Kerstmiddag in de Jozefkerk

Door Daan Kraan op 21 december, 2022 - 19:21
Kerstviering ouderen 2022

Donderdagmiddag 15 december werd de kerstmiddag voor senioren gehouden. Een paar jaar
was het niet mogelijk, maar nu konden we weer bij elkaar komen voor een fijne middag in
kerstsfeer.

Er was een grote opkomst, 110 aanmeldingen. Helaas moesten wegens ziekte ook diverse
mensen afbellen. De middag was gevuld met zingen begeleid door Bert Grijpstra op het orgel, een
kerstverhaal in het Gronings, een gedicht en vooral veel onderlinge gesprekken. Er was
ook een bijzonder Kerststuk, gemaakt door Annemiek Korf en door haar toegelicht.
Veel vrijwilligers ondersteunden de diaconie en maken het elke keer weer mogelijk om
zo’n middag met elkaar te beleven.

Tot slot zongen we ‘Ere zij God’, een prachtige afsluiting van deze middag. De collecte die na afloop werd gehouden, was bestemd voor ‘Mission Possible’, een hulporganisatie die zich inzet voor noodlijdende inwoners in Oekraïne. De collecte bracht het geweldige bedrag van 448,= Euro op!

Klik op de foto om meerdere foto's van de Kerstviering te kunnen bekijken.

Diaconie Jozefkerk

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04