Recente inhoud

Komende diensten

zo 29 jan, 10:00 ds. Henry Pap
Ochtenddienst
zo 05 feb, 10:00 ds. Gerco op 't Hof
Ochtenddienst
zo 12 feb, 10:00 ds. Elly Veldman-Potters
Ochtenddienst

Komende activiteiten

Bestellen zendingserfgoedkalender 2023

Door Daan Kraan op 3 december, 2022 - 21:10

De zendingserfgoedkalender 2023 "een nieuwe weg met Christus", kan worden besteld tot en met zondag 11 december.

U kunt uw bestelling vermelden op de inschrijvingslijsten in de kerk. U kunt uw bestelde kalender afrekenen als ze worden aangeleverd. De kalenders kosten 7 Euro per stuk. Graag betalen met gepast geld.

In de kerk is een inkijkexemplaar aanwezig. De kalender is meer dan de moeite waard, van harte aanbevolen.

Namens ZWO stedelijk.

Daan Kraan

Update visitatie

Door Daan Kraan op 2 december, 2022 - 14:25

Sinds enkele maanden vindt in de Jozefkerk en de ProtGem Assen visitatie plaats. Zoals de ouderlingen bij u op huisbezoek komen, zo komt de kerk op huisbezoek bij de kerkenraad. Dit gebeurt op verzoek van Ds Hommes ,de classispredikant van de Classis Drenthe-Groningen.

De taak van de visitatoren is volgens de kerkorde:

* Om te bemiddelen als er moeilijkheden zijn;

* Doel is om het geestelijk leven en de opbouw van de gemeente bevorderen;

* Daarnaast wordt er gekeken of de ambten en de bedieningen worden vervuld, zoals de Kerkorde dat voor ogen staat.

De reden voor het huisbezoek zijn de spanningen rondom het beroepingswerk. Afgelopen week zijn er gesprekken geweest met de moderamina van de Alg.Kerkenraad, van het College van Kerkrentmeesters en van de Kerkenraad Jozefkerk.

Daarnaast zijn er brieven vanuit de gemeente aan de kerkenraad geschreven. De visitatoren willen deze broeders en zusters graag zelf horen en zullen daarom voor de Kerstdagen spreekuren houden. Over dat laatste zult u de komende weken worden geïnformeerd en uitgenodigd.

Sommige mensen vinden huisbezoek spannend. Wat komen ze eigenlijk doen? Bedenk dat we het leven van de gemeente willen bevorderen. We doen dat door ruimte te geven aan bestaande klachten, de gemeente te informeren over wat er speelt en adviezen te geven die hopelijk bijdragen aan de onderlinge liefde en het geloof. Hopelijk zal de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus en de dienst aan elkaar en aan de wereld tot zijn recht komen.

We wensen u een gezegende Advent en Kerst toe.

De visitatoren, 

Huib Marchand, emeritus predikant in Groningen

Griëtte Sinnige, ouderling te Aduard

Koffiedrinken na de kerkdienst

Door Scriba Jozefker... op 2 december, 2022 - 07:55

We willen als wijkgemeente elkaar de gelegenheid geven tot ontmoeting na afloop van de kerkdienst. 

Er is in gezamenlijkheid met kosters, diaconie en kerkrentmeesters besloten om tot februari 2023 nog elke zondag koffie te drinken na afloop van de kerkdienst. Wel heeft de wijkkerkenraad aangegeven dat er rekening gehouden moet worden met de inzet van de vrijwillige kosters en de inzet van de leden van de diaconie. Om de werklast van de vrijwilligers te beperken wordt de koffie vanuit de keuken aan de Collardslaanzijde uitgedeeld aan de kerkgangers. De koffie wordt geschonken in bekertjes. We zien een maatschappelijke discussie ontstaan over het gebruik van wegwerpmateriaal. U bent vrij om uw eigen duurzame beker mee te nemen naar de kerkdienst. (Overigens zijn de door ons gekochte bekertjes  biologisch afbreekbaar). Om de kosten een beetje te besparen bieden we één kopje koffie aan. Hiermee wordt tevens de werkdruk van de vrijwilligers verlicht.

Wijkkerkenraad Jozefkerk

"Door de ogen van een vluchteling"

Door Daan Kraan op 30 november, 2022 - 22:06

Zes jaar geleden hebben velen zich in en rond Assen ingezet om de broers Darlington en Prosper Isaacs na 15 jaar aan een verblijfsvergunning te helpen. Dat is toen gelukt. Sindsdien hebben zij beiden hun weg in de Nederlandse samenleving gevonden.

Velen van jullie weten dat Darlington in die periode ruim anderhalf jaar bij ons heeft gewoond. Daarna is het contact gebleven.

Op zijn eigen verzoek komt hij terug naar Assen om zijn verhaal te doen. Hij wil graag zijn ervaringen delen en vertellen over de levenslessen die hij heeft opgedaan.

Op zaterdag 10 december, tijdens de jaarlijkse schrijfactie voor mensenrechtenactivisten in de Jozefkerk, komt hij zijn verhaal doen, onder de titel: "Door de ogen van een vluchteling". Aanvang 14.30 uur.

Graag nodig ik jullie uit om daarbij aanwezig te zijn. Dat geldt overigens ook voor de andere programma onderdelen van deze dag.

Graag tot ziens, met vriendelijke groet,

Bert Altena

T 0592-405514
M 06-30285649

Inzameling knuffels voor kinderen van vluchtelingen

Door Daan Kraan op 29 november, 2022 - 17:24

Knuffels voor kinderen i.v.m. de tijdelijke opvang van vluchtelingen in Stadskanaal, zijn hard nodig..

Afgelopen week hebben we een auto vol warme spullen, kleding, gebracht naar de tent in Stadskanaal i.v.m. de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Daar hoorden we dat er behoefte is aan knuffels om aan de kinderen te geven.

Maandag, 05 december gaan we de knuffels brengen.
U kunt ze inzamelen bij uw kerk.
Van harte warm aanbevolen!!

Diaconie Jozefkerk, Hennie Kosse

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04