Veel belangstelling voor PGA-gemeenteavond.

Door Daan Kraan op 24 januari, 2018 - 12:45
Gemeenteavond De Bron, jan. 2018

Op woensdagavond 23 januari stonden de deuren van De Bron open voor belangstellenden die de gemeenteavond wilden bijwonen.

Op het programma stond de presentatie van het beleidsplan 2018 - 2022. Na de opening van de avond door de voorzitster, Thilla Franken, van de algemene kerkenraad (AK), gingen de aanwezigen in 7 groepen aan de slag. Er werd uitgebreid gesproken over onderwerpen die het kerkenwerk raken. 
Denk aan onderwerpen als: invulling van rol van de stadspredikant, "anders" kerk zijn, duurzaamheid in de kerk, de rol van jongeren (tussen 20 en 50 jaar), de ontwikkeling van personele bezetting door predikanten in de nabije toekomst en wat zijn daaraan gelinkt de (financiële) gevolgen.
 
De avond werd afgesloten met een spreker per groep, die een samenvatting gaf van hetgeen in de groep was besproken. De Algemene Kerkenraad heeft weer nieuwe input opgedaan om haar beleid verder uit te werken, ter ere van Gods kerk.
 
Als u op de foto klik, kunt u meer foto's van deze gemeenteavond bekijken.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte middels RSS

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04