Komende diensten

zo 09 mei, 10:00 Gezamenlijke viering PKA
ds. Elly Veldman, ds. Bert Altena en ds. Ron Koopmans
do 13 mei, 10:00 Gezamenlijke viering PKA
Hemelvaartdienst - Ds. Ron Koopmans
zo 16 mei, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Jonge Kerkdienst

Recente inhoud

Dagmeditatie 25 april 2021

Door Daan Kraan op 25 april, 2021 - 08:00

1 Johannes 3: 1-10

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken!

Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent.

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God.

Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden.

U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in Hem geen zonde. Ieder die in Hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft Hem nooit gezien en kent Hem niet. Kinderen, laat niemand u misleiden; wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen.

Wie uit God geboren is, zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kàn zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft.

Overweging

Johannes zet de tegenstellingen nogal scherp aan.

Je hebt kinderen van God, en je hebt kinderen van de duivel.

Je komt uit God voort, of je komt uit de duivel voort.

Johannes doet dat vanwege de onzekerheid van de tijd.

Als er dan misleidingen zijn, en misleiders, en die bevinden zich ook ‘onder ons’, hoe kun je dan weten wanneer het wél goed zit? Zit ik zelf goed? En die ander, die onze broeder of zuster is?

Dagmeditatie 24 april 2021

Door Daan Kraan op 24 april, 2021 - 08:00

1 Johannes 2: 18-29

Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde.

U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat. Ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent en omdat uit de waarheid nooit een leugen voortkomt.

Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent. Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.

Wat uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is wat Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.

Dit wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden.

Wat uzelf betreft: de zalving die u van Hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in Hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.

Blijf dus in Hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer Hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. U weet dat Hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is.

 

Overweging

Het laatste uur is aangebroken.

Wij zijn dan geneigd op de klok te kijken. ‘Het is vijf voor twaalf!’ roept men dan.

Dagmeditatie 23 april 2021

Door Daan Kraan op 23 april, 2021 - 08:00

1 Johannes 2: 12-17

Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam.

Ik schrijf u, ouderen: u kent Hem die er is vanaf het begin. Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent.

Ouderen, u schrijf ik: u kent Hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen.

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht - dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

 

Overweging

Johannes spreekt nu bepaalde groepen in de gemeente aan, zo lijkt het.

Het lijkt op wat in bepaalde kringen wel heet: onderscheiden prediking. Dan spreekt de dominee in de preek onderscheiden groepen mensen aan. Soms naar leeftijd of geslacht, soms naar het stadium waarin mensen zich kunnen bevinden op de weg van de bekering. Ik denk dat ik dat niet vaak doe, maar er is niks mis mee.

Kinderen. Dat zijn degenen die zich in het beginstadium van het geloven bevinden. Het is goed om daar een basis te leggen. Dat je weet dat je zonden vergeven zijn omwille van Jezus’ naam. Niet dat een kind al zoveel zonden begaan heeft. Maar dit weten is goed voor heel het leven. En ook is het een goede basis dat je de Vader kent. De Vader ken je door Jezus: wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt Jezus zelf. Het is mooi als we in staat zijn onze kinderen de Here God te leren kennen, en dat doen we door de verhalen en de woorden van Jezus te vertellen.

Dagmeditatie 22 april 2021

Door Daan Kraan op 22 april, 2021 - 08:00

1 Johannes 2: 1-11

Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken Hem’, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar: de waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.

Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid in Jezus’ leven en in uw leven.

Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val, maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt.

 

Overweging

Johannes schrijft heel deze brief, om de gemeenteleden ervan te weerhouden om te zondigen. Want het is een kwestie van licht en duisternis, van goed en kwaad.

Dagmeditatie 21 april 2021

Door Daan Kraan op 21 april, 2021 - 08:00

1 Johannes 1

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.

Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

 

Overweging

Johannes begint deze brief op een zelfde hooggestemde manier als zijn Evangelie.

Prachtig verwoordt hij wat hij in de ontmoeting met Jezus heeft meegemaakt. In Jezus is hij in contact gekomen met het Woord dat leven is. Dat Woord was er al vanaf het begin, maar hij heeft het nu gehoord, met eigen ogen gezien en met handen aangeraakt. ‘Het vleesgeworden Woord’, zou Johannes in zijn Evangelie zeggen.

10.000 euro voor SAVE!

Door Daan Kraan op 20 april, 2021 - 17:29

Zeven weken hadden we in onze kerk aandacht voor SAVE. Zeven weken spaarden we voor deze Indiase organisatie die strijdt tegen kinderarbeid en die voor scholing zorgt.

En met succes. Het totaal van onze steun komt uit op 10.000 euro

Na Pasen bleek het totaal aan bijdragen op te lopen tot zo’n achtenhalf duizend euro. De diaconie maakte daaruit op dat de sympathie voor het project SAVE groot is. Alle reden om het totaal aan goede gaven royaal af te ronden tot een prachtig eindbedrag.

Alle gulle gevers heel hartelijk dank!
Namens de projectgroep SAVE,

Dick Vos.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04