Komende diensten

zo 07 mrt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst
wo 10 mrt, 19:30 Ds. Ron Koopmans
Biddag voor gewas en arbeid
zo 14 mrt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst

Recente inhoud

Komende Online Uitzending

Klik op de afbeelding om naar ons YouTube kanaal te gaan

 

 

Wijziging collectebestemmingen

Door Daan Kraan op 8 december, 2020 - 21:18

De diaconiecollecten van 13 en 20 december hebben een ander doel gekregen. Dit is door het College van Diakenen bepaald.

In geheel Assen wordt voor deze doelen gecollecteerd.

Op 13 december is de diaconiecollecte bestemd voor de Voedselbank. In het kerkblad staat hierover een artikel.

Op 20 december is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Opkikker. In het volgende kerkblad komt hiervan nog een artikel.

Vrije collecte zondag 15 november

Door Daan Kraan op 3 november, 2020 - 20:54

De vrije collecte in deze dienst is bestemd voor het Hospice Het Alteveer, een Bijna Thuis Huis voor Noord- en Midden-Drenthe.

Het Alteveer is een gastvrije plek voor mensen die terminaal ziek zijn en ligt in een rustige woonbuurt bij het centrum van Assen. Het hospice biedt persoonlijke zorg in een rustige en huiselijke sfeer. Net als thuis, kunnen familie en vrienden hun zorg en aandacht blijven geven. Als het nodig is, nemen vrijwilligers en professionele zorgverleners het van hen over.

Ook in de laatste fase van het leven is er ruimte voor rust en persoonlijke aandacht. Op dit moment zijn er plannen voor nieuwbouw aan de rand van Peelo om de noodzakelijk geworden uitbreiding te kunnen realiseren. Binnen de totale kosten van de nieuwbouw is nog een flink gat te dichten. Hiervoor willen we graag uw aandacht vragen en u oproepen een gift over te maken via de scipio-app of op bankrekeningnummer NL96 RABO 0310 1235 26 o.v.v. Hospice Het Alteveer Assen. Hartelijk dank daarvoor!

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.hospice-assen.nl
De diaconie

Oogstdienst “Een goede oogst”, 01 november 2020

Door Daan Kraan op 1 november, 2020 - 14:33

Tijdens oogstdiensten in het (recente) verleden, stonden veel fruitbakjes, gemaakt door de diaconie soms met de hulp van kerkjongeren, op het podium van de Jozefkerk opgesteld.

Deze fruitbakjes waren dan bestemd voor o.a. aan huis gebonden mensen, zieken en oude gemeenteleden. Hoe anders was nu de invulling van de oogstdienst van zondag 01 november.

Fruitbakjes waren niet in de kerk aanwezig tijdens de dienst, ze waren er helemaal niet zelfs. In plaats van fruitbakjes had de diaconie een andere manier gekozen om een boodschap van God bij de mensen te laten bezorgen. Een boodschap van dankbaarheid in de vorm van een kaartje, waarmee Gods schepping ons steeds weer zegent. Zo blijven we toch als kerk en Gods gemeente, met elkaar verbonden.

De oogstdienst van vandaag, had ook te maken met het feit dat we dankbaar zijn, dat een aantal mensen, opnieuw, “ja” zeiden om in Gods wijngaard te kunnen werken, als dan niet in een officieel ambt.

De oogstdienst van vandaag kunt u terug zien via de link https://www.youtube.com/watch?v=75vgqaoFn7g.

Op de foto, het kaartje dat is toegezonden aan alle gemeenteleden van onze kerk.

 

 

Overleg moderamen AK en wijkkerkenraad Jozefkerk 24 september 2020, in de Jozefkerk

Door Daan Kraan op 19 oktober, 2020 - 19:08

‘Kennen en horen' van de wijkgemeenten over het ‘Advies ontwikkelrichting inrichting Protestantse kerk Assen 2030’, stond op deze avond centraal.

Hoe kan de PKA over tien jaar nog kerk zijn, rekening houdend met ontwikkelingen als daar zijn “het emeritaat van enige predikanten op (kort) termijn, achteruitgang van het aantal leden binnen de PKA en welke kerkgebouwen blijven voor eredienstvieringen in stand”? In de afgelopen jaren zijn er inspiratiebijeenkomsten geweest waar gemeenteleden inhoudelijke ideeën naar voren konden brengen. Uit deze bijeenkomsten zijn drie kernwoorden naar voren gekomen: ‘Lef’, ‘Gods actualiteit voor de stad’ en ‘Krachten bundelen’.

Gerard Schoep gaf een toelichting op het advies. De eerder in het leven geroepen commissie Gebouwen en de commissie Predikanten zijn samengevoegd en hebben één advies opgesteld. In de werkgroep waren vertegenwoordigers van alle wijkgemeenten en het College van Kerkrentmeesters vertegenwoordigd.

In het advies wordt in tien jaar toegewerkt naar een levensvatbare PKA in 2030. Het betreft hier een advies, rekening houdend met een ledendaling van ongeveer 3%. Minder leden betekent automatisch ook minder inkomsten. Het uitgangspunt van de commissie is een gezonde exploitatie en een levensvatbare gemeenschap in 2030 voor de PKA te realiseren, rekening houdend met de bovenstaande factoren.

Adviezen PKA 2030

Er zijn nu drie wijkgemeenten, ieder met een eigen ‘geloofskleur’. Deze verscheidenheid moet er zijn en blijven, maar ze kunnen wel gaan veranderen. Ook wordt bekeken of het zinvol en haalbaar is om uit te gaan van één kerkenraad.

Daarnaast wordt ingezoomd op de personele bezetting van functies als daar zijn, predikanten, kerkelijk werkers, diaconale werkers, een stadspredikant, ouderenpredikant en de kerkelijk werker voor jeugd en middengroepen.

Kerkgebouwen

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04