Kerkbalans 2019

Door Jacko Duker op 14 januari, 2019 - 23:22

Toezegging nu ook digitaal mogelijk

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. Tussen 21 en 26 januari 2019 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor de Protestantse Gemeente Assen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Voor het invullen van uw toezegging voor de actie Kerkbalans wordt u een nieuwe mogelijkheid geboden: u kunt dat dit jaar ook digitaal doen

We hopen dat u massaal gebruik gaat maken van deze mogelijkheid. Het betekent voor het personeel op het Kerkelijk Bureau een aanzienlijke tijdsbesparing!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04