Recente inhoud

Komende diensten

zo 04 jun, 10:00 ds. Jasper van der Horst
Ochtenddienst met VVP
zo 11 jun, 10:00 ds. W. van der Wind
Ochtenddienst
zo 18 jun, 10:00 mw. Alexandra Matz
Ochtenddienst

Komende activiteiten

za 03 jun, 19:30 Petrus-band LIVE in de Jozefkerk
do 08 jun, 10:00 Koffie-inloopochtend
do 13 jul, 10:00 Koffie-inloopochtend
do 10 aug, 10:00 Koffie-inloopochtend
do 14 sep, 10:00 Koffie-inloopochtend

Vakantiegeld 2023Uitnodiging en agenda voor de gemeenteavond op 15 februari

Door Daan Kraan op 9 februari, 2023 - 20:48

Aan de leden van wijkgemeente Jozefkerk v.d. Protestantse Gemeente Assen.

In de zomer is op verzoek van de classispredikant ds Jan Hommes een visitatietraject ingezet door het Classicale College voor de Visitatie (CCV) Groningen- Drenthe.
De uitvoerende visitatoren zijn ds Huib Marchand uit Groningen en Griëtte Sinnige uit Aduard.

Aanleiding is onrust rond het beroepingswerk. De vraag van ds Jan Hommes aan de visitatie is:

“ om te onderzoeken ‘wat er precies aan de hand is en waarom het vertrouwen weg is’. Ten tweede moet een poging gedaan worden om’ de verhoudingen tussen wijkkerkenraad en AK (en daarbij vooral het CvK) te herstellen of in ieder geval zodanig te verbeteren dat ze samen plannen kunnen maken voor de PG Assen.”
Bij visitatie moet altijd het wankele evenwicht worden bewaard tussen enerzijds ‘radiostilte’ om rust en ruimte te creëren en om informatiecircuits te voorkomen. Anderzijds bestaat bij gemeenteleden behoefte om kennis te nemen van de ontstane complexe problematiek en om een gemeentevergadering te houden.

Onderstaand de agenda en opzet van deze avond, waarin de visitatie de leiding heeft.
De gemeenteavond vindt plaats op woensdag 15 februari a.s. in de Jozefkerk (kerkzaal)
Vanaf 19.30 uur wordt u ontvangen met koffie en thee. Om 20.00 uur zal de vergadering beginnen.

Agenda:
 Ontvangst (koffie/thee)
 Opening
 Korte toelichting /inleiding op de visitatie
 Mondelinge presentatie visitatie met analyse, bevindingen en adviezen
 Pauze
 Gelegenheid tot het stellen van nadere vragen * en uiten van gevoelens en meningen
over het verloop van het beroepingsproces en een mogelijke vervolg. Ook kan hierbij de
actuele financiële situatie aan de orde komen.
 Rondvraag
 Sluiting

Paaskaartenactie 2023 "Geef de boodschap van Pasen door"

Door Daan Kraan op 7 februari, 2023 - 10:18

Paaskaarten zijn op zondag 19 februari in de kerk aanwezig.

Op 23 februari kunt u de kaarten inleveren in de kerk. Het is mogelijk op de kaart een persoonlijke (Paas)wens te vermelden voor de ontvanger van de Paasgroet. U kunt een postzegel bijvoegen, zodat de gevangene de kaart aan een ander weer kan doorsturen, zodat de 2e ontvanger ook een Paasgroet krijgt.

Namens ZWO stedelijk

Daan Kraan
 

Bijbelgesprekskring (GGG)

Door Marian Nuis op 6 februari, 2023 - 11:09

Op donderdag 9 februari komen we weer samen (van 19.30 tot ongeveer 21.15 uur) voor de GemeenteGroeiGroep. De groep is klein, we zouden graag willen groeien... Als je eens wilt komen, ben je van harte welkom.
We bespreken het thema “Pas op je tong en gebruik je oren!” (n.a.v. Jakobus 1:19). Info en aanmelding:
Grietje van Selst, tel. 06-37473766.

Hulp geboden

Door Daan Kraan op 26 januari, 2023 - 11:19

Steeds meer zaken, ook binnen de kerk, gaan digitaal. Dat geldt ook voor de actie Kerkbalans. Soms is het fijn hulp te krijgen om zaken goed in orde te kunnen maken in het kader van de Kerkbalansactie. Deze mensen helpen wij graag een handje. 

De hulp kan bestaan uit:
-       Helpen met het invullen van papieren versie toezegging en/of een overschrijvingsformulier. 
-       Helpen met online invullen van digitale toezegging via de website.
-       Op hun verzoek kunnen gemeenteleden het bedrag voor Kerkbalans ook pinnen. 
 
Op zondag 5 februari 2023, na  afloop van de eredienst,  is er iemand aanwezig in de Jozefkerfk, om u te helpen. Er zal dan ook een pinautomaat aanwezig zijn om betaling meteen in orde te kunnen maken.

Met een vriendelijke groet,

Jenneke Span

hoofd kerkelijk bureau

Uitnodiging Synagogelezing 16 februari 2023

Door Daan Kraan op 12 januari, 2023 - 14:25

 “Een betoog van Nicodemus? De Hebreeënbrief herlezen”

De lezing wordt verzorgd door ds. Bart Gijsbertsen, emeritus predikant, Kampen. Hij heeft recent een boek met deze titel geschreven. Zijn uitgangspunt: De schrijver van de Hebreeënbrief is een schriftgeleerde Jood die is gaan geloven dat in Jezus de Messias op aarde is gekomen. Deze schrijver - en Bart Gijsbertsen moet daarbij aan een schriftgeleerde als Nicodemus denken, die in de nacht bij Jezus kwam ( Johannes 3) - bladert met zijn hoorders door de Joodse bijbel om daarin te laten zien dat Jezus de beloofde toekomst van Israël is.

Bart Gijsbertsen heeft in de Hebreeënbrief ontdekt dat deze brief een unieke visie op Jezus heeft die je nergens in het Nieuwe Testament terugvindt.

U wordt van harte uitgenodigd om deze synagogelezing bij te wonen. Datum en Tijd: Donderdag 16 februari 2023 om 19.30 uur Plaats: Synagoge Zuidlaren: Stationsweg 159, 9471 GP Zuidlaren.

Entree € 8,00. Contant te voldoen bij aankomst. NB Pinnen of contactloos betalen is NIET mogelijk Indien u komt zonder aanmelding dan loopt u het risico dat het maximaal toelaatbare aantal aanwezigen bereikt is.

Aanmelding bij: Margriet Volders email: mwvolders@concepts.nl of telefonisch 0593- 522250 Met hartelijke groet D.J.Douwstra, Secretaris Classicale Werkgroep Kerk en Israël Groningen-Drenthe

Johannes de Heer zangdienst op 15 januari 2023

Door Margreet Dassen op 4 januari, 2023 - 15:23

Op zondag 15 januari 2023 wordt er weer een “Johannes de Heer zangavond” gehouden in de Jozefkerk. 

Deze dienst wordt begeleid door groep muzikanten (oa Annemargriet Duursema-Hopman, Marnix Onrust, Mark Jan Veenstra) en begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. Marten van der Meulen. 

Verzoeknummers konden tot 1 januari ingestuurd worden, hiervan is goed gebruik gemaakt. 

We zien uit naar een fijne zangavond, u bent van harte welkom !

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04