Zondagsbrief

Deze brief wordt voor de dienst uitgereikt en bevat gegevens rond de kerkdienst, doordeweekse activiteiten en pastorale berichten. 
U kunt uw eigen berichten er ook in kwijt. Voor meer details kunt u het reglement raadplegen.
De sluitingstijd voor inleveren van kopij is doorgaans op donderdag om 18.00 uur. (afwijkingen rondom feestdagen)

Contactpersonen redactie Zondagsbrief: Jacko Duker, 0592-354344 
Het algemene email adres voor kopij en alle overige correspondentie is: zbrf@jozefkerk-assen.nl

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04