Op zoek naar maatjes voor statushouders

Door Jacko Duker op 3 mei, 2018 - 22:09

Echt een brug slaan tussen verschillende culturen gaat niet vanzelf. Dat lukt niet met alleen een inburgeringscursus. Vluchtelingen die een status in Nederland hebben gekregen moeten als nieuwe Assenaar hun weg vinden in de maatschappij. Hiervoor is een uitdagende omgeving nodig waarin plannen gemaakt en uitgevoerd worden. En een plek waar een betekenisvolle verbinding tussen vluchtelingen (Nieuwe Assenaren) en welwillende Oude Assenaren kan ontstaan. 

Dat is de boodschap van het projectplan van Vlucht Voorwaarts. Wij willen nieuwkomers uit andere culturen die na veel omzwervingen in Assen terecht zijn gekomen graag een handreiking doen. We willen samen met hen de eerste stappen zetten op weg naar een betekenisvolle toekomst in Nederland. Niet alleen omdat zij daar beter van worden, maar ook omdat wij geloven dat het goed is voor onze samenleving, voor Assen, voor onszelf.
Wij geloven ook dat verbinding met Assenaren die hier al langer wonen een belangrijk onderdeel van integratie en participatie van nieuwkomers in Assen is. Door verbinding met de Nederlandse maatjes krijgen de nieuwkomers toegang tot een Nederlands netwerk en hebben ze een plek waar ze hun hart kunnen luchten. Op die manier kunnen zij onze taal, cultuur en gebruiken leren en zij met die van hun de onze verrijken. Zo ontstaan er relaties en krijgen mensen echt een plek in deze stad met alles wat daarbij hoort (contacten, opleiding, werk). We bouwen met elkaar aan een gezamenlijke toekomst in Assen.  

In juni zijn de eerste kennismakingsavonden van ons participatietraject. Voor de Nieuwe Assenaren zijn we op zoek naar maatjes voor deze avonden en het traject daarna van ruim een jaar. We zoeken mensen die:

    uit Assen komen en bekend zijn met de Nederlandse samenleving en cultuur.
    deze nieuwe mensen welkom willen heten.
    die zich kunnen verplaatsen in een ander en gevoelig zijn voor en respect hebben voor taal- en cultuurverschillen. 
    die met de nieuwkomers mee op willen lopen en hun huis voor hen open willen stellen. 
    die sterk in hun schoenen staan en hun eigen grenzen kunnen bewaken.
    die als veilige haven en rolmodel willen dienen voor Nieuwe Assenaren en hen ondersteunen bij het realiseren van de plannen die ze hebben gemaakt.

Van de maatjes vragen we dat ze vanaf juni beschikbaar zijn voor:
    1x in de 4 weken een combigroep: hierin komen de Nieuwe Assenaren en hun maatjes (de oude Assenaren) samen onder begeleiding van een coach. 
    1x in de 14 dagen een dagdeel met de Nieuwe Assenaren doorbrengen (bijvoorbeeld 's avonds eten).
    1x in het kwartaal een zaterdag deelnemen aan een training voor Nieuwe Assenaren en maatjes gericht op dromen, plannen maken en uitvoeren. 
    1x in het kwartaal een avond meedoen aan een ontmoetings/toerustingsbijeenkomst gericht op maatjes.
    Een aantal keren meedoen met een gezamenlijk project, zoals een pop-up restaurant of talentenavond.

Vlucht Voorwaarts biedt hierbij:
    de mogelijkheid om het contact met de Nieuwe Assenaren flexibel in te vullen, afgestemd op de eigen agenda.
    persoonlijke ondersteuning door een maatjescoach in speciale bijeenkomsten voor de maatjes.
    een leertraject voor zowel de Nieuwe Assenaren als de maatjes.
    horizonverbreding door contact met andere culturen.
    deelname aan een geheel nieuw initiatief om Nieuwe Assenaren deel te laten worden van de Nederlandse samenleving.

Vlucht Voorwaarts wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Assen, het Oranje Fonds en het Kansfonds. Ben je nieuwsgierig geworden, wil je meer weten of wil je meedoen? Meer informatie is te verkrijgen bij Jelmer Holwerda, onze maatjescoördinator. Bij hem kun je je ook aanmelden: jelmer@vluchtvoorwaarts.nl.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04