Sociaal en Culturele Activiteiten Jozefkerk

In opdracht van de Protestantse Gemeente Assen is door het Drents Plateau in samenwerking met Nibag Monumentenzorg een verkennend onderzoek gedaan omtrent de nevenbestemming van de Jozefkerk. In dat rapport is het advies gegeven om over te gaan tot de oprichting van een Stichting Sociale Culturele Activiteiten (SCA). Van belang is om de kerk behalve voor de eredienst, functioneler te gaan gebruiken voor diverse activiteiten.

In 2012 heeft de kerkenraad van de Jozefkerk bij meerderheid positief gestemd over de oprichting van de Stichting SCA.

Per november 2013 is de stichting SCA opgericht.

Concreet gaat de SCA brede activiteiten zoals exposities, lezingen, culturele manifestaties, congressen etc. faciliteren en organiseren.

Alle activiteiten door de Stichting SCA georganiseerd, zijn uitsluitend bedoeld om de Jozefkerk als monumentaal pand te behouden voor nu en in de toekomst.

 

Wijkgemeente Jozefkerk

De uitvoering van de activiteiten valt niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de wijkgemeente Jozefkerk; de activiteiten worden zorgvuldig getoetst aan het gebruikersreglement. Meer informatie kunt u vinden op: stichting sociaal culturele activiteiten Jozefkerk.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04