Koffiedrinken na de kerkdienst

Door Scriba Jozefker... op 2 december, 2022 - 07:55

We willen als wijkgemeente elkaar de gelegenheid geven tot ontmoeting na afloop van de kerkdienst. 

Er is in gezamenlijkheid met kosters, diaconie en kerkrentmeesters besloten om tot februari 2023 nog elke zondag koffie te drinken na afloop van de kerkdienst. Wel heeft de wijkkerkenraad aangegeven dat er rekening gehouden moet worden met de inzet van de vrijwillige kosters en de inzet van de leden van de diaconie. Om de werklast van de vrijwilligers te beperken wordt de koffie vanuit de keuken aan de Collardslaanzijde uitgedeeld aan de kerkgangers. De koffie wordt geschonken in bekertjes. We zien een maatschappelijke discussie ontstaan over het gebruik van wegwerpmateriaal. U bent vrij om uw eigen duurzame beker mee te nemen naar de kerkdienst. (Overigens zijn de door ons gekochte bekertjes  biologisch afbreekbaar). Om de kosten een beetje te besparen bieden we één kopje koffie aan. Hiermee wordt tevens de werkdruk van de vrijwilligers verlicht.

Wijkkerkenraad Jozefkerk

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04