Contactgegevens

Predikant Jozefkerk

Ds. Ron Koopmans
De Gaarde 63
9402 LH Assen

0592-314877

De vrijdag is een vrije dag van de wijkpredikant. In dringende gevallen kunt u dan contact opnemen met de voorzitter en of de scriba.


Voorzitter wijkkerkenraad
Dick Brouwer
Winde 14
9408GD Assen
0592 359288

Scriba wijkkerkenraad
Wilma Pol
De Wouden 69 
9405 HC Assen
0592-398662

Voorzitter/Secretaris Diaconie wijkkerkenraad
Henk Tibben
Tichelkampen 7
9407 RS Assen
0592-407480
 


Wijkgebouw: naast de Jozefkerk, Collardslaan 2a, tel. 0592-357360

Coördinator Kerkgebruik/Verhuur & Coördinator Kosters Jozefkerk
Voor vragen over beschikbaarheid gelieve het aanvraagformulier gebruiken.
Mocht u daarna nog vragen hebben, neem dan contact op met: Jacko Duker; 06-24398155 tussen 20:00 - 22:00 (gelieve niet op de maandagavond) 

Let op: voor activiteiten en informatie rondom de concerten; gelieve contact opnemen met de uitvoerende organsisatie.

Voor verhuur van de Jozefkerk dient de activiteit binnen het gebruiksreglement te passen. 

 

Trouwdiensten

Voor aanvraag van de kerk voor trouwdiensten graag contact opnemen met Jacko Duker

Rouwdiensten

Voor aanvraag voor een rouwdienst graag contact opnemen met Bertus Middelbos, huismeester, 06-53864541

 


Giften aan wijkgemeente: 

PGA Wijkgemeente Jozefkerk

IBAN: NL03 RABO 0373 715 587

Inlichtingen: Douwe de Beer

Diaconie Wijkgemeente Jozefkerk

NL55RABO 0373 736 088

Penningmeester Diaconie: Wim van Haren tel: 0592-353226

Info over ANBI Protestantse Kerk Assen


Giften aan Stichting Sociaal-Culturele Activiteiten Jozefkerk (SCA)

IBAN NL59 ABNA 0566 2931 61

Info over ANBI SCA


Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Assen

Volg de link voor actuele informatie.


Organist

Johan Gerkes

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04