Middenkring

Een gesprekskring voor mensen van de 'middengeneratie': twintigers, dertigers, veertigers. Praten over het geloof in deze tijd levert vaak verrassende dingen op. Wij gebruiken daarvoor heel afwisselende methoden.

Tijd: één keer per maand op dinsdagavond. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: afwisselend bij deelnemers thuis

In deze coronatijd proberen we contact met elkaar te houden en elkaar te spreken via videobellen. 

Inlichtingen, leiding en opgave: ds. Ron Koopmans, tel. 314877

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04