Jezus brengt crisis

Door Jacko Duker op 11 mei, 2018 - 20:51

Op zondag 27 mei zal in de Jozefkerk weer een Welkomdienst worden gehouden.
Voorganger zal zijn prof. Herman J. Selderhuis uit Hasselt. Het thema van de dienst is: “Jezus brengt crisis ”. Dit is ontleend aan Joh. 9, waarin het gaat over de ontmoeting tussen Jezus en de blindgeborene. Het wordt een bijzondere dienst. Dat heeft veel, zo niet alles te maken met de bijzondere gaven die de voorganger heeft bij de verkondiging van het Woord. Hij boeit van het begin tot het eind. Ofschoon hooggeleerd, preekt hij op een voor jong en oud begrijpelijke wijze. Daarom heeft het comitéWelkomdiensten er voor gekozen deze keer geen medewerking van een koor te vragen. Wel zal er meer samenzang zijn. Die zal op het orgel heerlijk worden begeleid door Gerwin van der Plaats uit Kampen. Wie neemt u mee? Iedereen is van harte welkom . De dienst begint om 19.00 uur. Voorafgaand is er samenzang. Die begint om 18.45 uur.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04