Huisvesting predikant

Door Jacko Duker op 11 september, 2022 - 23:20

Geachte gemeenteleden,

Vandaag heeft u kennis kunnen nemen van het uitschrijven van een bijzondere gemeenteavond op maandag 19 september a.s., waarbij wij aan u de te kandidaat predikant bekend zullen gaan maken. Wij willen u daarnaast nog op de hoogte brengen van de uitdaging rondom de huisvesting van de kandidaat predikant.

De Protestantse Kerk van Assen heeft in afgelopen decennium beleid geformuleerd, waarbij er afstand genomen werd van onroerend goed, waaronder de pastorieën in Assen. Per vandaag hebben wij in overeenstemming met het uitgevoerde beleid geen ruimte voor huisvesting van de kandidaat predikant.

De kerkenraad van de wijkgemeente Jozefkerk heeft in een spoed-memo aan de Algemene Kerkenraad aandacht gevraagd voor deze problematiek rondom de huisvesting. De strekking van de memo is dat de kandidaat predikant gezien de beperkte omvang van de vacature van 75% geen volledig traktement ontvangt en als eenverdiener met dit salaris geen woning zelfstandig kan verkrijgen in Assen, huur nog koop.

De Algemene Kerkenraad heeft in de laatste vergadering als reactie op de spoed-memo aangegeven dat er geen enkele ruimte is voor welke vorm van financiering dan ook van een woning voor een predikant.

Als wijkgemeente van de Jozefkerk willen wij dan een beroep op u doen om te kijken hoe we de huisvesting voor de predikant met elkaar kunnen oplossen. Wij willen u/jou dan ook vragen om te kijken of u naast de jaarlijkse bijdrage voor de actie Kerkbalans een extra eenmalige bijdrage kunt geven, zodat we het huisvestingsprobleem met elkaar kunnen oplossen. 

Wij hopen met name dat er onder ons ook leden zijn die willen kijken of zij een, via de notaris vastgelegde registratie, een grotere bijdrage bijvoorbeeld € 10.000 Euro of meer kunnen vrijspelen in ruil voor het te vestigen hypotheekrecht. (lees verder

Afhankelijk van de hoogte van de donaties kijken we hoe we de aankoop van een woning vorm kunnen geven. 

Wilt u meer informatie of wilt u een bijdrage leveren voor de pastorie neemt u dan contact op met Henk Linstra (06-29201221) of met Anneke Nieuwenhuijzen, beide zijn lid van de beroepingscommisie en alle informatie/vragen wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 

Beiden hebben aanvullende informatie beschikbaar op welke wijze bedragen aangewend kunnen worden voor een pastorie. 

Wij hopen op een positief resultaat zodat onze vacante wijkgemeente weer voorzien kan worden in een herder en leraar.

 

 

 

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04