Komende diensten

zo 12 jul, 10:00 Ds. Gerrit Gardenier
online kerkdienst
zo 19 jul, 10:00 ds. Ron Koopmans
online kerkdienst
zo 26 jul, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Online viering vanuit de Jozefkerk

Recente inhoud

Welkom op de website van de Jozefkerk

Het ruime lichte gebouw van de Jozefkerk in Assen is het thuis van een warme en levendige wijkgemeente. 

Een gemeenschap met oog voor traditie, maar eigentijds en midden in de samenleving. Jong en oud vinden hun voeding in zondagse diensten tot Gods eer, en in de vele activiteiten die door de weeks plaatsvinden. 

Op deze site vindt u een overzicht, en een uitnodiging tot meedoen voor ieder die dat wil. 

Ron Koopmans, predikant

Kindernevendienst

Door Jacko Duker op 26 mei, 2020 - 20:59

In deze tijd is het niet makkelijk om iedereen te betrekken in de kerkdienst. Wij als kindernevendienst willen een kleine bijdrage voor jullie leveren.

Vanaf heden kan je iedere week het verhaaltje en het werkje van de kindernevendienst van de site: Vertel het maar afhalen.

Hieronder staat de link ernaar toe. Je hoeft hiervoor geen inloggegevens te hebben. Alles is door Vertel het Maar vrij gegeven. https://vertelhetmaar.nl/vertellingen-en-verwerkingen/materiaal-tweede-k...

Je zoekt op deze site de juiste datum op. Op deze pagina staan verhalen en de werkje apart aangegeven.

Vraag of je ouders dit willen printen zodat jij onder de kerkdienst hiermee aan het werk kan.

Online kerkdienst vieren met een smartphone

Door Daan Kraan op 19 mei, 2020 - 17:30

Sinds kort is het mogelijk om ook online de Jozefkerkdiensten via YouTube te bekijken en beluisteren via de Scipioapp op uw of jouw smartphone. Net zo prettig als je even niet thuis bent, maar wel over wifi beschikt en toch een dienst wilt meevieren.

Op het hoofdmenu van de Scipioapp vindt u en jij de link “Jozefkerk YouTube”. Ook diensten die al achter ons liggen, kunnen zo nog een keer bekeken worden.

“Er zijn voor elkaar, juist nu!”

Door Daan Kraan op 19 mei, 2020 - 15:34

Iedereen gaat op zijn of haar manier om met de coronacrises, waar we nog steeds, helaas, mee te maken hebben.

Het is dan juist goed om als kerk te laten zien dat we er zijn, voor iedereen, maar voor de wat oudere mensen onder ons, in het bijzonder.

Wat is dan leuker om een kaartje te ontvangen, met een (persoonlijke) groet, of een gedichtje, een tekening bijvoorbeeld, of zomaar een hart onder de riem. Dat doet een mens goed!

Dick Vos, Rieële Gramsbergen, Anita de Waard en Hennie Kosse werkten het idee verder uit. Ongeveer 275 kaartjes werden door gemeenteleden gemaakt en ingeleverd bij diverse kerken. Ze worden bezorgd tussen Hemelvaart en Pinksteren, bij mensen van 75 jaar en ouder.

We hopen met deze kleine moeite, de ontvangers van het kaartje, een groot plezier te doen!

Op de foto, de schoenendoos afgeladen vol met kaartjes.

De Diaconie

 

Terugblik dodenherdenking 4 mei 2020

Door Daan Kraan op 6 mei, 2020 - 14:37
Dodenherdenking 2020

Dodenherdenking 4 mei in de Jozefkerk.

Elk jaar staan we stil bij de dodenherdenking in ons land, op 4 mei. Natuurlijk ook dit jaar, ook al leven we in een tijd waarin de wereld op zijn kop lijkt te staan, en alles anders is dan anders. We moeten, juist nu, die mensen gedenken die hun leven gaven in de oorlog, 75 jaar geleden, zodat wij nu anno 2020 in vrijheid kunnen leven.

Zo eenvoudig als dat lijkt, zo vanzelfsprekend ook, zo moeilijk is het om te leven in vrijheid, leven zonder belemmeringen. De oorlog zorgde er juist voor dat mensen toen niet in vrijheid konden leven, wonen en werken. We kennen allemaal de verhalen wel over de Tweede Wereldoorlog en wat dat betekend heeft als het gaat om de invulling van het woord vrijheid.

Vrijheid….., een groot goed. Kijk maar om je heen, want juist nu, 75 jaar nadat ons land werd bevrijd en de oorlog voorbij is, is er nu wéér een partij die ons, niemand uitgezonderd, belemmert in ons doen en laten. Een virus, een onzichtbare vijand, die zonder aanzien des persoons, genadeloos om zich heen slaat en slachtoffers maakt. Dagelijks horen we het RIVM uitleg geven via radio, tv, social media. Weer zijn zieke mensen opgenomen in ziekenhuizen, op IC afdelingen, waar artsen en verplegend personeel topsport bedrijven om mensen te genezen. Gelukkig genezen ook veel mensen van dit coronavirus.

Daarom is het goed dat we een respectvolle 4 mei dodenherdenking met elkaar konden vieren in de Jozefkerk, via internet. De opening van de herdenking werd gedaan door onze wijkpredikant, Ron Koopmans. De kerkklok werd geluid en Johan Gerkes speelde enige liederen op het Van Dam orgel.

Om 19.58 uur werd door Mark Jan Veenstra het taptoesignaal gegeven op trompet, gevolgd door 2 minuten stilte. Daarna was er ruimte voor het “Wilhelmus, de coupletten 1 en 6”.

Stadspredikant Bert Altena sloot de plechtigheid af.

Herdenking vanuit de Jozefkerk

Door Jacko Duker op 30 april, 2020 - 09:43

75 jaar herdenken.
Met elkaar stil staan met elkaar verbonden voelen.
Dat mag niet zomaar door onze vingers glippen we willen hier aandacht aangeven.
We willen blijven stilstaan bij hen die vielen die het leven toen en nu gaven voor onze vrede.

Daarom werken wij graag mee aan de oproep die rondgaat onder blaasmuzikanten om komende maandag 4 mei om 20.00 uur het Taptoe signaal "Last Post" te laten klinken. We laten het signaal klinken vanaf onze toren en zenden dit live uit.

We luiden de klok van 19:45 tot 19:58 en onze organist Johan Gerkes zal dan het van Dam orgel bespelen met muziek die ons zal ontroeren die ons doet stilstaan bij dit kostbare moment.

We willen niet alleen luisteren naar muziek we willen ook toegesproken worden of aangesproken als Assenaar en we hebben daarvoor onze wijkpredikant Ron Koopmans en onze stadspredikant Bert Altena bereid gevonden om bij dit bijzonder kostbare moment stil te staan.

Herdenkt u met ons mee?

Live via ons YouTube kanaal of via kerkomroep.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04