Middenkring

Een gesprekskring voor mensen van de 'middengeneratie': twintigers, dertigers, veertigers. Praten over het geloof in deze tijd levert vaak verrassende dingen op. Wij gebruiken daarvoor heel afwisselende methoden.

Tijd: één keer per maand op dinsdagavond. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: afwisselend bij deelnemers thuis

Dit seizoen komen we bij elkaar op 16 oktober, 20 november, 18 december, 22 januari, 26 februari, 19 maart, 16 april en 21 mei.

Op 16 oktober komen we samen op het adres De Wouden 69.

Inlichtingen, leiding en opgave: ds. Ron Koopmans, tel. 314877

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04