"Protestante Gemeente Assen" wordt "Protestantse Kerk Assen".

Door Daan Kraan op 4 oktober, 2019 - 09:58

In de vergadering van 29 april jl. heeft de Algemene Kerkenraad (AK) besloten, in overleg met de werkgroep Communicatie, naar buiten toe te kiezen voor de benaming "Protestantse Kerk Assen".

In contacten met mensen van buiten de kerk is namelijk gebleken dat het onderscheid tussen protestantse gemeente en protestantse kerk voor velen niet duidelijk is.

In formele documenten en in communicatie naar bijvoorbeeld Classis en Protestantse Kerk Nederland, zullen we de naam Protestantse Gemeente Assen blijven gebruiken.

 

Een en ander betekent dat naast het bestaande logo een variant logo zal worden ontworpen, waarbij “gemeente” vervangen wordt door “kerk”.

 

U wordt op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.

 

Met hartelijke groet,

Bert Smit

 

scriba AK

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04