Komende diensten

zo 27 sep, 10:00 Ds. Verbeek
Online kerkdienst met beperkte toegang voor kerkgangers
zo 04 okt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst
zo 11 okt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Online kerkdienst

Recente inhoud

Live kerkdienst

Houd moed, heb lief!

We verkeren in een moeilijke periode, ook als kerk, als wijkgemeente. In het begin van Corona was alles duidelijk: alles werd afgelast en er kon weinig meer dan online-diensten met enkele aanwezigen. Nu er soms wat hoop is op verandering, en hier en daar men de teugels laat vieren en weer begint met live-kerkdiensten etc., komt de onrust: wanneer mogen wij weer naar de kerk? Komen er weer koffie-ochtenden? Mogen we als band weer repeteren in de kerk? Hoe staat het met de komst van een nieuwe predikant? Deze vragen kom ik tegen in de gemeente, en ontvangen we ook als kerkenraad. We hebben ze zelf ook.

Weet dat we bezig zijn, druk bezig zijn. Een gebruiksplan dat verantwoord gebruik van de Jozefkerk garandeert is in concept gereed. We streven ernaar om rond begin oktober weer mensen uit te nodigen naar de kerkdiensten. Ook zal dan duidelijk zijn welke activiteiten weer mogelijk zijn en hoe, en welke niet. U zult dan ook een anders ingericht kerkgebouw terugvinden, met nieuwe stoelen in plaats van de oude stoelen en banken. En die nieuwe stoelen op ruime afstand van elkaar. Het zal wennen zijn. En: dus nog even geduld oefenen, de komende maand moet daarvoor alles gereed komen. Vooralsnog blijft het dus behelpen, en voor ons kleine ‘kerkbestuur’ heel hard werken. Vol vertrouwen dat het goed komt, dat wel. En ook vertrouwend op ons aller geduld, begrip en uw bereidwillige medewerking. 

Houd moed, heb lief!

Ron Koopmans, predikant

Dagmeditatie 3 september 2020

Door Daan Kraan op 3 september, 2020 - 08:00

Exodus 30: 22-38

De Heer zei tegen Mozes:

‘Neem de fijnste specerijen; vijfhonderd sjekel dikvloeibare mirre, half zoveel geurige kaneel – tweehonderdvijftig sjekel dus -, tweehonderdvijftig sjekel geurige kalmoes en vijfhonderd sjekel kassia, alles volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een hin olijfolie, en bereid hieruit heilige zalfolie, een geurig mengsel zoals een reukwerker dat maakt. Met deze heilige zalfolie moet je de ontmoetingstent zalven, de ark met de verbondstekst, de tafel en de lampenstandaard met alle bijbehorende voorwerpen, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met het gerei, en het wasbekken en het onderstel ervan. Hierdoor wijd je deze voorwerpen en worden ze allerheiligst; alles wat ermee in aanraking komt wordt zelf ook heilig.

Zalf ook Aäron en zijn zonen; zo heilig je hen om mij als priester te kunnen dienen. Tegen de Israëlieten moet je zeggen: “Dit is heilige zalfolie, hij is alleen voor de Heer bestemd, in alle komende generaties. Hij mag over niemands lichaam uitgegoten worden en u mag niets op dezelfde manier bereiden: deze olie is heilig en mag door u niet ontheiligd worden. Wie eenzelfde mengsel bereidt of er iets van gebruikt voor een onbevoegde, moet uit de gemeenschap gestoten worden.”’

De Heer zei tegen Mozes:

‘Neem balsemhars, cistushars en galbanum, en naast deze specerijen zuivere wierook, van alles een gelijke hoeveelheid, en bereid daaruit reukwerk, een mengsel zoals een reukwerker dat maakt. Meng er zout door, het moet zuiver en heilig zijn. Wrijf een deel ervan fijn en leg dat in de ontmoetingstent, voor de verbondstekst, op de plaats waar Ik je zal ontmoeten. Behandel het als allerheiligst. Dit reukwerk is heilig, alleen voor de Heer bestemd; reukwerk voor jezelf mag niet op dezelfde manier bereid worden. wie iets soortgelijks maakt om van de geur te genieten, moet uit de gemeenschap gestoten worden.’

 

Overweging

Zendingserfgoedkalender 2021

Door Daan Kraan op 2 september, 2020 - 20:07

De Zendingserfgoedkalender 2021 toont batiks van ds. Khristian Aris Widodo (ontwerp) en de Batik Studio Kalipenten (uitvoering) uit Yogyakarta, Java Indonesië.

Het thema luidt: “Eenheid in verscheidenheid”. Hier verbeeld als het samen optrekken in een sfeer van tolerantie en wederzijds respect van volgers van de grote godsdiensten in Indonesië. Eenheid in verscheidenheid is ook het nationale symbool van de Indonesische republiek.

De Zendingserfgoedkalender is sinds de eerste editie van 2015 een groot succes. In veel gemeenten wordt deze verspreid en ook particulieren weten de weg te vinden om er een of meerdere te bestellen, voor eigen gebruik of om cadeau te doen. Hiermee wordt de traditie van de vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK), die in 2013 voor het laatst werd uitgegeven, voortgezet. In deze traditie staat de verbeelding van het Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal.

De Zendingserfgoedkalender 2021 toont ons Bijbelse verhalen naar het ontwerp van de Javaanse dominee Khristian Aris Widodo.

Deze batiks zijn met de hand gebatikt door de batik-studio Kalipenten die ds. Aris in de gemeente Kalipenten (een voorstad van Yogyakarta) heeft opgericht om de kerkelijke gemeente meer op haar woonplaats, met een overgrote meerderheid van moslims, te betrekken.

Moslims en christenen werken hierin dus van harte samen.

De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van Java, ook over de plek die kerk en moskee hier innemen. Het vertelt over Yogyakarta een belangrijke plek als kunstcentrum. Tot slot wordt stilgestaan bij de Christelijke batikkunst van ds. Aris en op de gebruikte batiktechniek.

De kalender kost € 7,00

We kunnen dit jaar de kalenders niet aanbieden per intekenlijst wegens Corona.

U kunt uw wens voor de kalender kenbaar maken door te bellen of te mailen naar de ZWO vertegenwoordiger in uw wijk met vermelding van naam en adres.

Dagmeditatie 2 september 2020

Door Daan Kraan op 2 september, 2020 - 08:00

Exodus 30: 17-21

De Heer zei tegen Mozes: ‘Maak een bronzen wasbekken op een bronzen onderstel, voor de wassingen. Zet het tussen de ontmoetingstent en het altaar en doe er water in. Met dit water moeten Aäron en zijn zonen hun handen en voeten wassen. Ze moeten dit doen voordat ze de ontmoetingstent binnengaan, anders zullen ze sterven. Ook wanneer ze dienst gaan doen bij het altaar en de Heer een offer gaan brengen, moeten ze hun handen en hun voeten wassen, anders zullen ze sterven. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht voor Aäron en zijn nakomelingen, voor alle komende generaties.’

 

Overweging

‘Handen wassen voor je aan tafel gaat’ was bij ons thuis een vaste opdracht. Het was en is een voorschrift dat te maken heeft met hygiëne. Je verontreinigt het eten als je met vieze handen aanzit, en daar kun je van alles van oplopen….

We zijn ons daar in deze coronatijd des te meer van bewust. Daarom wassen we onze handen niet alleen voor we aan tafel gaan, maar vele, vele keren per dag, telkens als wij ergens van buiten naar binnen of van binnen naar buiten gaan.

Maar het wassen van handen en voeten in het Bijbelgedeelte dat we lazen heeft niet alleen en niet zozeer met hygiëne te maken. Wel íets natuurlijk, want bij het trekken door de woestijn worden handen en voeten doorgaans nogal stoffig…

Maar het handen en voeten wassen voordat men de ontmoetingstent binnengaat, wordt niet beargumenteerd met: ‘anders wordt de boel daar vies en zanderig’. Het argument is: ‘anders zullen ze sterven’.

Het gaat hier om rituele, godsdienstige onreinheid. De onreinheid van een onheilig, zondig mens, die niet zomaar de heilige God mag naderen. Eerst moet deze onreinheid, deze onheiligheid, deze zonde worden afgewassen.

Dagmeditatie 1 september 2020

Door Daan Kraan op 1 september, 2020 - 08:00

Exodus 30: 11-16

De Heer zei tegen Mozes: ‘Als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de Heer losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. Ieder die meegeteld wordt moet een halve sjekel betalen, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, twintig gera per sjekel; de heffing voor de Heer bedraagt de helft daarvan. Ieder die meegeteld wordt, iedereen van twintig jaar of ouder, moet deze heffing voor de Heer betalen. Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan een halve sjekel, armen niet minder. Het losgeld dat je van de Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de Israëlieten voor hun leven betalen, zal ervoor zorgen dat de Heer hen niet vergeet.’

 

Overweging

Voor niets gaat de zon op…!

Alles heeft zijn prijs, zelfs de eredienst in de tabernakel, de ontmoetingstent. We hebben de afgelopen tijd gelezen wat daarbij allemaal komt kijken: de hoeveelheden goud en dure stoffen, maar ook de aantallen offerdieren. Het kost allemaal wat.

Die eredienst is er voor bedoeld om verzoening te bewerkstelligen tussen God en de mensen. Elke dag opnieuw.

Van elke Israëliet die geregistreerd wordt, wordt een heffing gevraagd, een bijdrage verlangd: een halve sjekel, dat is dus 10 gera, de kleinste munteenheid onder de Israëlieten. En ieder betaalt evenveel, een rijke evenveel als een arme.

 

De verzoening die Jezus heeft gebracht op Golgotha is genade, is gratis, is voor niets verkrijgbaar. En toch: de bediening van de verzoening in de kerkdienst kost wat.

Ook wij betalen dus geld voor de eredienst, in de wekelijkse kerkcollecte, in een actie als Kerkbalans, en in andere acties. Want ook voor ons geldt: voor niets gaat de zon op. Al het andere moet immers op de een of andere manier worden opgebracht.

Dagmeditatie 31 augustus 2020

Door Jacko Duker op 31 augustus, 2020 - 08:00

Exodus 30: 1-10
‘Je moet een altaar maken voor het branden van reukwerk; gebruik er acaciahout voor. Het moet vierkant zijn, één el lang en één el breed, en twee el hoog; de horens moeten er één geheel mee vormen. Overtrek de bovenkant, alle zijkanten en de horens met zuiver goud en breng rondom een gouden rand aan. Bevestig aan twee kanten onder de rand twee gouden ringen. Zet ze aan tegenover elkaar liggende zijden; ze zijn bestemd voor de draagbomen waarmee het altaar gedragen wordt. De draagbomen moet je van acaciahout maken en je moet ze vergulden.

Zet het altaar voor het voorhangsel waarachter de ark met de verbondstekst staat, tegenover de verzoeningsplaat die daaroverheen ligt, waar Ik je zal ontmoeten. Aäron moet er elke morgen als hij de lampen in orde brengt, geurig reukwerk op branden. Ook als hij tegen het vallen van de avond de lampen aansteekt, moet hij een reukoffer brengen. Alle komende generaties moeten elke dag voor de Heer reukwerk branden. Jullie mogen op dit altaar alleen het voorgeschreven reukwerk offeren en er geen brandoffers, graanoffers of wijnoffers op brengen. Eenmaal per jaar moet Aäron aan de horens van dit altaar de verzoeningsrite voltrekken met het bloed van het reinigingsoffer, en alle komende generaties moeten dit gebruik in stand houden. Dit altaar is voor de Heer allerheiligst.’ 

Overweging
Een offer van reukwerk voor de Heer. In onze protestantse kerken wordt zoiets niet meer gedaan. We kennen het wel uit katholieke kerken, waar zeker bij feestelijke diensten wierook wordt gebrand, en met het zwaaiende wierookvat een ommegang rond het altaar wordt gemaakt. Het geeft deze kerken een geur van heiligheid.

Nieuw meubilair

Door Jacko Duker op 30 augustus, 2020 - 17:47

De Jozefkerk als stadskerk krijgt een nieuw aanblik vanaf medio september. De banken en stoelen maken plaats voor stapelbare stoelen. We kunnen daarmee straks flexibel met de ruimte omgaan en kunnen daarmee ruimte bieden aan activiteiten en concerten die een andere opstelling vragen dan de huidge opstelling.

Wil je een nog een stoel vanuit de Jozefkerk biedt dan mee!

https://www.onlineveilingmeester.nl/nl/veilingen/3266/kavels?categorie=2...

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04