Komende diensten

zo 09 mei, 10:00 Gezamenlijke viering PKA
ds. Elly Veldman, ds. Bert Altena en ds. Ron Koopmans
do 13 mei, 10:00 Gezamenlijke viering PKA
Hemelvaartdienst - Ds. Ron Koopmans
zo 16 mei, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Jonge Kerkdienst

Recente inhoud

Dagmeditatie 9 april 2021

Door Daan Kraan op 9 april, 2021 - 08:00

Psalm 133

Een pelgrimslied van David.

 

Hoe goed is het, hoe heerlijk, als broeders bijeen te wonen!

Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aäron, en neervalt op de hals van zijn gewaad, als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion.

Daar geeft de Heer zijn zegen:

leven voor altijd.

 

Overweging

Een pelgrimslied is ook deze psalm.

De pelgrimspsalmen werden gezongen bij het opgaan naar de tempel van Jeruzalem. Vaak spreekt daarin al het verlangen om daar te zijn, in het huis van God.

Hier zingt David de lof op het bijeen wonen van degenen die in de tempel dienen.

Dat moet toch wel een heel goed leven zijn! Goed en heerlijk om als broeders bijeen te wonen. Een koning verricht zijn eigen taak in zekere eenzaamheid. Gezamenlijkheid moet dan een mooi vooruitzicht zijn…

Maar we kunnen ook verder kijken dan de tempeldienaren alleen.

Ook als kerkgemeente delen wij een groot part van ons leven samen.

En het wordt ervaren als goed, als heerlijk. Wij missen dat samen komen, dat samen zijn, dat samen delen in elkaars leven in onze dagen ook deerlijk….

De goedheid van het ‘bijeen wonen’ wordt vergeleken met olie waarmee de priester Aäron werd gezalfd. Een kostbaar gebeuren dat iemand zelden ten deel viel. En met dauw van de berg Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Dat gebeurde ook niet vaak: de Sion ligt in een droog gedeelte van het land. Dauw is dan verfrissend, weldadig, het doet goed. Het wordt ervaren als zegen van de Heer.

Zó is het ook wanneer mensen hun leven delen met elkaar. Bijeen wonen.

Daar geeft de Heer zijn zegen: leven voor altijd.

Wij kennen deze psalm vooral ook door de oude berijming, van 1773, waar in het derde couplet de woorden staan: ‘Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen.’

Dagmeditatie 8 april 2021

Door Daan Kraan op 8 april, 2021 - 08:00

Jesaja 25: 6-12

Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten

voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet,

met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.

Voor altijd doet Hij de dood teniet. God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg

– de Heer heeft gesproken.

Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: Hij zou ons redden. Hij is de Heer, Hij was onze hoop. Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’

De hand van de Heer rust op deze berg, maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, zoals stro in mest wordt getreden; Moab spreidt zijn armen uit als iemand die tracht te zwemmen, maar hoe hij ook met zijn armen maait, de Heer laat hem door zijn hoogmoed ten onder gaan.

Hij haalt de hoge, versterkte muren omver, Hij maakt ze met de grond gelijk, niets laat Hij ervan heel.

 

Overweging

Een feestmaal voor alle volken.

Dat is het doel dat de Heer met de berg Sion heeft. Het doel dat Hij heeft met zijn volk Israël, dat daar leeft te midden van de andere volken. Ook in onze jaren.

De volken rondom ervaren Israël als een bedreiging. Het is anders dan de anderen, het dient een andere God. Een God die zich niet met beelden laat vereren. Het is een uitverkoren volk. Mensen vinden dat niet fijn, en beschouwen dit volk als een vijand. Ook in onze dagen zouden de omringende Arabische volken Israël het liefst de zee indrijven. En de Verenigde Naties zijn ongehoord kritisch naar Gods volk….

Dagmeditatie 7 april 2021

Door Daan Kraan op 7 april, 2021 - 08:00

Jesaja 25: 1-5

Heer, U bent mijn God. Ik zal U hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, U hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.

Hun stad hebt U tot een bouwval gemaakt, hun versterkte vesting tot een ruïne; het bolwerk van barbaren is geen stad meer, nooit zal ze worden herbouwd.

Daarom zal het gewelddadige volk U eren, de stad van wrede volken ontzag voor U tonen. U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte,.

Want het woeden van die wrede volken is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre streek. U doet het barbaarse gejoel verstommen, U tempert de triomf van tirannen, zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert.

 

Overweging

Een lof- en danklied uit de lange profetie van Jesaja.

In een periode dat het volk Israël bedreigd wordt voor veel volken rondom, wordt de Heer geloofd en ervaren als een beschermer, als een toevlucht ook.

Het volk looft de naam van de Heer, om zijn beleid. Dat is trouw en betrouwbaar, sinds mensenheugenis. Alle eeuwen door.

Wat is nu kenmerkend voor het beleid van de Heer, die ook onze God is?

Hij maakt de stad van het gewelddadige volk, het bolwerk van barbaren, tot een bouwval, een ruïne. Dat wil zeggen: datgene waarop mensen die geweld gebruiken vertrouwen, wordt door de Heer teniet gedaan. Het is hun vertrouwen niet waard.

En het gevolg is niet, dat het gewelddadige volk en haar stad de Heer nu gaan haten. Nee: zij gaan Hem eren, zij tonen ontzag voor de Heer.

Een tweede kenmerk voor het beleid van de Heer is: Hij is een toevlucht voor zwakken en armen, voor bedreigde mensen. Al zijn de barbaarse aanvallen als een stortbui, of als onbarmhartige hitte: de Heer beschermt, en tempert de triomf van tirannen.

Vrije collecte 18 april "Stichting Opkikker"

Door Daan Kraan op 5 april, 2021 - 21:29

Stichting Opkikker wil zoveel mogelijk gezinnen met een ziek kind van een licht puntje voorzien!

Dit zegt de Stichting over zichzelf: 

2020 was het jaar dat wij 25 jaar bestonden, maar ook het jaar waarin het coronavirus heel Nederland, of zelfs de wereld, op zijn kop zette. Ook wij hebben in ons werk veel rekening moeten houden met de risico’s van dit virus en de maatregelen die op dat moment golden. Maar zelfs in dit turbulente jaar hebben wij zo’n 6500 keer iets mogen betekenen voor gezinnen met een ziek kind. Daarnaast hebben wij in het kader van ons jubileum véél mooie activiteiten gedaan. Van het opnemen van een videoclip met Diggy Dex tot het uitbrengen van onze eigen jubileummunt. Niets doen is voor ons nooit een optie. Ook in 2021 zullen wij er weer alles aan doen om zoveel mogelijk gezinnen met een ziek kind van een lichtpuntje te voorzien.
Meer info is te vinden: https://opkikker.nl/

Wij als diaconie van de Jozef Kerk bevelen dit van harte bij u aan!
Wilt u de Stichting Opkikker doneren dan kunt u geld overmaken naar bankrekening nummer:
NL55RABO 0373 736 088 t.n.v. Jozefkerk Assen ovv Vrije collecte Stichting Opkikker.

De diaconie.

Examenvoorbereiding Vmbo leerlingen in de Jozefkerk

Door Daan Kraan op 31 maart, 2021 - 21:12

Er was vroeger volgens de Bijbel een herberg waar geen ruimte was voor twee sleutelfiguren uit het Bijbelse verhaal. De herberg was vol en dus moesten Jozef en Maria naar de bekende stal. Het lijkt een klein beetje op het verhaal van het Gomarus College in Assen, dat op zoek was naar meer ruimte voor de vmbo-leerlingen om zich coronaproof optimaal voor te bereiden op de examens.

"Maar in deze herberg was wél plek", lacht de enthousiaste ouderling-kerkrentmeester Thijs Zwiers, die de leerlingen sinds deze week met open armen ontvangt.

Hoe komt een middelbare school in een kerk terecht voor lessen? Nou, dat is vrij simpel: dankzij de conciërge van de school. "Het lesgeven op anderhalve meter zorgt ervoor dat onze klassen gehalveerd zijn. Dus waren we op zoek naar een rustige plek waar onze leerlingen zich kunnen voorbereiden op het examen", begint mentor Joop Riemer te vertellen.

"En toen kwam onze conciërge met het idee van de Jozefkerk. Hij had daar wat contacten en eigenlijk was het bijna in een avond geregeld", aldus Riemer. De kerk was meteen positief, want volgens de ouderling-kerkrentmeester past het bij de Jozefkerk, die volgens Zwiers graag midden in de samenleving wil staan. "Daar horen ook allerlei andere activiteiten bij naast het zondags de dienst houden", legt hij uit.

Tekst: Ronald Oostingh

 

Paascollecte

Door Daan Kraan op 28 maart, 2021 - 12:17

De jongeren in de Protestantse Kerk Assen hebben onze inzet en steun nodig. Het doel van de paascollecte is daarom voor de jongeren. Juist de afgelopen tijd is er gestart met Durfte, een project om op een andere manier met jongeren in contact te komen, door een gezamenlijke hobby of interesse, zoals koken, fotografie, sport. Dit project verbindt jongeren en brengt mooie gesprekken op gang over geloof en het leven.

Uw bijdrage voor de Durfte-projecten is erg welkom. U kunt geven via de Scipioapp of  overmaken op bankrekeningummer NL22 0373 715 730.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04