Contactgegevens

Predikant Jozefkerk (vacant)

Voor pastorale vragen kunt u terecht bij uw ouderling, diaken of contactpersoon. 
Bij dringende pastorale behoeften kunt u contact opnemen met de voorzitter of de scriba van de wijkkerkenraad.


Voorzitter wijkkerkenraad
Dick Brouwer
Winde 14
9408GD Assen
0592 359288

Scriba wijkkerkenraad

Arno Visser
Hoogbree 70
9403 JR Assen
06-12681151

Voorzitter Diaconie wijkkerkenraad
Jan de Wind
Mercuriusplein 151
9401DJ Assen 
06-48039216


Organist

Johan Gerkes


Wijkgebouw: naast de Jozefkerk, Collardslaan 2a, tel. 0592-357360
Wij zijn maar beperkt aanwezig in het kerkgebouw, krijgt u ons antwoordapparaat spreek dan rustig uw vraag, naam en telefoonnummer in dan wordt het bericht naar de juiste persoon doorgestuurd.

Coördinator Kerkgebruik/Verhuur & Coördinator Kosters Jozefkerk
Voor vragen over beschikbaarheid gelieve het aanvraagformulier gebruiken. Let op momenteel alleen voor interne aanvragen; externe aanvragen kunnen we voorlopig niet aannemen (dit staat los van de Covid beperkingen).
Mocht u daarna nog vragen hebben, neem dan contact op met: Jacko Duker; 06-24398155 tussen 20:00 - 22:00 (gelieve niet op de maandagavond) 

Let op: voor activiteiten en informatie rondom de concerten; gelieve contact opnemen met de uitvoerende organsisatie.

Voor verhuur van de Jozefkerk dient de activiteit binnen het gebruiksreglement te passen. 

Trouwdiensten
Voor aanvraag van de kerk voor trouwdiensten graag contact opnemen met Jacko Duker (zie hierboven)

Rouwdiensten
Voor aanvraag voor een rouwdienst kunt u contact opnemen met het uitvaartteam 0592-421916.
Meer informatie over het uitvaartteam vindt u op deze pagina of in deze folder

AVO-team
Kopij voor de presentatie tijdens de kerkdienst kan verstuurd worden naar presentatie@jozefkerk-assen.nl
Let op dat u de kopij aanlevert in 16:9 en letteertype puntgrootte van tenminste 60pt anders is het niet leesbaar in de kerkzaal


Giften aan wijkgemeente: 

PGA Wijkgemeente Jozefkerk

IBAN: NL03 RABO 0373 715 587

Inlichtingen: Douwe de Beer

Diaconie Wijkgemeente Jozefkerk

NL55RABO 0373 736 088

Penningmeester Diaconie: Wim van Haren tel: 0592-353226


Anbi gegevens Protestantse Kerk Assen

Kerk: https://www.pkn-assen.nl/index.php/anbi-gegevens-kerk-1

Diaconie: https://www.pkn-assen.nl/index.php/anbi-gegevens-diaconie-1


Giften aan Stichting Sociaal-Culturele Activiteiten Jozefkerk (SCA)

IBAN NL59 ABNA 0566 2931 61


Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Assen

Volg de link voor actuele informatie.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04