Update maatregelen corona

Door Daan Kraan op 3 december, 2021 - 16:41

Het moderamen houdt zich aan de maatregelen van de landelijke overheid, RIVM de PKN en het CIO dat betekent dat we de regels zullen respecteren en adviseert met onmiddellijke ingang vanaf 17.00 uur tot 05.00 uur in de kerkzaal en zalen van de Jozefkerk geen activiteiten meer te laten plaats vinden. Benut zoveel mogelijk alternatieve mogelijkheden voor bijeenkomsten en vergaderingen uitzonderingen kunnen opmaatwerk met toestemming van onze kerkrentmeester nog plaats vinden

 

• Alle maatregelen gelden met onmiddellijke ingang
• Bij binnenkomst van de kerk desinfecteren wij onze handen.
• We dragen in de kerk een mondkapje. Het mondkapje mag alleen worden afgezet op de zitplaats. Zodra de zitplaats wordt verlaten moet het mondkapje gedragen worden.
• We houden minimaal anderhalve meter afstand tot anderen.
• De kapstokken mogen niet worden gebruikt, we nemen onze jassen mee naar onze zitplaats in de kerk. Ook liever geen gebruik maken van het toilet dit alleen bij hoge uitzondering.
• Wij zullen weer naar onze zitplaats worden begeleid. En na de dienst zult u weer op aanwijzing gedoseerd de kerkzaal kunnen verlaten

•Er zal ook niet meer tijdens en na de dienst worden gecollecteerd alles via de scipio app en / of het speciale iban-nummer
• Er is geen koffiedrinken na de dienst, we verlaten direct na de dienst de kerk.
• De kindernevendienst gaat op de ‘gewone’ manier door, met dien verstande dat de leiding een mondkapje draagt zodra de zitplaats in de kerkzaal wordt verlaten.

Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot onze kerkrentmeester.

In de hoop dat we elkaar weer in goede gezondheid mogen begroeten, wens ik U Gods zegen

Dick Brouwer Voorzitter kerkenraad

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04