Komende diensten

zo 28 feb, 10:00 ds. Gerrit J. Gardenier
Ochtenddienst
zo 07 mrt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst
wo 10 mrt, 19:30 Ds. Ron Koopmans
Biddag voor gewas en arbeid

Recente inhoud

Komende Online Uitzending

Klik op de afbeelding om naar ons YouTube kanaal te gaan

 

 

Dagmeditatie 30 januari 2021

Door Daan Kraan op 30 januari, 2021 - 08:00

Deuteronomium 18: 1-13

De Levitische priesters, ofwel de hele stam Levi, zullen geen eigen grond bezitten zoals de andere Israëlieten. Zij mogen de offergaven eten die de Heer toekomen, maar eigen grond zoals de anderen hebben ze niet; zij mogen immers bestaan van de dienst aan de Heer, zoals Hij hun heeft beloofd.

Van de gaven van het volk komt de priesters het volgende deel toe: van het offerdier – of het nu om een rund, een schaap of een geit gaat – moeten de schouder, de wangen en de lebmaag aan de priester worden afgestaan. Ook het eerste en beste deel van uw koren, wijn en olie en van de wol van uw schapen en geiten moet u hem geven. Want uit uw midden heeft de Heer, uw God, de Levieten gekozen om Hem voor altijd als priester te dienen. Als iemand die als Leviet ergens in het land van Israël woont zich aandient in de plaats die de Heer zal uitkiezen, dan is hij welkom. Hij mag zich wanneer het maar bij hem opkomt naar die plaats begeven en daar deelnemen aan de dienst voor de Heer, zijn God, net als zijn Levitische broeders die er al dienstdoen. Hij moet dan hetzelfde aandeel als zij ontvangen, ongeacht de waarde van de bezittingen die hij geërfd heeft.

Wanneer u in het land komt dat de Heer, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de Heer verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft Hij deze volken voor u. U moet volledig op de Heer, uw God, gericht zijn.

 

Overweging

Dagmeditatie 29 januari 2021

Door Daan Kraan op 29 januari, 2021 - 08:00

Deuteronomium 17: 14-20

Wanneer u in het land gekomen bent dat de Heer, uw God, u zal geven en u het in bezit hebt genomen en er woont, zegt u misschien: ‘Laten we een koning aanstellen, net zoals de volken om ons heen.’ Dat is geoorloofd: u mag uit uw midden iemand die door de Heer, uw God, zal worden uitgekozen, als koning aanstellen. Maar het mag niet iemand uit een ander land of van een ander volk zijn. Hij mag geen paarden gaan houden, want hij zou zijn volksgenoten naar Egypte kunnen terugsturen om voor uitbreiding van zijn stallen te zorgen, in strijd met de waarschuwing van de Heer dat we nooit meer die weg terug mogen gaan. Evenmin is het de koning toegestaan er veel vrouwen op na te houden, want dat zou hem tot afgodendienst kunnen verleiden. En verder mag hij ook geen zilver of goud ophopen.

Als de koning eenmaal over zijn rijk heerst moet hij een afschrift van dit wetboek laten maken, naar de tekst die bij de Levitische priesters berust. Hij moet het onder handbereik hebben en erin lezen zolang hij leeft. Zo leert hij ontzag te hebben voor de Heer, zijn God, en alle wetten uit dit boek in acht te nemen. Dan zal hij zich niet inbeelden dat hij meer is dan anderen en in enig opzicht boven de wet staat, en zal zijn koningschap over Israël bestendigd worden en op zijn zonen overgaan.

 

Overweging

Wanneer ik een dagmeditatie schrijf, dan typ ik de Bijbeltekst eerst helemaal over. Ik zou de tekst ook kunnen downloaden van de een of andere Bijbel-site, maar dat doe ik niet. Al typende gaan mijn gedachten al over de tekst, naar ik vertrouw door de Geest ingegeven. Zo overkwam het mij zojuist, bij het overtypen van de woorden: ‘Laten we een koning aanstellen..’, dat ik dacht: ‘o, nu zal de Heer zeker zeggen: “doe dat maar liever niet!”’. Maar nee, de Heer zegt: ‘Dat is geoorloofd’. Verrassend!

Dagmeditatie 28 januari 2021

Door Daan Kraan op 28 januari, 2021 - 08:00

Deuteronomium 17: 2-13

Wanneer zich in een van de steden die de Heer, uw God, u zal geven, iemand bevindt, man of vrouw, die doet wat slecht is in de ogen van de Heer door de regels van het verbond te overtreden, door andere goden te vereren, de zon, de maan of de sterren, en daarvoor neer te knielen, hoewel Ik dat verboden heb, en het komt u ter ore, dan moet u zorgvuldig navraag doen. Als blijkt dat het waar is, als onomstotelijk vaststaat dat deze gruwelijke dingen onder het volk van Israël hebben plaatsgevonden, dan moet u de man of vrouw die zich zo misdragen heeft de stad uit brengen en buiten de poort stenigen tot de dood erop volgt. Het doodvonnis mag alleen op grond van de verklaring van ten minste twee getuigen worden voltrokken, één getuigenverklaring is onvoldoende. De getuigen moeten, samen met de rest van het volk, de dader stenigen tot de dood erop volgt, en zelf moeten zij de eerste steen werpen. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren.

Met betrekking tot moord of doodslag, rechtsvordering en geweldpleging kunnen zich in uw steden rechtszaken voordoen waarin het te moeilijk is om vonnis te wijzen. In dergelijke gevallen moet u naar de plaats gaan die de Heer, uw God, zal uitkiezen. Daar raadpleegt u de Levitische priesters en de rechter die daar op dat moment zetelt, en zij zullen uitspraak doen. Doe precies wat zij u voorschrijven en volg de aanwijzingen die u van hen krijgt nauwkeurig op. Houd u aan de uitleg die zij u geven en aan het vonnis dat ze uitspreken. Probeer in geen enkel opzicht te schikken en te plooien. Degene die de euvele moed heeft om de woorden van de rechter of van de priester die daar voor de Heer, uw God, dienstdoet in de wind te slaan, moet ter dood gebracht worden. Zo moet u het kwaad dat zich bij de Israëlieten aandient in de kiem smoren. Het hele volk moet daardoor worden afgeschrikt, zodat ze zoiets geen tweede keer wagen.

 

Overweging

Dagmeditatie 27 januari 2021

Door Daan Kraan op 27 januari, 2021 - 08:00

Deuteronomium 16:18 – 17:1

Stel in alle steden die de Heer, uw God, u in uw stamgebieden zal geven, rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak. U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen maken het oog van de wijze blind en de stem van de rechtvaardige vals. Zoek het recht en nets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat de Heer, uw God, u zal geven, in bezit nemen.

U mag naast het altaar dat u voor de Heer, uw God, gaat bouwen geen Asjerapaal of wat voor gewijde paal ook plaatsen, en ook geen gewijde steen, want de Heer heeft daarvan een afschuw.

Ook mag u Hem geen rund, schaap of geit met een of ander gebrek offeren, want ook daarvan heeft Hij een afschuw.

 

Overweging

Wij lazen onlangs hoe Jezus in Galilea rondtrok met de prediking dat het Koninkrijk van God nabijgekomen is.

Wat betekent dat eigenlijk? Hoe is het leven in het ‘Koninkrijk van God’?

Daarvoor kunnen we terecht in het Oude Testament. De Heer geeft het volk Israël daar vrij nauwkeurige instructies, hoe zij het leven in het beloofde land zullen moeten inrichten. Het land waar het leven goed is, waar het ‘goed leven’ is, als in Gods Koninkrijk. Men leeft daar naar de wil van de Heer.

Zo komen wij terecht in het boek ‘Deuteronomium’, wat letterlijk betekent: ‘de wet, voor de tweede keer’. Zo vlak voor de intocht in het beloofde land worden de voorschriften van de Tora, ooit gegeven op de Sinaï, nógmaals aan Mozes en aan het volk voorgehouden. Zodat ze het goed zullen weten.

Vandaag horen we daarover twee, misschien wel drie dingen.

Allereerst: de rechtspraak moet zuiver zijn.

Advies niet zingen vanuit landelijk beleid PKN

Door Jacko Duker op 23 januari, 2021 - 11:52

Het moderamen neemt het advies van de kerkrentmeesters over, mede door het dringende advies van het kostersteam en een lid van het AVO team, tot verdere noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de zondagse eredienst. Dit houdt concreet in dat we conform het gebruiksplan dat vanaf 24 januari:

De zondagse eredienst een onlinedienst is die alleen met functioneel aanwezigen wordt gerealiseerd. Voor de duidelijkheid benoemen wij de functies;
-predikant, organist, ouderling (diaken), AVO team, koster

Tijdens de dienst wordt er NIET gezongen.

Zodra er nieuwe inzichten zijn vanuit PKN komen we terug met een update.

Het aangepaste gebruiksplan vindt u hier

Met vriendelijke groet,
Moderamen & Kerkrentmeesters Jozefkerk

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04