Contactgegevens

Predikant Jozefkerk (vacant)

Voor pastorale vragen kunt u terecht bij uw ouderling, diaken of contactpersoon. 
Bij dringende pastorale behoeften kunt u contact opnemen met de voorzitter of de scriba van de wijkkerkenraad.


Voorzitter wijkkerkenraad
Dick Brouwer
Winde 14
9408GD Assen
0592 359288

Scriba wijkkerkenraad (a.i.)

Corry Sprong
Lonerbroekweg 5
9409 TR Loon
06-27318949

Voorzitter Diaconie wijkkerkenraad
Jan de Wind
Mercuriusplein 151
9401DJ Assen 
06-48039216


Organist

Johan Gerkes


Wijkgebouw: naast de Jozefkerk, Collardslaan 2a, tel. 0592-357360
Wij zijn maar beperkt aanwezig in het kerkgebouw, krijgt u ons antwoordapparaat spreek dan rustig uw vraag, naam en telefoonnummer in dan wordt het bericht naar de juiste persoon doorgestuurd.

Coördinator Kerkgebruik & Kostersteam Jozefkerk
Jacko Duker; 06-24398155 tussen 20:00 - 22:00 (gelieve niet op de maandagavond) 
 

Trouwdiensten
Voor aanvraag van de kerk voor trouwdiensten graag contact opnemen met Jacko Duker (zie hierboven)

Rouwdiensten
Voor aanvraag voor een rouwdienst kunt u contact opnemen met het uitvaartteam 0592-421916.
Meer informatie over het uitvaartteam vindt u op deze pagina of in deze folder

AVO-team
Kopij voor de presentatie tijdens de kerkdienst kan verstuurd worden naar presentatie@jozefkerk-assen.nl
Let op dat u de kopij aanlevert in 16:9 en letteertype puntgrootte van tenminste 60pt anders is het niet leesbaar in de kerkzaal


Giften aan wijkgemeente: 

PGA Wijkgemeente Jozefkerk

IBAN: NL03 RABO 0373 715 587

Inlichtingen: Douwe de Beer

Diaconie Wijkgemeente Jozefkerk

NL55RABO 0373 736 088

Penningmeester Diaconie: Wim van Haren tel: 0592-353226


Anbi gegevens Protestantse Kerk Assen

Kerk: https://www.pkn-assen.nl/index.php/anbi-gegevens-kerk-1

Diaconie: https://www.pkn-assen.nl/index.php/anbi-gegevens-diaconie-1


 

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Assen

Volg de link voor actuele informatie.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04