Contactgegevens

Predikant Jozefkerk (vacant)

Voor pastorale vragen kunt u terecht bij uw ouderling, diaken of contactpersoon. 
Bij dringende pastorale behoeften kunt u contact opnemen met de voorzitter of de scriba van de wijkkerkenraad.

 

Interim Predikant

Ds. Johan van Holten
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
06-44872075

Een interim predikant is vooral proces begeleider. In overleg met de visitatiecommissie is er een aantal punten benoemd waar hij zich de komende tijd op gaat richten zoals het verder vorm en inhoud geven aan het profiel van de wijkgemeente, het helpen ontwikkelen van een visie op de toekomst (beleidsplan), het versterken van de bestuurskracht van de kerkenraad, het verbeteren van de interne en externe communicatie en de begeleiding van het pastorale team. Daarnaast zal hij ook regelmatig voorgaan in zondagse vieringen.

Als procesbegeleider doet hij geen regulier bezoekwerk of pastoraat en leidt hij ook geen uitvaartdiensten.


Voorzitter wijkkerkenraad (plv)
Joachim Martijn
06-22186195 (graag bellen van ma-vr tussen 2000-2200)

Scriba wijkkerkenraad 
Arno Visser
0612681151

Voorzitter Diaconie wijkkerkenraad
Jan de Wind
06-48039216


Organist

Johan Gerkes


Wijkgebouw: naast de Jozefkerk, Collardslaan 2a, tel. 0592-357360
Wij zijn maar beperkt aanwezig in het kerkgebouw, krijgt u ons antwoordapparaat spreek dan rustig uw vraag, naam en telefoonnummer in dan wordt het bericht naar de juiste persoon doorgestuurd.

Coördinator Kostersteam Jozefkerk
Jacko Duker 

Verhuur/gebruik kerkgebouw Jozefkerk
Graag contact opnemen met Thijs Zwiers 06-22792910 of mailen naar cvk@pkn-assen.nl

Trouwdiensten
Voor aanvraag van de kerk voor trouwdiensten graag contact opnemen met Thijs Zwiers

Rouwdiensten
Voor aanvraag voor een rouwdienst kunt u contact opnemen met het uitvaartteam 0592-421916.
Meer informatie over het uitvaartteam vindt u op deze pagina of in deze folder

AVO-team
Kopij voor de presentatie tijdens de kerkdienst kan verstuurd worden naar presentatie@jozefkerk-assen.nl
Let op dat u de kopij aanlevert in 16:9 en letteertype puntgrootte van tenminste 60pt anders is het niet leesbaar in de kerkzaal


Giften aan wijkgemeente: 

PGA Wijkgemeente Jozefkerk

IBAN: NL03 RABO 0373 715 587

Inlichtingen: Douwe de Beer

Diaconie Wijkgemeente Jozefkerk

NL55RABO 0373 736 088

Penningmeester Diaconie: Wim van Haren tel: 0592-353226


Anbi gegevens Protestantse Kerk Assen

Kerk: https://www.pkn-assen.nl/index.php?view=article&id=53:anbi-gegevens-kerk&catid=39:diversen

Diaconie: https://www.pkn-assen.nl/index.php?view=article&id=54:anbi-gegevens-diaconie&catid=39:diversen


 

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Assen

Volg de link voor actuele informatie.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04