Komende diensten

zo 07 jun, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Online kerkdienst
zo 14 jun, 10:00 Ds. Ron Koopmans
online kerkdienst
zo 21 jun, 10:00 Ds. Menso Rappoldt
online kerkdienst

Recente inhoud

Welkom op de website van de Jozefkerk

Het ruime lichte gebouw van de Jozefkerk in Assen is het thuis van een warme en levendige wijkgemeente. 

Een gemeenschap met oog voor traditie, maar eigentijds en midden in de samenleving. Jong en oud vinden hun voeding in zondagse diensten tot Gods eer, en in de vele activiteiten die door de weeks plaatsvinden. 

Op deze site vindt u een overzicht, en een uitnodiging tot meedoen voor ieder die dat wil. 

Ron Koopmans, predikant

'Wat fluistert vandaag?'

Door Jacko Duker op 21 mei, 2018 - 08:52

Zangeres Kinga Ban geeft 2 juni een concert in de Jozefkerk in Assen

Onder de geheimzinnige titel “Wat fluistert vandaag?” geeft de bekende zangeres Kinga Ban zaterdag 2 juni om 20.00 uur een concert in de Jozefkerk in Assen. Zij zingt in ieder geval bekende liederen die haar op het lijf zijn geschreven.  

Kom dus op zaterdag 2 juni genieten van dat concert. Kinga Ban neemt je tijdens het concert 'Wat fluistert vandaag?' mee langs de liedjes die haar dierbaar zijn. In de afgelopen jaren heeft Kinga ontzettend veel geleerd en ontvangen van de mensen om haar heen. Leven vanuit geloof, de liefde van haar dierbaren, de vreugde van de mensen die haar liederen beluisteren. Tijdens dit concert wil Kinga deze ervaringen delen met de bezoekers, dus met jou.

Naast bekende liederen word je ook verrast met liedjes van haar nieuwe album 'Vandaag', dat net is uitgekomen. 

 

Zaterdag 2 juni, 20.00 uur. Locatie: Jozefkerk, Collardslaan 2 A, Assen. 

De toegangsprijs is € 20;Reserveren kan viawww.truetickets.nl/kinga

Bemoedigend Benefietconcert voor mensen met kanker in de Jozefkerk in Assen

Door Jacko Duker op 21 mei, 2018 - 08:50

Vrijdagavond 1 juni 2018 organiseert Stichting Robijn huijs in samenwerking met organist Mannes Hofsink en Popkoor Première Assen een grandioos muziekspektakel in de Jozefkerk te Assen. Het doel van het concert is mensen met kanker te bemoedigen en te inspireren.

Uitvoerenden 

Mannes Hofsinkis allround concert- en improvisatie organist en cantor-organist in de Grotekerk te Meppel en daarnaast stadsbeiaardier van Meppel. Hij dirigeert de Cantorij Nijeveen en is pianist van het Meppeler Mannenkoor.

Arnold Wienenis dirigent van het, bijna 80 personen tellende, Popkoor Première Assen, dat de nieuwste Top40 hits zingt. De optredens vinden plaats met live band en veel aandacht voor solo’s, choreografie en show.

Verzoekprogramma

Het enige dat vast staat zijn de door Mannes Hofsink op het orgel te spelen nummersWake me up, Perfecten Clocks. Verder staat het programma nog helemaal open! Want nu ben jij aan zet: Welk nummer is heel belangrijk voor je? Welk nummer steunt je en geeft / gaf je kracht en bemoediging? En waarom? Je kunt je verzoeknummer op twee manieren indienen: per e-mail via robijn@robijnhuijs.nlof per telefoon via 06 51 609 198 - Cees van der Boom. 

Misschien hoor je jouw verzoeknummer die avond, want op de 3 genoemde nummers na is nog niets vastgesteld! Mannes Hofsink, Arnold Wienen en Cees van der Boom stellen het uiteindelijke programma vast op basis van de ingediende verzoeknummers. 

Gratis benefietconcert

Dit benefietconcert is gratis toegankelijk. Maar kom op tijd, want vol = vol!

Stichting Robijn huijs is afhankelijk van giften, sponsoring en subsidies. Om het werk voort te zetten wordt een collecte gehouden.

 

Hemelvaartviering 2018, Adventskerk Assen.

Door Daan Kraan op 13 mei, 2018 - 13:33

De Hemelvaartviering van 10 mei had als veelzeggende titel "Volg de leider" gekregen. Voor het eerst dit jaar vond de viering van de Hemelvaartdienst die normaal gesproken in de open lucht plaats vindt niet in in de Gouverneurstuin plaats. Regen als spelbreker zorgde ervoor dat de viering plaats vond in de Adventskerk.

Als je zegt  "Volg de leider", tja welke leider is dan je gids? Waar moet die aan voldoen? Is betrouwbaarheid voldoende en zo ja hoe onderken je dat dan?? In onze wereld zijn genoeg bekende en minder bekende leiders, die ieder op hun eigen manier leiding geven aan mensen, als een gids fungeren, mensen houvast bieden. We kennen de namen van bijvoorbeeld Donald Trump, Vladimir Poetin, Theresa May, Mark Rutte, onze Koning, Koningin om er maar een paar te noemen. De lijst is uit te breiden met nog heel veel namen. Zijn deze leiders mensen die u of jij vertrouwt? 
Anno 2018 gebruiken we vaak het woord "cloud", als we bedoelen een digitale opslagplaats die je kunt benutten, ongeacht waar je je begeeft in de wereld met je computer. Het is niet zo dat in die "cloud" alleen een leider oproepbaar is die je oproept als je hem of haar nodig hebt. Je kunt gegevens van leiders er wel in opslaan en er mee werken.

Terug naar de essentie van "Hemelvaart". Jezus keerde tijdens Hemelvaart ten hemel, op een wolk en verdween uit het zicht. Hij keerde terug naar Zijn Vader. Het is lastig voor te stellen, een leider die opgaat in een wolk. Om Jezus te bereiken, was en is geen digitale weg nodig, u en jij kunt Hem ontmoeten en Hem vragen of Hij je de weg wijst in het leven Hij doet dat met plezier en om dat te voelen is een computer overbodig. Het openstellen van ons hart is genoeg om Zijn liefde kunnen ontvangen. Dat is misschien veel meer waard dan alle informatie waar de "cloud" toegang toe geeft.

Fanfarekorps Oranje o.l.v. Johan Gerkes zorgde voor de muzikale omlijsting van de dienst.

Jezus brengt crisis

Door Jacko Duker op 11 mei, 2018 - 20:51

Op zondag 27 mei zal in de Jozefkerk weer een Welkomdienst worden gehouden.
Voorganger zal zijn prof. Herman J. Selderhuis uit Hasselt. Het thema van de dienst is: “Jezus brengt crisis ”. Dit is ontleend aan Joh. 9, waarin het gaat over de ontmoeting tussen Jezus en de blindgeborene. Het wordt een bijzondere dienst. Dat heeft veel, zo niet alles te maken met de bijzondere gaven die de voorganger heeft bij de verkondiging van het Woord. Hij boeit van het begin tot het eind. Ofschoon hooggeleerd, preekt hij op een voor jong en oud begrijpelijke wijze. Daarom heeft het comitéWelkomdiensten er voor gekozen deze keer geen medewerking van een koor te vragen. Wel zal er meer samenzang zijn. Die zal op het orgel heerlijk worden begeleid door Gerwin van der Plaats uit Kampen. Wie neemt u mee? Iedereen is van harte welkom . De dienst begint om 19.00 uur. Voorafgaand is er samenzang. Die begint om 18.45 uur.

Verslag synodevergadering van 19 & 20 april.

Door Daan Kraan op 9 mei, 2018 - 21:43

Mobiliteit predikanten (na 12 jaar uit elkaar?), migratie, pionieren, jeugdwerk en catechese, het Asser initiatief van een ontmoetingsplek bij de VVV, het 70-jarig bestaan van de staat Israel: onderwerpen die de afgelopen synodevergadering aan de orde waren en waarvan ds. Harmen Jansen op 'eigen wijze' verslag doet.

Het hele verslag kunt u vinden op de site van de Protestantse Gemeente Assen. U/jij klinkt hiervoor op de onderstaanden link:

https://www.pkn-assen.nl/images/documenten-los/Verslag_synodevergadering...

 

 

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04