bouwstop gedurende de kerst en oud en nieuw is de draad van de verbouw bijgebouwen, keuken en hal weer flink opgepakt. 
De oude zalen 4 en 5 worden nu heringericht voor de predikanten en het kerkelijk bureau. Deze herinrichting begint echt gestalte te krijgen en is in de afbouwfase. De oude zolder boven deze ruimte is ook al stevig aangepakt. Het dak is geïsoleerd en er is een begin gemaakt om ook hier een doorgang voor de de lift te creëren. Deze zolder wordt ingericht als archiefruimte en wordt tevens een prima plek voor de jeugd. 
Buiten aan de Noordkant is ook veel gebeurd. Het dak is verwijderd en de liftschacht wordt door getrokken en zal boven het oude gebouw uitsteken. Goed te zien op de bouwtekeningen. Zaal 1 en 2 op de begane grond krijgen vanuit de hal/keuken nieuwe doorgangen. De technische aanpassingen van de toiletten zijn zo goed als klaar en men kan beginnen aan de afwerking. 
Henk Jan Lutgert

Publicatie liturgie

Door Jacko Duker op 17 januari, 2019 - 23:13

Vanaf heden kunt u de liturgie vinden op de vertrouwde plek mits u een account als gemeentelid van de Jozefkerk heeft.

Het is binnen de licenties die wij hebben voor het gebruiken van liederen in de eredienst niet toegestaan om liturgieën en presentaties publiek beschikbaar te stellen.

 

Slagwerk Jozefkerk

Door Jacko Duker op 17 januari, 2019 - 19:42

De klok in de toren van de Jozefkerk was de laatste tijd wel heel erg stil.
Via facebook werden wij geattendeerd op het feit dat de halve en hele uren niet meer werden aangegeven.

We hebben de klokkenmaker de toren laten beklimmen en die wist al snel het euvel te vinden; een gebroken aandrijfdraad. Deze is inmiddels weer gereed en nu kan Assen ook weer horen hoe laat het is.

 

Kerkbalans 2019

Door Jacko Duker op 14 januari, 2019 - 23:22

Toezegging nu ook digitaal mogelijk

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. Tussen 21 en 26 januari 2019 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor de Protestantse Gemeente Assen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Voor het invullen van uw toezegging voor de actie Kerkbalans wordt u een nieuwe mogelijkheid geboden: u kunt dat dit jaar ook digitaal doen

We hopen dat u massaal gebruik gaat maken van deze mogelijkheid. Het betekent voor het personeel op het Kerkelijk Bureau een aanzienlijke tijdsbesparing!

Welkomdienst Jozefkerk

Door Jacko Duker op 10 januari, 2019 - 23:26

Op zondag 27 januari zal er in de Jozefkerk weer een Welkomdienst worden gehouden. Voorganger in deze dienst zal zijn ds. T.J. Oldenhuis uit Coevorden. Het thema is: “Eigenbelang eerst?”. Vocale medewerking wordt verleend door Christelijk Mannenkoor Assen onder leiding van Bert Duijst. Het orgel wordt bespeeld door Harm Hoeve uit Rouveen. Hij begeleidt het koor en de samenzang. Iedereen is van harte welkom. De dienst begint om 19.00 uur. Voorafgaand is er samenzang. Die begint om 18.45 uur.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04