Kerkdienst vanuit de Adventskerk

Door Jacko Duker op 21 maart, 2020 - 19:04

Zondagmorgen om 10 uur is er een kerkdienst te volgen vanuit de Adventskerk.

De dienst is op een van de volgende manieren te volgen:

- luister naar kerkomroep (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10625)
- kijk naar de uitzending via kerkomroep van de Bron (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10626)
- kijk naar de uitzending via kerkomroep van de Jozefkerk (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10627)

Als alternatief kunt u ook afstemmen op:
YouTube kanaal Kerkomroep Assen (https://www.youtube.com/channel/UCBFCWpjzvspVKg2VwAfDEaA)
YouTube kanaal Jozefkerk (https://www.youtube.com/channel/UCXYgHxX8XZgIB-qpHU3geIw)

Orde van dienst

De Adventskerk –   Wijkgemeente Vredenoord Assen 22 maart 2020
Vierde zondag van de 40 dagen,  “Laetare – Verheug u! “

Voorgangers:  ds. Helène van Noord  en ds. Roeland Busschers
Organist       :  Wietse Meinardi
mmv Een groep zangers uit de wijkgemeente 

Orgelspel - Welkom aan alle luisteraars 

Aanvangslied:   NLB 122: 1 en 3
Stilte
Bemoediging
v.:      Onze hulp is de Naam van de Heer
a.:      die hemel en aarde gemaakt heeft                  
v.:      aan mensen uw betrokkenheid niet onthoudt                
            en zegt ‘Ik ben er bij’            
a.:    Als teken van leven                              
      begin van bevrijding       

Drempelgebed
V.: Die aan ons vasthoudt
     Ons leven ten goede:
A.: Sta ons voor ogen, 
     Doe ons elkaar zien
     Zoals Gij ons ziet!
V.: Die ons geroepen hebt
A.: Hoor ons gebed

Kyrie
beantwoord met: ‘Wees genadig, kom bevrijden’. Kyrie eleison (voorganger, daarna allen)

Groet:
v. De Ene zal bij u en jou zijn
a. De Ene zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing Exodus 7, 8 – 25        

Zingen: Lied NLB 756

Overweging  

Zingen: Lied NLB 803: 1,2,4,6

Inzameling van de gaven
 
Voorbeden
v. ….zo bidden en zingen wij samen:     (NLB 331) 
            
-  stil gebed

- allen:  Onze Vader in de hemel laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.    

Slotlied: NLB 909

Wegzending en zegen – beantwoord met een gezongen Amen 

 

 

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04