visitatie, bijgewerkte versie

Door Daan Kraan op 22 juli, 2022 - 20:43

Namens de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Jozefkerk stellen wij u in kennis van het feit dat er visitatie plaatsvindt. Het visitatietraject is inmiddels gestart.

Visitatie betekent dat leden van het college van visitatie (een college binnen de classis) worden ingeschakeld als zich problemen of moeilijkheden voordoen. Zij trachten hierin te bemiddelen.

De visitatoren vormen zich een beeld van het reilen en zeilen en de problemen/moeilijkheden daarin en spreken de betrokkenen daarover. 

Wij beseffen dat dit bericht de nodige vragen oproept. Omwille van het proces kunnen wij u helaas nu niet verder informeren. Zodra er meer bekend is, zult u zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd via de website/zondagsbrief.

Wij houden u over de voortgang van het traject op de hoogte.

Namens de wijkkerkenraad,
Dick Brouwer, voorzitter.
 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04