Uitnodiging Jonge kerk, 18 september.

Door Daan Kraan op 7 september, 2019 - 21:19

Beste Jonge Kerkleden,

Graag willen we jullie uitnodigen voor een evaluatie van het werkplan Jonge Kerk van de wijkgemeente Jozefkerk op woensdag 18 september van 19.30 tot 21.30 uur. De avond vindt plaats in de zalen van De Jozefkerk.

Waarom nodigen we jullie uit?
Zoals jullie wellicht weten is er aan het begin van 2018 binnen De Jozefkerk een werkplan Jonge Kerk opgesteld. Naar aanleiding van een bijeenkomst in november 2017, waarbij de jeugd- en middengeneratie van onze wijkgemeente was uitgenodigd, is dit werkplan met de geleverde input opgesteld (toegevoegd als bijlage). In het werkplan heeft de wijkgemeente Jozefkerk zich een aantal doelen gesteld met het oog op het beter laten aansluiten van het gemeente-zijn op de jeugd- en middengeneratie (hierna Jonge Kerk). We willen graag van de doelgroep, jullie dus, weten of we op de goede weg zijn.

Hoe ziet de avond er uit?
Tijdens deze avond willen we in kleine groepjes met jullie in gesprek over de volgende vragen:
- In welke mate zie je de uitgangspunten van De Jonge Kerk terug in de diensten en activiteiten? Welke concrete voorbeelden kun je daarvan geven?
- Kom je naar de Jonge Kerkdiensten? Waarom wel of niet?
- Kom je naar de avondactiviteiten van de Jonge Kerk? Waarom wel of niet?
- Voldoet de uitvoering van het wijkplan Jonge Kerk aan je verwachtingen?
- Wat zou je graag nog anders zien?

Het gaat deze avond nadrukkelijk om het inventariseren van jullie mening. Er worden geen nieuwe activiteiten opgezet waarvoor we vrijwilligers zoeken. Bijdrage aan deze avond is dus geheel vrijblijvend. Het inhoudelijke gedeelte ronden we om 21.00 uur af, om aansluitend met elkaar te borrelen. Rond 21.30 uur sluiten we de avond af. In verband met de boodschappen, horen we graag via jongekerk@jozefkerk-assen.nl of je komt.

Interessant, maar ik kan niet. Wat nu?
We realiseren ons dat jullie agenda’s vol zijn en het dus niet altijd zal lukken om aanwezig zijn bij een evaluatieavond als deze. Toch kan het zijn dat je wel input zou willen geven over dit onderwerp, dat zouden we erg waarderen. Daarom hebben we een korte vragenlijst toegevoegd. Je kunt deze digitaal invullen via https://forms.gle/2ekHm3NfCi2ip3oP9 , of het Wordbestand invullen en retour sturen aan jongekerk@jozefkerk-assen.nl. Je input wordt dan verwerkt in de evaluatie.

En verder?
Van de input tijdens de evaluatieavond en de geretourneerde vragenlijsten schrijven we een evaluatie voor de kerkenraad. Het evaluatieverslag wordt na bespreking in de kerkenraad ook gedeeld met de jeugd- en middengeneratie. Zo houden we jullie op de hoogte van de stand van zaken en de eventuele bijstellingen die worden gedaan naar aanleiding van de evaluatie.

We hopen velen van jullie te mogen verwelkomen op woensdag 18 september, om 19.30 uur in De Jozefkerk. Zou je in verband met de borrel willen aangeven of je komt? Dat kan via jongekerk@jozefkerk-assen.nl. Hopelijk tot dan.

Hartelijke groet,
De voorbereidingscommissie,
Thea Wubs, Daan Kraan, René de Vries en Bas Guchelaar

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04