Contactgegevens

Predikant Jozefkerk (vacant)

Voor pastorale vragen kunt u terecht bij uw ouderling, diaken of contactpersoon. 
Bij dringende pastorale behoeften kunt u contact opnemen met de voorzitter of de scriba van de wijkkerkenraad.


Voorzitter wijkkerkenraad
Dick Brouwer
Winde 14
9408GD Assen
0592 359288

Scriba wijkkerkenraad 
Arno Visser
Hoogbree 70
9403 JR Assen
0612681151

Voorzitter Diaconie wijkkerkenraad
Jan de Wind
Mercuriusplein 151
9401DJ Assen 
06-48039216


Organist

Johan Gerkes


Wijkgebouw: naast de Jozefkerk, Collardslaan 2a, tel. 0592-357360
Wij zijn maar beperkt aanwezig in het kerkgebouw, krijgt u ons antwoordapparaat spreek dan rustig uw vraag, naam en telefoonnummer in dan wordt het bericht naar de juiste persoon doorgestuurd.

Coördinator Kerkgebruik & Kostersteam Jozefkerk
Jacko Duker; 06-24398155 tussen 20:00 - 22:00 (gelieve niet op de maandagavond) 
 

Trouwdiensten
Voor aanvraag van de kerk voor trouwdiensten graag contact opnemen met Jacko Duker (zie hierboven)

Rouwdiensten
Voor aanvraag voor een rouwdienst kunt u contact opnemen met het uitvaartteam 0592-421916.
Meer informatie over het uitvaartteam vindt u op deze pagina of in deze folder

AVO-team
Kopij voor de presentatie tijdens de kerkdienst kan verstuurd worden naar presentatie@jozefkerk-assen.nl
Let op dat u de kopij aanlevert in 16:9 en letteertype puntgrootte van tenminste 60pt anders is het niet leesbaar in de kerkzaal


Giften aan wijkgemeente: 

PGA Wijkgemeente Jozefkerk

IBAN: NL03 RABO 0373 715 587

Inlichtingen: Douwe de Beer

Diaconie Wijkgemeente Jozefkerk

NL55RABO 0373 736 088

Penningmeester Diaconie: Wim van Haren tel: 0592-353226


Anbi gegevens Protestantse Kerk Assen

Kerk: https://www.pkn-assen.nl/index.php/anbi-gegevens-kerk-1

Diaconie: https://www.pkn-assen.nl/index.php/anbi-gegevens-diaconie-1


 

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Assen

Volg de link voor actuele informatie.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04