Middenkring

Een gesprekskring voor mensen van de 'middengeneratie': twintigers, dertigers, veertigers. Praten over het geloof in deze tijd levert vaak verrassende dingen op. Wij gebruiken daarvoor heel afwisselende methoden.

Vanwege de corona-beperkingen zijn we het afgelopen seizoen niet samengekomen.

We hopen op een goede nieuwe start in september. Houd de berichtgeving hierover in de gaten!

Tijd: ééns in de zes weken op dinsdagavond. Aanvang: 20.00 uur. . 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04