Recente inhoud

Komende diensten

zo 03 jul, 10:00 ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst
zo 10 jul, 10:00 dhr. Bernie Wiegman
Ochtenddienst
zo 17 jul, 10:00 ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst

Zangdienst in het teken van de Johannes de Heer liederen, doorgeven verzoeknummers

Door Margreet Dassen op 28 december, 2021 - 13:37

Op zondag 16 januari 2022 wordt er weer een “Johannes de Heer zangdienst” gehouden in de Jozefkerk. Door de maatregelen is er weer besloten dat het niet op de avond maar in de ochtenddienst zal zijn. Voor deze dienst kunt u wel weer uw favoriete liederen uit de ‘Johannes de heer’ bundel doorgeven.

De avonddienstcommissie nodigt u uit om voor 6 januari as. uw mooiste liederen uit deze bundel door te geven.

Dat kan per email naar het volgende adres: avonddienst@jozefkerk-assen.nl

Na 6 januari zullen we samen met ds. Anton Verbeek en de muzikanten een keuze maken uit de ingestuurde liederen. De dienst wordt uitgezonden via YouTube en kerkomroep.

Met muzikale medewerking van o.a. Marnix Onrust, Annemargriet Duursema-Hopman en Mark Jan Veenstra

Kerstpakkettenactie 2021

Door Daan Kraan op 18 december, 2021 - 18:20

Ook dit jaar zijn er weer de nodige Kerstpakketten gemaakt in de Opstandingskerk, bestemd voor mensen die een pakket goed kunnen gebruiken, en niet alleen vanwege de coronatijd. Het was fijn en gezellig om de pakketten weg te brengen. 

Wim van Haren, Rinke van Veen, Luuk Oosterhuis en ondergetekende gingen rond 10.20 op pad om onze rondes te rijden door Assen en de ontvangers van het Kerstpakket, namens de Jozefkerk, meer dan blij te maken.

Ik heb vandaag diverse keren gehoord "Jozefkerkmensen, bedankt hoor, jullie maken me helemaal blij...". 

Op de foto zie je, ziet u, Luuk Oosterhuis in actie tijdens het wegbrengen van de pakketten.

Daan Kraan

Collecte voor de stichting "ShowerPower"

Door Daan Kraan op 16 december, 2021 - 21:21

Zondag 19 december is de 1e collecte voor de stichting ShowerPower uit Peest.

ShowerPower is een stichting die zich inzet voor vluchtelingen op Lesbos, zie ook het artikel in het Kerkblad.

Op 19 juli waren mensen van ShowerPower tien dagen op Lesbos in het ShowerPowerhuis en spraken met veel mensen. Op Lesbos leven nog ca. 4500 gevluchte mensen in een slecht kamp. De vooruitzichten zijn slecht. Steeds meer mensen krijgen een stempel om naar Athene te kunnen, echter zonder enige vorm van overheidsbijstand, waardoor hele families op straat belanden. De statistieken geven een vertekend beeld: de aantallen mensen in kampen dalen hard, maar zij die op straat moeten leven worden nergens vermeld. Voor Athene alleen zijn dat al meer dan 30 duizend mensen.

Op 10 november vertrok Pieter, penningmeester van ShowerPower, om voor de rechtbank in Athene te verschijnen wegens vermeende mensensmokkel. Op 19 december vertelt hij zijn verhaal in de Adventskerk tijdens de morgendienst. U kunt de dienst via de livestream op een later moment terugkijken.

Uw gift is welkom op NL25RABO0373715579 t.n.v. Protestantse gemeente Assen o.v.v. ShowerPowerDiaconie PGA

Kerstattenties

Door Daan Kraan op 12 december, 2021 - 14:35

De gebruikelijke ouderenviering in het kader van Kerstmis, voor de 75 plussers, gaat dit jaar niet door vanwege corona.

Deze groep mensen kan en mag natuurlijk niet worden vergeten en daarom heeft de diaconie 260 kerstattenties samengesteld voor onze 75 plussers. 
Het zijn kleine tasjes, waarin een plantje zit, een boekje, koekjes en chocolade. 
Op deze manier proberen we, als diaconie, iets van verbondenheid met elkaar te bewerkstelligen. 

De diaconie wenst u en jou, gezegende Kerstdagen.

Update maatregelen corona

Door Daan Kraan op 3 december, 2021 - 16:41

Het moderamen houdt zich aan de maatregelen van de landelijke overheid, RIVM de PKN en het CIO dat betekent dat we de regels zullen respecteren en adviseert met onmiddellijke ingang vanaf 17.00 uur tot 05.00 uur in de kerkzaal en zalen van de Jozefkerk geen activiteiten meer te laten plaats vinden. Benut zoveel mogelijk alternatieve mogelijkheden voor bijeenkomsten en vergaderingen uitzonderingen kunnen opmaatwerk met toestemming van onze kerkrentmeester nog plaats vinden

 

• Alle maatregelen gelden met onmiddellijke ingang
• Bij binnenkomst van de kerk desinfecteren wij onze handen.
• We dragen in de kerk een mondkapje. Het mondkapje mag alleen worden afgezet op de zitplaats. Zodra de zitplaats wordt verlaten moet het mondkapje gedragen worden.
• We houden minimaal anderhalve meter afstand tot anderen.
• De kapstokken mogen niet worden gebruikt, we nemen onze jassen mee naar onze zitplaats in de kerk. Ook liever geen gebruik maken van het toilet dit alleen bij hoge uitzondering.
• Wij zullen weer naar onze zitplaats worden begeleid. En na de dienst zult u weer op aanwijzing gedoseerd de kerkzaal kunnen verlaten

•Er zal ook niet meer tijdens en na de dienst worden gecollecteerd alles via de scipio app en / of het speciale iban-nummer
• Er is geen koffiedrinken na de dienst, we verlaten direct na de dienst de kerk.
• De kindernevendienst gaat op de ‘gewone’ manier door, met dien verstande dat de leiding een mondkapje draagt zodra de zitplaats in de kerkzaal wordt verlaten.

Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot onze kerkrentmeester.

In de hoop dat we elkaar weer in goede gezondheid mogen begroeten, wens ik U Gods zegen

Dick Brouwer Voorzitter kerkenraad

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04