Inkomsten actie Kerkbalans dalen aanzienlijk

Door Daan Kraan op 24 oktober, 2022 - 17:10

De kerkbalansbijdragen van onze leden zijn verreweg het grootste deel van de
inkomsten van onze kerkelijke gemeente.

In 2010 is €798.166 ontvangen, in 2022 is €559.804 toegezegd. Dit is een daling van 30%. Over de periode 2010 tot 2021 was de inflatie 20%. De hoge inflatie van dit jaar is hierbij nog buiten beschouwing gelaten! Er is al veel bezuinigd en er zal nog veel meer bezuinigd moeten worden.

Wij zullen bij de komende actie Kerkbalans een dringend appel op de gemeenteleden moeten doen om de inkomsten en uitgaven weer in balans te krijgen.

Gerard Schoep, voorzitter Algemene Kerkenraad
Ernst Lutgert, voorzitter College van Kerkrentmeesters

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04