Hemelvaartviering 2018, Adventskerk Assen.

Door Daan Kraan op 13 mei, 2018 - 13:33

De Hemelvaartviering van 10 mei had als veelzeggende titel "Volg de leider" gekregen. Voor het eerst dit jaar vond de viering van de Hemelvaartdienst die normaal gesproken in de open lucht plaats vindt niet in in de Gouverneurstuin plaats. Regen als spelbreker zorgde ervoor dat de viering plaats vond in de Adventskerk.

Als je zegt  "Volg de leider", tja welke leider is dan je gids? Waar moet die aan voldoen? Is betrouwbaarheid voldoende en zo ja hoe onderken je dat dan?? In onze wereld zijn genoeg bekende en minder bekende leiders, die ieder op hun eigen manier leiding geven aan mensen, als een gids fungeren, mensen houvast bieden. We kennen de namen van bijvoorbeeld Donald Trump, Vladimir Poetin, Theresa May, Mark Rutte, onze Koning, Koningin om er maar een paar te noemen. De lijst is uit te breiden met nog heel veel namen. Zijn deze leiders mensen die u of jij vertrouwt? 
Anno 2018 gebruiken we vaak het woord "cloud", als we bedoelen een digitale opslagplaats die je kunt benutten, ongeacht waar je je begeeft in de wereld met je computer. Het is niet zo dat in die "cloud" alleen een leider oproepbaar is die je oproept als je hem of haar nodig hebt. Je kunt gegevens van leiders er wel in opslaan en er mee werken.

Terug naar de essentie van "Hemelvaart". Jezus keerde tijdens Hemelvaart ten hemel, op een wolk en verdween uit het zicht. Hij keerde terug naar Zijn Vader. Het is lastig voor te stellen, een leider die opgaat in een wolk. Om Jezus te bereiken, was en is geen digitale weg nodig, u en jij kunt Hem ontmoeten en Hem vragen of Hij je de weg wijst in het leven Hij doet dat met plezier en om dat te voelen is een computer overbodig. Het openstellen van ons hart is genoeg om Zijn liefde kunnen ontvangen. Dat is misschien veel meer waard dan alle informatie waar de "cloud" toegang toe geeft.

Fanfarekorps Oranje o.l.v. Johan Gerkes zorgde voor de muzikale omlijsting van de dienst.

Op de foto steekt ouderling Bert Prins de Paaskaars aan.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04