Update visitatie

Door Daan Kraan op 2 december, 2022 - 14:25

Sinds enkele maanden vindt in de Jozefkerk en de ProtGem Assen visitatie plaats. Zoals de ouderlingen bij u op huisbezoek komen, zo komt de kerk op huisbezoek bij de kerkenraad. Dit gebeurt op verzoek van Ds Hommes ,de classispredikant van de Classis Drenthe-Groningen.

De taak van de visitatoren is volgens de kerkorde:

* Om te bemiddelen als er moeilijkheden zijn;

* Doel is om het geestelijk leven en de opbouw van de gemeente bevorderen;

* Daarnaast wordt er gekeken of de ambten en de bedieningen worden vervuld, zoals de Kerkorde dat voor ogen staat.

De reden voor het huisbezoek zijn de spanningen rondom het beroepingswerk. Afgelopen week zijn er gesprekken geweest met de moderamina van de Alg.Kerkenraad, van het College van Kerkrentmeesters en van de Kerkenraad Jozefkerk.

Daarnaast zijn er brieven vanuit de gemeente aan de kerkenraad geschreven. De visitatoren willen deze broeders en zusters graag zelf horen en zullen daarom voor de Kerstdagen spreekuren houden. Over dat laatste zult u de komende weken worden geïnformeerd en uitgenodigd.

Sommige mensen vinden huisbezoek spannend. Wat komen ze eigenlijk doen? Bedenk dat we het leven van de gemeente willen bevorderen. We doen dat door ruimte te geven aan bestaande klachten, de gemeente te informeren over wat er speelt en adviezen te geven die hopelijk bijdragen aan de onderlinge liefde en het geloof. Hopelijk zal de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus en de dienst aan elkaar en aan de wereld tot zijn recht komen.

We wensen u een gezegende Advent en Kerst toe.

De visitatoren, 

Huib Marchand, emeritus predikant in Groningen

Griëtte Sinnige, ouderling te Aduard

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04