Lezing Julia en Viktor Blum 24 maart

Door Daan Kraan op 11 maart, 2023 - 19:17

In 1991 kwamen Julia en Victor Blum, net na de val van het IJzeren Gordijn vanuit Estland
naar Israël.

Ze waren een paar maanden daarvoor tot geloof in Yeshua / Jezus. Beiden wisten
dat zij van oorsprong Joden waren, maar religie was in de toenmalige Sovjet-Unie niet echt
aantrekkelijk. Victor was professor aan de universiteit van Tallin en Tartu en gaf het vak
filosofie en wetenschappelijk atheïsme. Tijdens een vakantie ontmoette zij een man op
straat die hen een flyer gaf met de titel ‘Chaim’, dat ‘leven’ betekent in het Hebreeuws. Dat
trof hen en gingen op zoek en het hielp hen in de studie Hebreeuws die zij beiden volgden,
zoals veel Sovjet-Joden, want zij wilde Alijah (emigratie) maken naar Israël.

Begin 1991 brak de Golfoorlog uit en zij besloten nog één jaar te blijven. In die periode
openbaarde God Zich in hun leven en ontdekten zijn Messias-Jezus. Toen zij na de zomer in
Israël aankwamen, als kersverse gelovigen, kenden ze niemand daar. Zij kenden alleen de
God van Abraham, Isaäk en Jakob. Omdat Estland na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie
nog geen banden had met Israël werd Victor gevraagd om de eerste Estlandse diplomaat in
Israël te worden. Victor had drie banen, schoonmaker in een sportschool, OHD-student en
diplomaat zonder Mercedes en secretaresse. Er kwamen meer en meer mensen uit de
voormalige Sovjet-Unie en Victor en Julia kregen de roeping om mensen te begeleiden. En al
snel hadden ze contact met veel Russisch-sprekenden en er ontstond een huisgemeente, dat
later een reguliere gemeente werd. Studie van de Bijbel stond voorop, want zwel zij als de
nieuwkomers wisten daar niet veel van. Dat ’dwong’ hen om de Bijbel goed te bestuderen.
Julia ging schrijven en dat hielp haar om meer en meer te begrijpen van Gods plan in en door
Israël. Zo kwamen een aantal boeken tot stand, waarvan een aantal in het Nederlands zijn
vertaald (uitgeverij Toetssteen). ‘Als u de Zoon van God bent?’; ‘Abraham had twee zonen’
en ’Schatgraven in Genesis 1-3’. Vooral het tweede boek opende de ogen met betrekking tot
het conflict tussen Jood en Arabier, om het geheel in een ander daglicht (met Gods ogen) te
bezien. De strijd tussen Isaäk en Ishmaël.

In 2021 gingen Victor en Julia verhuizen naar een stad dichter bij de kust. Ze kwamen in
Harish (betekent ‘Ploeg’) terecht omdat God hen duidelijk maakten dat ze moesten gaan
‘ploegen’ in Israël. Harish is een nieuwe stad met veel orthodox Joods gelovigen. De Blums
voelen het als een roeping, dat ploegen, zodat anderen kunnen gaan zaaien en oogsten.
Ze vonden uiteindelijk een appartement in Havrutastraat en dat woord Havruta is de naam
voor een groepje mensen dat de Torah bediscussieert en bestudeert. Havrutastraat kruist
een andere straat Kehilastraat en Kehila is de betiteling van een gemeente. De Blums wonen
op het kruispunt. Een knipoog van God, zo ervaren ze dat.

Victor en Julia Blum zijn in Nederland op uitnodiging van Comité Gemeentehulp Israël (CGI-
Holland) en verzorgen lezingen in diverse kerken, gemeenten en organisaties van 19-26
maart 2023. Victor spreekt regelmatig over Alijah en de ontwikkeling van de Messiaanse
gemeente in Israël en Julia spreekt over diverse onderwerpen vanuit haar boeken, zoals
Isaäk en Ishmaël, Hebreeuwse blikken vanuit het boek Genesis en de Hebreeuwse Messias..

24 MAART • ASSEN

Bethelkerk • Groningerstraat 14 • 19:30u

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04