Pastoraat "op afstand"

Door Daan Kraan op 23 maart, 2020 - 20:57

Pastoraat op afstand

‘Let een beetje op elkaar’, met deze woorden beëindigde premier Rutte onlangs zijn toespraak
op de televisie. Dat is wat we normaal gesproken ook proberen in de kerk. Maar door alle maatregelen en de oproep tot sociale onthouding wordt dat moeilijk.

Hierbij willen we als pastores van de Protestantse Kerk Assen laten weten dat we er zijn, vooral als dat nodig is. Pastorale contacten via telefoon of e-mail kunnen gewoon plaatsvinden. Iedereen die behoefte heeft aan een gesprek wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen met ons.

Wij zullen ook zelf ook proberen contact te houden via de verschillende manieren die ons ter beschikking staat: telefoon, email, whatsapp, website, etc.

Tenslotte wensen we u allemaal veel sterkte en delen onze verbondenheid in Jezus Christus.  

Met een hartelijke groet aan u allen sluiten we af!

 

ds. Bert Altena, stadspredikant,  tel: 405514 e-mail: bert.altena@hetnet.nl
Joke van Beveren, pastoraal werker, tel: 788603 e-mail: joke-vanbeveren@hotmail.com
ds. Roeland Busschers, tel: 340583; e-mail: r.h.w.busschers@kpnplanet.nl
Foekje Dijk, voorganger van de vrijzinnigen, tel: 435598 e-mail: steen.dijk@planet.nl
ds. Harry Harmsen, tel: 344570 e-mail: harmsen@dedrieklankassen.nl
Daniel Kehanpour, jongerenwerker, tel: 06 397 527 89 e-mail: d.kehanpour@pkn-assen.nl
ds. Ron Koopmans, tel: 314877 e-mail: ds.r.koopmans@home.nl
Ds. N. de Leeuw, tel: 0597 612715  e-mail: nfl.de.leeuw@solcon.nl
ds. Helene van Noord, tel: 300388 e-mail: helene.van.noord@planet.nl
ds. Peter van de Peppel, tel: 344912 e-mail: peppel@dedrieklankassen.nl
ds. Esther Struikmans, tel: 050 3133619 e-mail: estruikm@dedrieklankassen.nl
​ds. Elly Veldman, ouderenpastor, te: 06 18761366 e-mail: veldman@dedrieklankassen.nl
Dick Vos, diaconaal werker, tel: 06 10695490 e-mail: diaconaalwerker@pkn-assen.nl

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04