Middenkring

Een gesprekskring voor mensen van de 'middengeneratie': twintigers, dertigers, veertigers. Praten over het geloof in deze tijd levert vaak verrassende dingen op. Wij gebruiken daarvoor heel afwisselende methoden.

Tijd: één keer per maand op dinsdagavond. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: afwisselend bij deelnemers thuis

Dit seizoen komen we bij elkaar op 18 december, 22 januari, 26 februari, 19 maart, 16 april en 21 mei.

Op 18 december komen we samen op het adres Talmastraat 8.

Inlichtingen, leiding en opgave: ds. Ron Koopmans, tel. 314877

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04