Voorjaarsmiddag 21 april voor 75+ gemeenteleden

Door Daan Kraan op 27 maart, 2023 - 15:15

In april organiseert de diaconie van de Jozefkerk weer een voorjaarsmiddag voor alle leden van de wijkgemeente Jozefkerk, die 75 jaar of ouder zijn.

U bent van harte uitgenodigd op vrijdag 21 april van 14.30 uur tot 17:30 uur.

Lijkt het u leuk om te komen?
Vul dan de antwoordstrook volledig in, die op uw uitnodiging is afgebeeld. In de hal van de Jozefkerk staat een speciale bus om de strookjes in te deponeren. 

Als u niet in staat bent het formulier te brengen, of door iemand anders in de bus te laten doen, mag u zich ook bij een van de volgende personen telefonisch aanmelden:

Opgave per email: diakonie-scriba@jozefkerk-assen.nl of telefonisch via:

o Mw. H.Kosse 06-20444403
o Mw. G.Zwama 0611442874

Inleveren en opgave kan tot en met zondag 16 april!

Vervoer:
Wij willen u vriendelijk vragen zoveel mogelijk voor uw eigen vervoer te zorgen.
Als dat niet lukt, kunt u dit op het antwoordstrookje aangeven. Hierop kunt u ook aangeven
of u gebruik maakt van een bijzondere voorziening, zoals een rolstoel of een rollator. U kunt
zich ook in verbinding stellen met de hierboven vermelde personen (graag voor 16 april).

Namens de diaconie van de Jozefkerk, J. de Wind voorzitter.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04