Recente inhoud

Komende diensten

zo 29 jan, 10:00 ds. Henry Pap
Ochtenddienst
zo 05 feb, 10:00 ds. Gerco op 't Hof
Ochtenddienst
zo 12 feb, 10:00 ds. Elly Veldman-Potters
Ochtenddienst

Komende activiteiten

Inkomsten actie Kerkbalans dalen aanzienlijk

Door Daan Kraan op 24 oktober, 2022 - 17:10

De kerkbalansbijdragen van onze leden zijn verreweg het grootste deel van de
inkomsten van onze kerkelijke gemeente.

In 2010 is €798.166 ontvangen, in 2022 is €559.804 toegezegd. Dit is een daling van 30%. Over de periode 2010 tot 2021 was de inflatie 20%. De hoge inflatie van dit jaar is hierbij nog buiten beschouwing gelaten! Er is al veel bezuinigd en er zal nog veel meer bezuinigd moeten worden.

Wij zullen bij de komende actie Kerkbalans een dringend appel op de gemeenteleden moeten doen om de inkomsten en uitgaven weer in balans te krijgen.

Gerard Schoep, voorzitter Algemene Kerkenraad
Ernst Lutgert, voorzitter College van Kerkrentmeesters

“Kerken in kaarslicht”

Door Daan Kraan op 14 oktober, 2022 - 15:18

Op 04 november wordt dit evenement weer georganiseerd in Assen. De Jozefkerk en de RK (Rooms-Katholieke) Parochie zullen dan weer feeërieker worden verlicht, in de avonduren, d.m.v. ongeveer 5000 kaarsjes. Een adembenemend schouwspel, waaraan vele vrijwilligershanden meehelpen, zeer de moeite waard om te komen bekijken en vooral te genieten!

Vrijwilligers kunnen nog meehelpen, op donderdag 03 november, bij de voorbereiding. Glazen groente- en/of jampotjes zijn nog nodig. U/jij kunt ze afgeven in de hal van de Jozefkerk, waarvoor dank!

Heeft u nog vragen, bijvoorbeeld omdat u wilt meehelpen en/of wilt u meer info over dit evenement? Neem dan even contact op met René de Vries, mobiel bereikbaar op 06 – 557 346 10, of bel met Dick Brouwer, op 06- 201 026 58.

We zien u en jou graag bij “kerken in kaarslicht”.

Kerstpakkettenactie 2022

Door Daan Kraan op 13 oktober, 2022 - 19:51

Over een paar maanden is het alweer Kerst, een mooie tijd voor veel mensen om met elkaar de
geboorte van Jezus Christus te vieren gepaard gaande met gezelligheid en lekker eten.

Maar er zijn ook mensen die door hun financiële situatie het niet zo gezellig hebben en zelfs in armoede moeten door brengen.

Als diaconie van de Jozefkerk zijn wij met andere kerken en diverse organisaties al een aantal jaren bezig om deze mensen een kerstpakket te bezorgen met diverse producten nuttige en ook een beetje feestelijk! We proberen in onze naaste omgeving mensen/gezinnen te vinden die in armoede moeten leven.

Onze vraag aan u is of u mensen of gezinnen kent die hiervoor in aanmerking komen, ongeacht achtergrond. We willen dan graag de gezinssamenstelling weten en van de kinderen tot 17 jaar de juiste leeftijd in verband met de
cadeautjes die wij in de pakketten doen. Ook belangrijk is te weten of ze moslim zijn of vegetarisch eten, dit in verband met hun eetgewoonten.

Graag willen we dan het adres, huisnummer en postcode. U kunt dit doorgeven voor maandag 18 november bij: Luuk Oosterhuis, loosterh@gmail.com of eventueel aan andere leden van de diaconie.

Met vriendelijke groet, diaconie Jozefkerk.

Vrije collecte van 30 oktober

Door Daan Kraan op 13 oktober, 2022 - 19:46

Deze vrije collecte is bestemd voor "Mission Possible".

Zij willen graag lokale kerken ondersteunen om diaconaal en zendingswerk op te pakken. Omdat zij geloven in een relevante kerk, in de eigen omgeving. Ze hebben verschillende projecten in Bulgarije, Oekraïne, Rusland en
Armenië.

Dit alles doen ze niet alleen om hulp te verlenen. Hun voornaamste opdracht is om het Evangelie van de Here Jezus te verspreiden. En het zaaien Woorden van Genade in de harten van de mensen die ze tegenkomen. Door middel van de goederen en de hulpverlening komen we ze in gesprek en kunnen ze vertellen over de eeuwige redding door
de Here Jezus. Hun en onze zendingsopdracht!

In Mykolaïv, Oekraïne, hebben ze bij de lokale kerk een bron geslagen om water uit te delen aan de buurt. Mykolaïv is een stad in de buurt van Odessa, die al wekenlang aan de frontlinie van de oorlog ligt. De stad wordt zwaar bestookt en het leven in de stad is zwaar. Lang niet iedereen kan vluchten. Door de oorlog is er geen water meer in de wijk. Nadat ze de bron hebben geslagen en opvangvaten gekocht om het water in op te kunnen slaan.

Dit is financieel mogelijk gemaakt door de steun van hun achterban en van verschillende kerken in Nederland. Zo zijn ze letterlijk een bron geworden voor de mensen in Mykolaïv. Dit is één van de manieren waarop ze als Mission Possible werken. Vrijmoedig willen ze vragen of u, voor hen wil bidden. En financieel bij te dragen! Informatie: www.missionpossible.nl.

U kunt ook op bankrekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. Kerken helpen, geld overmaken. Van
harte aanbevolen!

De diaconie.

De PKA vergrijst

Door Daan Kraan op 11 oktober, 2022 - 19:33

De samenleving vergrijst en de kerk ook. In de kerk ligt de vergrijzing zelfs hoger dan gemiddeld in Nederland. Van 2010 tot 2021 is het aantal leden boven de 60 jaar toegenomen van 41% naar 54%. Dit is een toename van 13%.

In de PKA zijn mensen van alle leeftijden betrokken bij het werk in de gemeente. De eerlijkheid gebiedt om te vermelden dat veel vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd door ouderen. Een groot deel van hen is met pensioen gegaan rond de leeftijd van 60 jaar. En is momenteel ruim de 70 jaar gepasseerd.

Is 70 jaar oud om iets te doen? Dat is in de huidige tijd heel relatief. Veel mensen, ook in de PKA, zijn actief. Een groot aantal wil echter graag een stapje terug doen. Naast het feit dat mensen gezonder ouder worden, zien we ook dat er mensen zijn die bij het ouder worden zorg nodig hebben. De vraag dient zich aan: Wie zorgt er voor wie in 2030 in de PKA?

Om gemeente te zijn hebben we onderlinge verbondenheid, inzet van leden en geld nodig. De kernwoorden hiervoor zijn: Lef, Gods Actualiteit voor de stad en krachten bundelen in onze verbinding. Om dit uit te voeren hebben we mensen en financiële middelen nodig. Het aantal leden en de inkomsten nemen helaas veel sneller af dan verwacht. Dit baart ons zorgen. Daarmee dringt de vraag zich op: Hoe staan we er voor? De Algemene Kerkenraad, ondersteund door het College van Kerkrentmeesters, wil u in deze rubriek de komende maanden hierover informeren. Reacties zijn welkom: preses@pkn-assen.nl.

Zie ook Ledendaling Protestantse Kerk Assen; zie verder de website www.pkn-assen.nl.

Gerard Schoep, voorzitter Algemene Kerkenraad

Ernst Lutgert, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Vacature Open Huis

Door Daan Kraan op 7 oktober, 2022 - 22:21

Aan het eind van dit jaar neemt onze secretaris mevrouw Maria Dreesens afscheid als bestuurslid
van het Open Huis.

Wij doen een dringende oproep aan iedereen, die het Open Huis een warm hart toedraagt, zich aan
te melden als secretaris. Voor een beschrijving van de taken van deze functionaris verwijzen we naar onze website
www.openhuisassen.nl/vacature(s)
Wij hopen dat u wilt meebouwen aan een dak voor mensen die hulp nodig hebben.

Omdat we onze openingstijden met ingang van 1 januari as willen verruimen zijn wij op zoek naar vrijwilligers die één dagdeel per 3 à 4 weken willen meedraaien als gastvrouw, -heer. Een dagdeel bestaat meestal uit ongeveer 3 uur. Maar als u niet iedere 3 à 4 weken gelegenheid kunt u ook kiezen voor een andere frequentie bv eens per 2 maanden, per 3 maanden etc.
Voor contact en inhoud van deze functies kunt u contact opnemen met onze voorzitter dhr. Jans
Enting telefoonnummer 06 - 51 26 93 77 of email info@openhuisassen.nl

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04