Recente inhoud

Komende diensten

zo 04 jun, 10:00 ds. Jasper van der Horst
Ochtenddienst met VVP
zo 11 jun, 10:00 ds. W. van der Wind
Ochtenddienst
zo 18 jun, 10:00 mw. Alexandra Matz
Ochtenddienst

Komende activiteiten

za 03 jun, 19:30 Petrus-band LIVE in de Jozefkerk
do 08 jun, 10:00 Koffie-inloopochtend
do 13 jul, 10:00 Koffie-inloopochtend
do 10 aug, 10:00 Koffie-inloopochtend
do 14 sep, 10:00 Koffie-inloopochtend

Vakantiegeld 2023Kerstpakkettenactie 2022

Door Daan Kraan op 17 december, 2022 - 16:27

Gisteren, vrijdag 16 december, werd in de Opstandingskerk, met man en macht gewerkt aan het inpakken van vele Kerstpakketten. Een groot aantal vrijwilligers, uit diverse kerken, maar ook vrijwilligers van andere organisaties waren vertegenwoordigd om mee te helpen.

Geweldig om te zien met welk een groot enthousiasme, de Kerstpakketten werden gevuld met levensmiddelen. Drie ploegen vrijwilligers, in de ochtendploeg, in de middagploeg en in de avondploeg, zetten hun beste beentje voor. 

Op zaterdag 17 december werden de pakketten bij de mensen bezorgd. Ook diverse mensen van de diaconie uit de Jozefkerk werkten mee, zowel met het inpakken van de Kerstpakketten, maar ook met het rondbrengen van de pakketten.

Op de foto een Kerstpakket in de auto, op weg naar een blije burger die het pakket goed kan gebruiken.

Namens de diaconie,

Daan Kraan

Verzoeknummers voor de Johannes de Heer zangdienst

Door Margreet Dassen op 14 december, 2022 - 13:31

Op zondag 15 januari 2023 wordt er weer een “Johannes de Heer zangavond” gehouden in de Jozefkerk.

Deze dienst wordt begeleid door een groep muzikanten (oa Annemargriet Duursema-Hopman, Marnix Onrust, Mark Jan Veenstra) en begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. Marten van der Meulen.

Verzoeknummers uit de Johannes de Heer bundel zijn t/m 1 januari in te dienen via ons mailadres: avonddienst@jozefkerk-assen.nl

Amnesty Schrijfactie Write for Rights

Door Marian Nuis op 6 december, 2022 - 15:41

Ter gelegenheid van de Dag van de mensenrechten op zaterdag 10 december is de Jozefkerk tussen 10.00 en 16.00 uur geopend voor de jaarlijkse schrijfactie van Amnesty International. Er wordt actie gevoerd voor tien personen uit diverse landen en met verschillende achtergronden.
Voorbeeldbrieven liggen klaar en voor de verzending wordt gezorgd.

Als omlijsting van de actie zijn er de hele dag allerlei activiteiten; muziek wordt verzorgd door singer-songwriter Harry Loco.

Kijk voor meer informatie op www.pkn-assen.nl .

Doet u mee?

Bestellen zendingserfgoedkalender 2023

Door Daan Kraan op 3 december, 2022 - 21:10

De zendingserfgoedkalender 2023 "een nieuwe weg met Christus", kan worden besteld tot en met zondag 11 december.

U kunt uw bestelling vermelden op de inschrijvingslijsten in de kerk. U kunt uw bestelde kalender afrekenen als ze worden aangeleverd. De kalenders kosten 7 Euro per stuk. Graag betalen met gepast geld.

In de kerk is een inkijkexemplaar aanwezig. De kalender is meer dan de moeite waard, van harte aanbevolen.

Namens ZWO stedelijk.

Daan Kraan

Update visitatie

Door Daan Kraan op 2 december, 2022 - 14:25

Sinds enkele maanden vindt in de Jozefkerk en de ProtGem Assen visitatie plaats. Zoals de ouderlingen bij u op huisbezoek komen, zo komt de kerk op huisbezoek bij de kerkenraad. Dit gebeurt op verzoek van Ds Hommes ,de classispredikant van de Classis Drenthe-Groningen.

De taak van de visitatoren is volgens de kerkorde:

* Om te bemiddelen als er moeilijkheden zijn;

* Doel is om het geestelijk leven en de opbouw van de gemeente bevorderen;

* Daarnaast wordt er gekeken of de ambten en de bedieningen worden vervuld, zoals de Kerkorde dat voor ogen staat.

De reden voor het huisbezoek zijn de spanningen rondom het beroepingswerk. Afgelopen week zijn er gesprekken geweest met de moderamina van de Alg.Kerkenraad, van het College van Kerkrentmeesters en van de Kerkenraad Jozefkerk.

Daarnaast zijn er brieven vanuit de gemeente aan de kerkenraad geschreven. De visitatoren willen deze broeders en zusters graag zelf horen en zullen daarom voor de Kerstdagen spreekuren houden. Over dat laatste zult u de komende weken worden geïnformeerd en uitgenodigd.

Sommige mensen vinden huisbezoek spannend. Wat komen ze eigenlijk doen? Bedenk dat we het leven van de gemeente willen bevorderen. We doen dat door ruimte te geven aan bestaande klachten, de gemeente te informeren over wat er speelt en adviezen te geven die hopelijk bijdragen aan de onderlinge liefde en het geloof. Hopelijk zal de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus en de dienst aan elkaar en aan de wereld tot zijn recht komen.

We wensen u een gezegende Advent en Kerst toe.

De visitatoren, 

Huib Marchand, emeritus predikant in Groningen

Griëtte Sinnige, ouderling te Aduard

Koffiedrinken na de kerkdienst

Door Scriba Jozefker... op 2 december, 2022 - 07:55

We willen als wijkgemeente elkaar de gelegenheid geven tot ontmoeting na afloop van de kerkdienst. 

Er is in gezamenlijkheid met kosters, diaconie en kerkrentmeesters besloten om tot februari 2023 nog elke zondag koffie te drinken na afloop van de kerkdienst. Wel heeft de wijkkerkenraad aangegeven dat er rekening gehouden moet worden met de inzet van de vrijwillige kosters en de inzet van de leden van de diaconie. Om de werklast van de vrijwilligers te beperken wordt de koffie vanuit de keuken aan de Collardslaanzijde uitgedeeld aan de kerkgangers. De koffie wordt geschonken in bekertjes. We zien een maatschappelijke discussie ontstaan over het gebruik van wegwerpmateriaal. U bent vrij om uw eigen duurzame beker mee te nemen naar de kerkdienst. (Overigens zijn de door ons gekochte bekertjes  biologisch afbreekbaar). Om de kosten een beetje te besparen bieden we één kopje koffie aan. Hiermee wordt tevens de werkdruk van de vrijwilligers verlicht.

Wijkkerkenraad Jozefkerk

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04