Ochtendbijbelkring

Rond de 25 mensen komen op de eerste donderdagmorgen van de maand bij elkaar, van 10.00 tot 11.30 uur. De kring is bedoeld voor mensen die in groepsverband dichter bij het Bijbelverhaal willen komen, en verbanden willen leggen met hun eigen leven.

We lezen uit het boek Genesis.

We hopen dat het in het nieuwe seizoen weer mogelijk is om samen te komen, te beginnen op donderdag 1 oktober.

Daarvoor is het wel noodzakelijk om, in overleg met de deelnemers, de groep te splitsen 

De leden waarvan de achternaam begint met A t/m N zijn welkom op 1 oktober, de overige leden nodigen we uit op donderdag 29 oktober.

Plaats van samenkomst is de benedenzaal van de Jozefkerk, ingang Collardslaan 2a.

Info en leiding: ds. Ron Koopmans, tel. 0592-314877

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04