Het Open Huis vraagt uw steun.

Door Daan Kraan op 13 juni, 2018 - 15:28

Elk jaar geeft NCRV een mooi bedrag aan 3 goede doelen die op een bijzondere manier bijdragen aan een warme, zorgzame samenleving. Wie dat mooie bedrag krijgt, bepaalt u.

Het Open Huis in Assen heeft zich voor deze actie aangemeld. Het Open Huis draagt bij tot een warme en zorgzame samenleving. Immers het Open Huis biedt opvang voor dak- en thuislozen. Daarnaast probeert zij het sociale isolement en eenzaamheid onder mensen te doorbreken.

Genoeg redenen om het Open Huis te steunen bij deze actie van de NCRV.

U kunt op het Open Huis stemmen door de volgende link te gebruiken: https://www.ncrv.nl/geven/open-huis-assen

Als u een lid aanbrengt voor de NCRV of zelf lid wordt, ontvangt het Open Huis direct een bedrag van EURO 20,00 per aangebracht lid.

Stemmen kan van 8 mei 2018 (12.00 uur) tot 28 september 2018 (12.00 uur).

Voor meer info en de spelregels verwijzen wij naar onze website:

www.openhuisassen.nl/NCRVactiewarmhart

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04