Recente inhoud

Komende diensten

zo 04 jun, 10:00 ds. Jasper van der Horst
Ochtenddienst met VVP
zo 11 jun, 10:00 ds. W. van der Wind
Ochtenddienst
zo 18 jun, 10:00 mw. Alexandra Matz
Ochtenddienst

Komende activiteiten

za 03 jun, 19:30 Petrus-band LIVE in de Jozefkerk
do 08 jun, 10:00 Koffie-inloopochtend
do 13 jul, 10:00 Koffie-inloopochtend
do 10 aug, 10:00 Koffie-inloopochtend
do 14 sep, 10:00 Koffie-inloopochtend

Vakantiegeld 2023Palmpasenviering

Door Daan Kraan op 2 april, 2023 - 16:36
Palmpasen 2023

De viering van "Palmpasen" in de kerk, de laatste zondag voor Pasen, het ontroert me elk jaar weer. De jaarlijks terugkerende optocht door de kinderen van de kindernevendienst met hun prachtig versierde Palsmasenstokken, het is een feestje met natuurlijk een serieus Bijbelse gedachte in het achterhoofd.

Ik schoof dit jaar aan bij de kinderen in hun eigen ruimte, voorafgaan aan de dienst om te genieten van het plezier waarmee de kinderen de Palmpasenstokken maakten. Naast het maken van de kleurig uitgedoste stokken werd ook aan de Bijbels uitleg van het Palmpasenfeest aandacht besteed. Johan Schurer las een passend verhaal voor en ook was er nog tijd om met kleurplaten aan de slag te gaan.

Hartverwarmend om te zien met welke een passie en plezier de leiding en kinderen van de kindernevendienst, aansluitend hun rondje in de kerk liepen. Meer foto's ziet u/jij, door te klikken op de foto.

Daan Kraan

Paaszangdienst op zondagavond 9 april

Door Margreet Dassen op 2 april, 2023 - 14:28

Op zondagavond 9 april is er weer een Paaszangdienst in de Jozefkerk in Assen.
Medewerking wordt zoals altijd verleend door het Christelijk Mannenkoor Assen onder leiding van Bert Duijst. 
De muzikale begeleiding is in handen van organist Jorrit Woudt en trompettist Maurice van Dijk.
De voorganger is dominee Gerrit Gardenier uit Beilen. Het thema is "The Great Escape?!”
Het begint om 19.00 uur en er is al zang vanaf 18.45 uur.
Van harte welkom!
 

‘Uit liefde voor jou’

Door Daan Kraan op 31 maart, 2023 - 20:03

Het thema van ‘Kerk in actie’ in de Veertig-dagentijd 2023 luidt ‘Uit liefde voor jou’.

Het thema bepaalt ons bij de kern van het evangelie. Om deze woorden kunnen we dan toch niet
heen: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen
die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ [Joh.3:16] Die woorden uit
het evangelie van Johannes worden kernachtig samengevat in dat aansprekende thema ‘Uit
liefde voor jou’. Alles is daarmee gezegd.
Trouwens, is alles daarmee ook gedaan? Oei, we moeten weer wat, hoor ik iemand zeggen. Nou ja, ’t is geen moeten maar uiting van dankbaarheid, zoals dat oude leerboek van de kerk, de Heidelbergse Catechismus (H.C.), dat bedoelt, denk ik. De H.C. (zondag 32) zegt: ‘Onze goede werken zijn de vruchten van ons geloof. We danken heel ons leven God er mee, voor wat Hij heeft gedaan...’ Dat geeft aan het thema een dubbele betekenis. Daaraan herinnert ons ook de Maaltijd van de Heer, want aan die Tafel worden we uitgenodigd om te delen van wat we hebben ontvangen uit liefde voor ons. Tegen onze naaste in Oekraïne, Turkije, Syrië (topje van de ijsberg) zeggen we:

‘Uit liefde voor jou’.
Ds. Gerrit Gardenier

Op de foto een hartje als teken van "liefde", met daarop vermeld "liefde is niet oordelen", als bijdrage van de kindernevendienstkinderen aan het thema.

Voorjaarsmiddag 21 april voor 75+ gemeenteleden

Door Daan Kraan op 27 maart, 2023 - 15:15

In april organiseert de diaconie van de Jozefkerk weer een voorjaarsmiddag voor alle leden van de wijkgemeente Jozefkerk, die 75 jaar of ouder zijn.

U bent van harte uitgenodigd op vrijdag 21 april van 14.30 uur tot 17:30 uur.

Lijkt het u leuk om te komen?
Vul dan de antwoordstrook volledig in, die op uw uitnodiging is afgebeeld. In de hal van de Jozefkerk staat een speciale bus om de strookjes in te deponeren. 

Als u niet in staat bent het formulier te brengen, of door iemand anders in de bus te laten doen, mag u zich ook bij een van de volgende personen telefonisch aanmelden:

Opgave per email: diakonie-scriba@jozefkerk-assen.nl of telefonisch via:

o Mw. H.Kosse 06-20444403
o Mw. G.Zwama 0611442874

Inleveren en opgave kan tot en met zondag 16 april!

Vervoer:
Wij willen u vriendelijk vragen zoveel mogelijk voor uw eigen vervoer te zorgen.
Als dat niet lukt, kunt u dit op het antwoordstrookje aangeven. Hierop kunt u ook aangeven
of u gebruik maakt van een bijzondere voorziening, zoals een rolstoel of een rollator. U kunt
zich ook in verbinding stellen met de hierboven vermelde personen (graag voor 16 april).

Namens de diaconie van de Jozefkerk, J. de Wind voorzitter.

Welkomdienst 26 maart

Door Jacko Duker op 19 maart, 2023 - 16:25

Op zondagavond, 26 maart a.s. zal er weer een welkomdienst worden gehouden in de Jozefkerk te Assen.
De voorganger van deze avond is ds. Corné Alderliesten uit Dalfsen.

Het thema van deze avond is Komt het goed, als ik op God vertrouw?

Corné Alderliesten is pastor en tevens therapeut. 

Op zijn website omschrijft hij het als volgt; ik ben Corné Alderliesten en zo’n 45 jaar op zoek naar echtheid, naar contact, naar mens-zijn, naar hoe God het bedoeld heeft misschien …….

Hoe hou je je als mens staande, tussen alle tegenslagen die je in het leven kan ondervinden?

Om een antwoord te vinden op deze vraag, laat ik me de weg wijzen door Jezus. Deze weg begint bij dat je je naakt en kwetsbaar kunt voelen en dat God jou, om je te beschermen, kleren heeft gegeven. Alleen zijn we als mens geneigd om van die kleren een harnas te maken. Waardoor jij niet meer naar buiten komt en een ander niet meer naar binnen. Je raakt gevangen in dat wat bedoeld was je juist vrijheid te geven.

Ik geloof dat Jezus laat zien hoe het is om weer vrij mens te kunnen zijn. Dit betekent voor mij dat ik manieren heb geleerd en gevonden om de liefde weer te laten stromen. De liefde die goddelijk is en die jou als mens energie geeft om niet alleen te kunnen weerstaan, maar ook om in beweging te blijven.

De muzikale bijdrage wordt geleverd door het dubbel mannen kwartet “Double Four”.
Double Four is een dubbel mannen kwartet uit HATTEM wat hoofdzakelijk a-capella 4 stemmig geestelijke muziek zingt Tevens is het een vriendengroep dat veel plezier beleeft in het zingen van geestelijke liederen, het optreden in kerken, gevangenissen, verzorgingstehuizen etc.
Hun hoofdzaak is dat ze de naam van God en Vader en van Jezus Christus groot willen maken. Hun talent, het goed kunnen zingen, hebben ze  van Hem gekregen en willen daarom ook enthousiast Hem alle eer geven. 

Lezing Julia en Viktor Blum 24 maart

Door Daan Kraan op 11 maart, 2023 - 19:17

In 1991 kwamen Julia en Victor Blum, net na de val van het IJzeren Gordijn vanuit Estland
naar Israël.

Ze waren een paar maanden daarvoor tot geloof in Yeshua / Jezus. Beiden wisten
dat zij van oorsprong Joden waren, maar religie was in de toenmalige Sovjet-Unie niet echt
aantrekkelijk. Victor was professor aan de universiteit van Tallin en Tartu en gaf het vak
filosofie en wetenschappelijk atheïsme. Tijdens een vakantie ontmoette zij een man op
straat die hen een flyer gaf met de titel ‘Chaim’, dat ‘leven’ betekent in het Hebreeuws. Dat
trof hen en gingen op zoek en het hielp hen in de studie Hebreeuws die zij beiden volgden,
zoals veel Sovjet-Joden, want zij wilde Alijah (emigratie) maken naar Israël.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04