Ochtendbijbelkring

Rond de 20 mensen komen op de eerste donderdagmorgen van de maand bij elkaar, van 10.00 tot 11.30 uur. De kring is bedoeld voor mensen die in groepsverband dichter bij het Bijbelverhaal willen komen, en verbanden willen leggen met hun eigen leven.

Dit seizoen lazen we onder leiding van ds. Anton Verbeek uit het boek Genesis. 

Na de zomer gaan we daarmee verder. We zijn dan toe aan Genesis 5. De eerste bijeenkomst is op donderdag 3 oktober, aanvangstijd 10.00 uur.

Plaats van samenkomst zal dan weer de Jozefkerk zijn, ingang Collardslaan 2a. 

Leiding: ds. Ron Koopmans. 

Info bij ds. Ron Koopmans, tel. 0592-314877

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04