Help Sulawesi

Door Jacko Duker op 7 oktober, 2018 - 15:47

Collecte aardbeving Sulawesi op 21 oktober:

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft veel mensen het leven gekost. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. Uw gebed en financiële steun zijn daarom hard nodig.

Het College van Diakenen heeft besloten de diaconale collecte van 21 oktoberte bestemmmen voor deze ramp en de opbrengst te verdubbelen.

Geef tijdens de collecte of maak uw gift over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi.

Diaconie Jozefkerk

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04