Overleg moderamen AK en wijkkerkenraad Jozefkerk 24 september 2020, in de Jozefkerk

Door Daan Kraan op 19 oktober, 2020 - 19:08

‘Kennen en horen' van de wijkgemeenten over het ‘Advies ontwikkelrichting inrichting Protestantse kerk Assen 2030’, stond op deze avond centraal.

Hoe kan de PKA over tien jaar nog kerk zijn, rekening houdend met ontwikkelingen als daar zijn “het emeritaat van enige predikanten op (kort) termijn, achteruitgang van het aantal leden binnen de PKA en welke kerkgebouwen blijven voor eredienstvieringen in stand”? In de afgelopen jaren zijn er inspiratiebijeenkomsten geweest waar gemeenteleden inhoudelijke ideeën naar voren konden brengen. Uit deze bijeenkomsten zijn drie kernwoorden naar voren gekomen: ‘Lef’, ‘Gods actualiteit voor de stad’ en ‘Krachten bundelen’.

Gerard Schoep gaf een toelichting op het advies. De eerder in het leven geroepen commissie Gebouwen en de commissie Predikanten zijn samengevoegd en hebben één advies opgesteld. In de werkgroep waren vertegenwoordigers van alle wijkgemeenten en het College van Kerkrentmeesters vertegenwoordigd.

In het advies wordt in tien jaar toegewerkt naar een levensvatbare PKA in 2030. Het betreft hier een advies, rekening houdend met een ledendaling van ongeveer 3%. Minder leden betekent automatisch ook minder inkomsten. Het uitgangspunt van de commissie is een gezonde exploitatie en een levensvatbare gemeenschap in 2030 voor de PKA te realiseren, rekening houdend met de bovenstaande factoren.

Adviezen PKA 2030

Er zijn nu drie wijkgemeenten, ieder met een eigen ‘geloofskleur’. Deze verscheidenheid moet er zijn en blijven, maar ze kunnen wel gaan veranderen. Ook wordt bekeken of het zinvol en haalbaar is om uit te gaan van één kerkenraad.

Daarnaast wordt ingezoomd op de personele bezetting van functies als daar zijn, predikanten, kerkelijk werkers, diaconale werkers, een stadspredikant, ouderenpredikant en de kerkelijk werker voor jeugd en middengroepen.

Kerkgebouwen

Er zijn nu nog vijf vierplekken binnen de PKA. Over tien jaar zouden er maximaal drie vierplekken moeten zijn. Ook wordt verbinding gezocht met andere kerkgemeenschappen. Er zijn gesprekken gaande met “Assen Zoekt”.

 

Er zijn nog veel vragen onbeantwoord. Hoe gaat het plan er straks uitzien? Wat betekent dat dan voor de kerk waar jij en u graag de kerk bezoekt en de eredienst nu viert?

 

Kortom, de PKA is volop in beweging om voor nu en voor straks een passend beleid uit te werken. Er wordt keihard gewerkt in Gods wijngaard. Het kost el tijd en energie om die puzzel in elkaar te schuiven. Met elkaar en geleid aan Gods hand, gaan we de klus klaren!

Thilla Franken besloot de vergadering met het lezen van een gedicht van Karel Eijkman, een bewerking van psalm 133.

 

Met elkaar

Dat was toen daar.
Het was zo’n aardige zomeravond.
De zon had geen haast om onder te gaan.
Wij waren blijven hangen in de tuin.
De kinderen hoefden nog niet naar bed
ze speelden joelend verstoppertje met de hond in het hoge gras.
Er werd een fles opengetrokken en op de tafel gezet.
Hanna en Aart waren er en Karel met Jettie.
Kleine Kaspar maakte grapjes bij Elisabeth op schoot.
Pauline kwam nog met hapjes aan.
Martin had zijn gitaar meegenomen
hij speelde Beatles en Katja wist de woorden.
Het refrein neurieden we allemaal mee
liefde is alles wat je nodig hebt.

Dat was toen, daar.
Ik zag de mensen om mij heen op wie ik zo gesteld ben.
Mijn hart was gelukkig om ons bij elkaar
in het zachte schemerlicht.

Dat was toen, daar.
Ik weet nog dat ik dacht:
als het ergens is, is het hier,
als het ooit is, is het nu.
Dit is de plek waar God zou willen wonen.
Volgens mij kan hij zo aanschuiven.
Hier geeft de Heer zijn zegen.

Karel Eykman, Met open ogen, Baarn 2007, p.20

Op de foto een moment uit de presentatie.

De kerkenraad

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04