Recente inhoud

Komende diensten

zo 29 jan, 10:00 ds. Henry Pap
Ochtenddienst
zo 05 feb, 10:00 ds. Gerco op 't Hof
Ochtenddienst
zo 12 feb, 10:00 ds. Elly Veldman-Potters
Ochtenddienst

Komende activiteiten

“De VAART” 37ste Vakantieweek van 27 mei t/m 3 juni 2023

Door Daan Kraan op 28 september, 2022 - 20:34

Wie gaat er mee?

De organisatie van de 37e diaconale vakantieweek “De Vaart” is begonnen!
De week van 2023 staat gepland van 27 mei tot en met 3 juni. Zondag 28 mei is 1e Pinksterdag.

Deze vakantie vindt, net als voorgaande jaren, plaats in het zorghotel (Rooseveltpaviljoen) op het landgoed Nieuw Hydepark in Doorn. Dit hotel is van alle gemakken voorzien voor gasten met een zorgvraag. Denk daarbij aan hoog-laag bedden, tilliften en aangepaste badkamers.
Er gaan gasten mee met verschillende (of geen) zorgvragen, zoals:

mensen die niet alleen op vakantie kunnen/durven gaan en weinig of geen zorg nodig hebben.

ouderen, al dan niet met een haperende gezondheid

mensen die in een verpleeghuis wonen (ook paren waarvan een partner in een verpleeghuis woont)

paren waarvan één van beiden zorg nodig heeft en de ander nog vitaal is

mensen, jong of ouder, die zijn aangewezen op zorg en/of rolstoel gebonden zijn
 

Voor de vrijwilligers is een aparte vleugel waar ’s nachts verbleven wordt.

Voor de continuïteit van de vakantieweek zijn we op zoek naar vrijwilligers die de 45 gasten uit Drenthe en daarbuiten een onvergetelijke week willen verzorgen.
Wij zoeken vrijwilligers met en zonder zorg opleiding. Ervaring met zorg voor een ander is geen vereiste, nieuwsgierigheid daarnaar of affiniteit daarmee wel. Misschien heb je al langer het gevoel: “ik denk dat ik dat wel leuk zou vinden” maar is de stap om je aan te melden nog spannend. Dit is je kans!
Als je het leuk vindt om met mensen om te gaan in een ontspannen setting, dan is deze week wellicht iets voor jou (of u). Ga mee!

Mocht u dit stukje lezen en mee willen als gast? Dan kunt u zich natuurlijk ook opgeven. Dat kan via uw diaconie of rechtstreeks via Aly Wiggers. Haar gegevens staan hier onder.

Voornemen uitbrengen beroep

Door Jacko Duker op 22 september, 2022 - 22:37

De Wijkkerkenraad Jozefkerk en de Algemene Kerkenraad melden u samen het volgende:  

De Hervormde wijkgemeente Jozefkerk en de Protestantse Gemeente Assen zijn voornemens samen een beroep uit te brengen op ds. Lucias W. de Haan (32) uit Genderen. Het gezamenlijke beroep omvat een aanstelling van 0,5 formatieplaats voor de wijkgemeente en 0,25 formatieplaats voor nader af te spreken samenwijkse activiteiten.  Op woensdag 7 september heeft de Kerkenraad Jozefkerk de voordracht van ds. de Haan door de beroepingscommissie overgenomen en als voorgenomen besluit voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad, die dit besluit dezelfde dag unaniem heeft bekrachtigd. Op maandag 19 september 2022 heeft de Kerkenraad Jozefkerk de wijkgemeente gehoord over het voorgenomen beroep, waarbij de kandidaat zich heeft gepresenteerd. Na een schriftelijke stemming bleek dat de wijkgemeente goedkeuring aan de kerkenraad gaf om ds. Lucias W. de Haan te beroepen als predikant.

Bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure zijn mogelijk tot zaterdag 1 oktober 2022. Bezwaren dienen gemotiveerd, schriftelijk en ondertekend ingediend te worden bij de scriba van de Jozefkerk (brievenbus ingang zalen Jozefkerk). Indien er geen bezwaren worden ingediend , zal het beroep worden uitgebracht door het overhandigen van de beroepingsbrief aan ds. de Haan. Hij zal hierna binnen drie weken reageren op deze brief.

Dick Brouwer, voorzitter Kerkenraad Jozefkerk
Gerard Schoep, voorzitter Algemene Kerkenraad

 

foto: Wim van Vossen jr.

Vacature penningmeester Classis Groningen-Drenthe

Door Daan Kraan op 13 september, 2022 - 20:28

Het breed moderamen van de classis Groningen – Drenthe is op zoek naar een penningmeester. Hij/zij is lid van de Financiële Commissie. De Financiële Commissie verzorgt de aan de classis toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden en werkt in overleg met en in verantwoording aan de Classicale Vergadering.

De Financiële Commissie legt jaarlijks een ontwerp begroting voor het komende jaar voor en legt ook jaarlijks de ontwerp jaarrekening aan de classicale vergadering voor. De Financiële Commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Voor de functie van penningmeester is een vacature ontstaan. Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij kennis heeft van financieel beleid van begroten tot verantwoorden. De financiële administratie wordt door derden verzorgd.

Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij naast de vergaderingen van de Financiële Commissie ook aanwezig is bij de vergaderingen van het breed moderamen en bij de behandeling van de begroting en de jaarrekening tijdens de classicale vergadering.

De vergaderingen van de Financiële Commissie voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening vinden minimaal 2x per jaar plaats. Het breed moderamen vergadert nu 8x per jaar, doorgaans op een dinsdagavond van 17.00 tot 22.00 uur uiterlijk. De penningmeester hoeft geen ambtsdrager te zijn, maar heeft wel geheimhoudingsplicht.

Bent u geïnteresseerd of weet u iemand die hiervoor geschikt is, neem dan contact op met de scriba van onze classis, mevrouw Leny de Zeeuw, mobiel 06-53645985, mail: scriba@classisgroningendrenthe.nl

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging gemeenteavond maandag 19 september

Door Daan Kraan op 12 september, 2022 - 20:11

De wijkkerkenraad deelt u met vreugde mee dat de beroepingscommissie een voordracht heeft gedaan voor een nieuwe predikant voor de wijkgemeente Jozefkerk en de Protestantse Gemeente Assen. 

Woensdagavond heeft de wijkkerkenraad samen met de beroepingscommissie en de algemene kerkenraad vergaderd en is de voordracht van de predikant overgenomen. 

Dit alles betekent dat de gemeenteleden van harte worden uitgenodigd om naar de gemeenteavond te komen waarop de verkiezing van de kandidaat zal plaatsvinden.

Deze staat gepland voor maandag 19 september 2022 om 19.30 uur in de Jozefkerk. 

Alle gemeenteleden (jong, oud, belijdende leden en niet-belijdende leden) zijn van harte welkom, waarbij de stemming alleen is voorbehouden aan de belijdende leden. 

De kerkenraad

                  

 

 

 

Huisvesting predikant

Door Jacko Duker op 11 september, 2022 - 23:20

Geachte gemeenteleden,

Vandaag heeft u kennis kunnen nemen van het uitschrijven van een bijzondere gemeenteavond op maandag 19 september a.s., waarbij wij aan u de te kandidaat predikant bekend zullen gaan maken. Wij willen u daarnaast nog op de hoogte brengen van de uitdaging rondom de huisvesting van de kandidaat predikant.

De Protestantse Kerk van Assen heeft in afgelopen decennium beleid geformuleerd, waarbij er afstand genomen werd van onroerend goed, waaronder de pastorieën in Assen. Per vandaag hebben wij in overeenstemming met het uitgevoerde beleid geen ruimte voor huisvesting van de kandidaat predikant.

De kerkenraad van de wijkgemeente Jozefkerk heeft in een spoed-memo aan de Algemene Kerkenraad aandacht gevraagd voor deze problematiek rondom de huisvesting. De strekking van de memo is dat de kandidaat predikant gezien de beperkte omvang van de vacature van 75% geen volledig traktement ontvangt en als eenverdiener met dit salaris geen woning zelfstandig kan verkrijgen in Assen, huur nog koop.

De Algemene Kerkenraad heeft in de laatste vergadering als reactie op de spoed-memo aangegeven dat er geen enkele ruimte is voor welke vorm van financiering dan ook van een woning voor een predikant.

Als wijkgemeente van de Jozefkerk willen wij dan een beroep op u doen om te kijken hoe we de huisvesting voor de predikant met elkaar kunnen oplossen. Wij willen u/jou dan ook vragen om te kijken of u naast de jaarlijkse bijdrage voor de actie Kerkbalans een extra eenmalige bijdrage kunt geven, zodat we het huisvestingsprobleem met elkaar kunnen oplossen. 

Wij hopen met name dat er onder ons ook leden zijn die willen kijken of zij een, via de notaris vastgelegde registratie, een grotere bijdrage bijvoorbeeld € 10.000 Euro of meer kunnen vrijspelen in ruil voor het te vestigen hypotheekrecht. (lees verder

Agenda gemeenteavond maandag 19 september 2022

Door Daan Kraan op 11 september, 2022 - 20:19

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Jozefkerk (ingang Collardslaan)

1. Welkom en opening;

2. Informatie over de gevolgde procedure door de beroepingscommissie en voordracht van de kandidaat door de kerkenraden;

3. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de beroepingscommissie en de kerkenraad;

  Korte pauze. Kandidaat komt binnen. 

4. Kandidaat stelt zich voor aan de gemeente;

5.Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de kandidaat (vervolgens vertrekt de kandidaat);

6. Verkiezing van kandidaat tot predikant van de Hervormde wijkgemeente Jozefkerk en de Protestantse Gemeente Assen; schriftelijke stemming (er dient een tweederde meerderheid te zijn);

 Korte pauze, waarbij de stemmen worden geteld. 

7. Uitslag van de stemming en bespreking van het vervolg van de procedure;

8. Sluiting 

De kerkenraad

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04