Recente inhoud

Komende diensten

zo 02 okt, 10:00 ds. Huib Marchand
Ochtenddienst
zo 02 okt, 19:00 ds. Elly Veldman en ds. Ani...
Dienst van zegening en gebed
zo 09 okt, 10:00 ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst

Opening tentoonstelling Ararat

Door Jacko Duker op 11 mei, 2022 - 14:06

De volgende wereldtentoonstelling in het Drents Museum na Frida Kahle werd vandaag 10 mei geopende in de Jozefkerk te Assen.

Een prachtige opening, met ruim 350 gasten en waar als eregasten o.a. waren uitgenodigd de minister-president van Armenië Nikol Pasjinian, de Commissaris van de Koning mevr. Klijnsma en de Burgemeester van Assen dhr. Out. 

Naast toespraken van de directeur van het Drents Museum dhr. Harry Tupan, was er een boeiende lezing door de van oorsprong Asser schrijver Frank Westerman over zijn ervaring van het bezoek aan de 5000 meter hoge berg Ararat en zijn boek er over.

De opening werd begeleid door optredens in de kerkzaal van folkloristische dansgroepen, begeleid door Armeense muziek. 

 

“Rejoice and sing”

Door Jacko Duker op 9 mei, 2022 - 16:15

“Rejoice and sing”

Evensong met Roden Girl Choristers en organist Sietze de Vries in de serie Musica pro Deo, Adventskerk Assen

Op 22 mei a.s. wordt in de Adventskerk een viering gehouden in de vorm van een Evensong.

Dat is een avondgebed in de traditie van de Anglicaanse kerk, waarbij de meeste onderdelen van de liturgie worden gezongen door een koor. Een Evensong centreert zich altijd rondom een psalm die gereciteerd word en in  de Anglicaanse traditie komen alle 150 Psalmen elke maand in de dagelijkse Evensongs aan bod. Daarnaast zijn het gezongen Magnificat, de lofzang van Maria, het Nunc Dimittis, dat is de lofzang van Simeon, en de Preces en Responses (gezongen gebeden) vaste onderdelen van de liturgie.

Het koor dat op 22 mei a.s. zingt is een goede, oude bekende in de serie Musica pro Deo: de Roden Girl Choristers. Het meisjeskoor, dat op topniveau musiceert, staat onder artistieke leiding van Sonja de Vries. Zij is verbonden aan Koorschool Noord Nederland en zet zich met het koor in voor het ontwikkelen van jong zangtalent. Organist Sietze de Vries begeleidt het koor en de gemeentezang op het Van Vulpenorgel en improviseert o.a. op psalm 48. Hij is internationaal bekend als concert-organist en kerkmusicus en vaste begeleider van het koor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze tijd van het kerkelijk jaar, na Pasen en vlak voor Hemelvaart, waar gevierd wordt dat Jezus zal tronen aan de rechterhand van God, staat het loven en prijzen van Jezus en God centraal. Ook in deze Evensong. 

Voorjaarsmiddag 2022, thema "Vrede"

Door Daan Kraan op 8 mei, 2022 - 22:20
75 Plus voorjaarsmidda

Voorjaarsmiddag voor ouderen 75+

Eindelijk na ruim twee jaar kon de diaconie van de Jozefkerk weer een middag voor 75-plussers uit onze wijkgemeente organiseren. Wat hebben velen er naar uit gezien. Een lange tijd van isolatie heeft diepe sporen nagelaten. Geen kerkgang of koffiemorgens, gespreksgroepen of fietsen met elkaar. Nauwelijks menselijk en of geestelijk contact. Juist deze groep gemeenteleden heeft hier zo veel behoefte aan.

En wat is het fijn en goed dat het nu weer kan.

Op vrijdagmiddag 6 mei konden bijna 90 leden van onze gemeente aan de feestelijk gedekte tafels in het middenschip van de kerkzaal plaats nemen. De diaconie had gezorgd voor een prachtig programma met veel zang van bekende liederen uit de zangbundel, maar ook heerlijk mee te zingen oud vaderlandse liederen, ondersteund door ons van Damorgel.

De gekozen Bijbellezingen uit Galaten 5:1 en Psalm 18: 1-4a waren zeer toepasselijk gelet op het gekozen thema “Vrijheid.” En wat maakte het diepe indruk om juist deze teksten te lezen rond 4 en 5 mei, maar ook in het licht van de omstandigheden waar we mee geconfronteerd worden rond de wrede oorlog die op dit moment woedt in Oekraïne. Juist deze gebeurtenis haalt veel diepe wonden en herinneringen open bij onze ouderen die de oorlog nog bewust hebben meegemaakt.

De beide inleidingen van deze middag waren toegespitst op het thema “Vrijheid” en sloten aan bij de indringende fototentoonstelling over de Tweede Wereld Oorlog aangebracht op de wanden van de kerkzaal en de film van het Drents Archief destijds gemaakt door dr. Mook en dr. Offereins. Foto’s en film die tijdens de ruime pauzes stof gaf voor veel verhalen en herinneringen.

VRIJHEID IN VERBONDENHEID!

Door Jacko Duker op 19 april, 2022 - 20:27

18.30 Herdenkingsbijeenkomst in de RK kerk Dr Nassaulaan 3C, 9401 HJ Assen Burgemeester Marco Out opent deze herdenkingsbijeenkomst en steekt de herdenkingskaars aan, als teken van verbondenheid met velen voor wie vrijheid een utopie is. Majory Visser, van Stichting Struikelstenen Assen spreekt over: ‘Struikelen in de tijd’. Welke betekenis hebben struikelstenen in deze tijd voor ons?

Muziek: Gospelkoor El Elohim/ zang: Jojanneke Vanderveen/gedicht: Nora Kok

19.35 Aanvang stille tocht bij Jozefkerk Collardslaan 2A, 9401 GZ Assen De stille tocht en kranslegging start om 19.35 uur bij de Jozefkerk en gaat naar de Brink bij het Provinciaal Gedenkteken. Hier wordt 2 minuten stilte gehouden ter herdenking van de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien.

20.45 Concert van het COV in de Jozefkerk Collardslaan 2A, 9401 GZ Assen Onder leiding van de dirigent Marion Bluthard en Peter Cramer op piano.

Uitgevoerd wordt: Lux Aeterna van M. Lauridsen. Lux Aeterna is een intiem werk van stille sereniteit gecentreerd rond een universeel symbool van hoop, geruststelling, goedheid en schittering.

Paasviering Vincent van Gogh

Door Jacko Duker op 14 april, 2022 - 21:58

Vandaag, op witte donderdag,  hebben we een Paasbelevingstocht georganiseerd voor onze leerlingen van het VMBO,  Vincent van Gogh/ Salland te Assen.
Na 2 nare jaren wilden we er met hen op uit trekken, in de zon wandelen, samen praten over stellingen,  OR codes kraken, een speurtocht doen in het Asserbos en het Paasverhaal beleven. 
De route werd vervolgd naar het centrum van Assen.
Bij de Mariakerk bekeken de leerlingen de kruiswegstatie van mozaïek. 
Vervolgens liepen ze naar de Jozefkerk waar de theatergroep de veroordeling van Jezus uitbeeldde.
Tot slot naar de Zuiderkerk waar de paasviering werd beleefd met muziek en filmbeelden. 
Veel mensen op de been voor een superleuke dag voor onze leerlingen. 
 

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04