Voornemen uitbrengen beroep

Door Jacko Duker op 22 september, 2022 - 22:37

De Wijkkerkenraad Jozefkerk en de Algemene Kerkenraad melden u samen het volgende:  

De Hervormde wijkgemeente Jozefkerk en de Protestantse Gemeente Assen zijn voornemens samen een beroep uit te brengen op ds. Lucias W. de Haan (32) uit Genderen. Het gezamenlijke beroep omvat een aanstelling van 0,5 formatieplaats voor de wijkgemeente en 0,25 formatieplaats voor nader af te spreken samenwijkse activiteiten.  Op woensdag 7 september heeft de Kerkenraad Jozefkerk de voordracht van ds. de Haan door de beroepingscommissie overgenomen en als voorgenomen besluit voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad, die dit besluit dezelfde dag unaniem heeft bekrachtigd. Op maandag 19 september 2022 heeft de Kerkenraad Jozefkerk de wijkgemeente gehoord over het voorgenomen beroep, waarbij de kandidaat zich heeft gepresenteerd. Na een schriftelijke stemming bleek dat de wijkgemeente goedkeuring aan de kerkenraad gaf om ds. Lucias W. de Haan te beroepen als predikant.

Bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure zijn mogelijk tot zaterdag 1 oktober 2022. Bezwaren dienen gemotiveerd, schriftelijk en ondertekend ingediend te worden bij de scriba van de Jozefkerk (brievenbus ingang zalen Jozefkerk). Indien er geen bezwaren worden ingediend , zal het beroep worden uitgebracht door het overhandigen van de beroepingsbrief aan ds. de Haan. Hij zal hierna binnen drie weken reageren op deze brief.

Dick Brouwer, voorzitter Kerkenraad Jozefkerk
Gerard Schoep, voorzitter Algemene Kerkenraad

 

foto: Wim van Vossen jr.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04