Komende diensten

zo 27 sep, 10:00 Ds. Verbeek
Online kerkdienst met beperkte toegang voor kerkgangers
zo 04 okt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst
zo 11 okt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Online kerkdienst

Recente inhoud

Live kerkdienst

Houd moed, heb lief!

We verkeren in een moeilijke periode, ook als kerk, als wijkgemeente. In het begin van Corona was alles duidelijk: alles werd afgelast en er kon weinig meer dan online-diensten met enkele aanwezigen. Nu er soms wat hoop is op verandering, en hier en daar men de teugels laat vieren en weer begint met live-kerkdiensten etc., komt de onrust: wanneer mogen wij weer naar de kerk? Komen er weer koffie-ochtenden? Mogen we als band weer repeteren in de kerk? Hoe staat het met de komst van een nieuwe predikant? Deze vragen kom ik tegen in de gemeente, en ontvangen we ook als kerkenraad. We hebben ze zelf ook.

Weet dat we bezig zijn, druk bezig zijn. Een gebruiksplan dat verantwoord gebruik van de Jozefkerk garandeert is in concept gereed. We streven ernaar om rond begin oktober weer mensen uit te nodigen naar de kerkdiensten. Ook zal dan duidelijk zijn welke activiteiten weer mogelijk zijn en hoe, en welke niet. U zult dan ook een anders ingericht kerkgebouw terugvinden, met nieuwe stoelen in plaats van de oude stoelen en banken. En die nieuwe stoelen op ruime afstand van elkaar. Het zal wennen zijn. En: dus nog even geduld oefenen, de komende maand moet daarvoor alles gereed komen. Vooralsnog blijft het dus behelpen, en voor ons kleine ‘kerkbestuur’ heel hard werken. Vol vertrouwen dat het goed komt, dat wel. En ook vertrouwend op ons aller geduld, begrip en uw bereidwillige medewerking. 

Houd moed, heb lief!

Ron Koopmans, predikant

Dagmeditatie 25 augustus 2020

Door Jacko Duker op 25 augustus, 2020 - 08:00

Mattheüs 15: 21-39
En weer vertrok Jezus; Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische
vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ Maar Hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.’ Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor Hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’ Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

Jezus trok weer verder. Bij het meer van Galilea ging Hij de berg op; daar ging Hij zitten. Er kwamen grote mensenmassa’s op Hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht, die men aan zijn voeten legde, en Hij genas hen allen. De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden weer konden zien, en ze brachten hulde aan de God van Israël.

Dagmeditatie 24 augustus 2020

Door Jacko Duker op 24 augustus, 2020 - 08:00

Psalm 138

Van David.

Ik wil U loven met heel mijn hart,
voor U zingen onder het oog van de goden,
mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt U beloofd, tot eer van uw naam.
Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.

Laten alle koningen op aarde U loven, Heer,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.
Laten zij de wegen van de Heer bezingen:
‘Groot is de majesteit van de Heer.
De Heer is hoogverheven! Naar de nederige ziet Hij om,
de hoogmoedige doorziet Hij van verre.’ 

Al is mijn weg vol gevaren, U houdt mij in leven,
U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.
De Heer zal mij altijd beschermen.
Heer, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw hand niet los.

Overweging

Durfte oproep!!

Door Jacko Duker op 19 augustus, 2020 - 10:22

 

 

Aankomend seizoen gaan we aan de slag met een nieuw concept binnen de Protestantse Kerk Assen. Durfte. Dit is een nieuwe vorm van jongerenwerk, wat we naast het bestaande jongerenwerk willen aanbieden. Tieners vanaf 12 jaar worden deel van een groep op basis van interesse in plaats van leeftijd of geografie. Durfte wordt dus niet per wijk ingezet maar Assenbreed.

In hun groepje gaan ze aan de slag met hun interesse en mogen ze groeien in hun talent. Dat talent wordt ook weer gebruikt ter opbouw van de gemeente. Durfte zet sterk in op het gebruiken van je talenten in Gods koninkrijk.

Voorbeelden van groepen zijn:

Durf te koken
Durf te fotograferen/ filmen
Durf te tuinieren
Durf te musiceren
Durf te organiseren

Binnen een groep is er leiding die passie heeft voor de activiteit. Bijvoorbeeld een hobby kok of houtbewerker. Vaak wordt er begonnen met een stukje overdenking, gesprek of bijbelstudie. Daarna ga je praktisch aan de slag. Een groep komt regelmatig bij elkaar en werkt samen aan een project. Dat kan verschillende vormen aannemen. Een kookgroep kan een gemeentemaaltijd organiseren, een muziekgroep een concert, een tuingroep kan groente verbouwen voor gezinnen die bij de diaconie bekend zijn. Je kan bijvoorbeeld twee of drie van dit soort projecten per jaar doen.

Iedereen helpt mee aan het project in de mate waarin hij dat kan. De bedoeling is dat tieners leren dat zij gaven hebben die ze mogen ontwikkelen en daarmee van betekenis voor een ander kunnen zijn. Iedereen kan en mag zijn steentje bijdragen aan het Koninkrijk van God en via Durfte hopen we dat toegankelijk te maken.

Viering Heilig Avondmaal, 16 augustus 2020

Door Daan Kraan op 16 augustus, 2020 - 22:10

Het lijden en sterven van Jezus staan centraal tijdens vieringen van het Heilig avondmaal. Dat was vandaag in de (online) dienst in de Jozefkerk niet anders, integendeel. Jezus was bij ons tijdens deze dienst, in brood en wijn, door de Heilige Geest.

Persoonlijk vind ik vieringen van het Heilig Avondmaal altijd bijzonder, niet alleen in mijn rol als diaken als ik dienst heb, neen het gaat verder dan dat. Ik vind in vieringen als deze, de bevestiging dat Jezus er is voor mij. Ik ervaar de Heilige Geest dan van nabij. Maar ik ben er ook voor Hem. Noem het maar een soort “verbinding maken” met God.

Juist in deze tijd van corona, is het maken van verbinding met God zo belangrijk. De (online) dienst van vandaag, betrok de kerkbezoekers en de volgers van de dienst via de digitale weg, op een manier die viering van het Heilig Avondmaal, alle eer aandeed.

Fijn dat een viering als die van vandaag, een brug slaat tussen God en mensen. Zo blijft God in ons midden en kunnen we de Heilige Geest ervaren, iedere op zijn of haar manier.

Dagmeditatie 31 juli 2020

Door Daan Kraan op 30 juli, 2020 - 22:33

Exodus 25: 31-40

Maak een lampenstandaard van zuiver goud. De voet, de schacht, de kelken, knoppen en bloemen moeten uit één stuk worden gedreven. De schacht moet zes zijarmen hebben: drie aan de ene kant en drie aan de anderen kant. Deze armen moeten versierd worden met amandelbloesem; breng op elke arm drie kelken aan met een knop en bloemblaadjes, telkens op dezelfde manier. Ook de schacht moet versierd worden met amandelbloesem: vier kelken, elk met een knop en bloemblaadjes. Waar de armen uit de schacht komen, moeten eveneens knoppen worden aangebracht: één onder het eerste paar armen, één onder het tweede paar en één onder het derde paar. De hele standaard, met de zes armen en de knoppen, moet uit één stuk zuiver goud gedreven worden. Maak er zeven lampen voor en zet die er zo op dat het licht naar voren valt. De snuiters en bakjes moeten ook van zuiver goud zijn. Gebruik voor de lampenstandaard en voor de bijbehorende voorwerpen een talent zuiver goud. Houd je bij het maken ervan aan het ontwerp dat je hier op de berg getoond is.

 

Overweging

Licht als teken van aanwezigheid.

We kennen dat, als wij een kaars of waxinelichtje aansteken bij een foto van een geliefde. Dan denken wij aan hem of haar, en is die persoon voor ons aanwezig.

We kennen dat ook in de Paaskaars, waarin we de levende Heer, de opgestane Jezus Christus in ons midden weten.

En in katholieke kerken brandt altijd de Godslamp, als teken dat de Heer er is.

Bij nogal wat mensen zie je thuis een menora staan, vaak van brons gemaakt. Een zevenarmige kandelaar. De menora is een herinnering aan de zevenarmige kandelaar, de lampenstandaard in de tabernakel en de tempel die hier in dit Bijbelgedeelte worden genoemd.

Dagmeditatie 30 juli 2020

Door Daan Kraan op 29 juli, 2020 - 21:27

Exodus 25: 23-30

Maak een tafel van acaciahout, twee el lang, één el breed en anderhalve el hoog. Overtrek hem met zuiver goud en breng rondom een gouden sierlijst aan; een rand van een hand breed, in een gouden lijst gevat. Maak vier gouden ringen en bevestig ze aan de vier hoeken, bij de poten. De ringen moeten vlak onder de rand zitten; ze zijn bestemd voor de draagbomen waarmee de tafel gedragen wordt. De draagbomen voor de tafel moet je van acaciahout maken en je moet ze vergulden. Maak ook de bijbehorende schotels, schalen en kannen, en kommen voor de wijnoffers, allemaal van zuiver goud. Leg op de tafel het toonbrood, dat moet daar altijd blijven liggen.

 

Overweging

Een tafel, met daarop brood. Toonbrood, brood dat er ligt als symbolische gave voor de Heer. Het is voor ons een wat vreemd idee. Uit andere godsdiensten, zoals het hindoeïsme, kennen we wel offers met etenswaar, die neergezet worden voor de godheid, opdat hij te eten heeft.

Wij geloven niet dat de Heer voor zijn eten afhankelijk is van de gaven van de mensen. Het is eerder andersom. Toch is het toonbrood teken van de gaven van de mensen voor God. Een teken van hun verbondstrouw.

Het aantal toonbroden dat op de houten, met goud overtrokken, tafel komt te liggen is twaalf. De broodgave komt dus van heel Israël, van al de twaalf stammen. En het moet elke sabbat worden vernieuwd.

Leviticus 24 vers 5-9 vertelt iets meer over de twaalf toonbroden.

Daaruit blijkt, dat de broden uiteindelijk bestemd zijn als voedsel voor de priesters, voor Aäron en zijn zonen. Zij moeten het eten op een heilige plaats. Een ander mag er niet van eten.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04