Koffie drinken

Door Daan Kraan op 21 juni, 2022 - 17:15

Gemeenteleden,

Op de gemeenteavond en middag in maart van dit jaar hebt u gevraagd of er na elke dienst koffie of thee gedronken kon worden in plaats van 2x in de maand. Het ging u niet om dat de koffie en thee met een koekje in de Jozefkerk zo lekker is( wat wel zo is!), maar het ging u om de ontmoeting, samen kerk zijn en omzien naar elkaar. In de coronatijd hebt u dit zo gemist.

De kerkenraad heeft op maandag 13 juni jl. besloten om hier gehoor aan te geven.

Dit betekent voor u als gemeente dat met ingang van 31 juli a.s. iedere zondag koffie en thee met een koekje en voor de jeugd limonade aanwezig is. Doordat we dit elke week gaan doen zijn er wel enige praktische aanpassingen om één en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen.

We gaan koffiedrinken in de kerkzaal aan de kant van de Collardslaan zodat de zalen beschikbaar blijven voor de dominee, de kerkenraad en de oppasdienst. De tafels en stoelen en de koffie/thee/limonade worden al voor de dienst klaar gezet. U bent/was gewend dat de kosters/vrijwilligers voor u gingen inschenken. Hierin vindt een wijziging plaats. We vragen u, als gemeente, om voor u en/of voor een ander in te schenken.

Nogmaals, we zijn blij dat we zo ook meer vorm kunnen geven aan het gemeente zijn en er voor elkaar kunnen zijn.

Jan de Wind, voorzitter diaconie Jozefkerk.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04