Geluid in de Jozefkerk

Door Jacko Duker op 10 maart, 2022 - 13:27

Nu we niet meer voor de televisie zitten valt het kerkgangers op dat het geluid in de Jozefkerk anders klinkt dan thuis.
Dit komt doordat in de kerkzaal de akoestiek van de ruimte; het plafond, de bogen, de ramen, de kerkvulling en de weerkaatsing allemaal van invloed zijn op de ruimtelijke weergave. De Jozefkerk is een ruimte waar je echt moeten leren luisteren. We proberen dit zoveel mogelijk te ondersteunen en daarom heeft de predikant een headset op om de verstoring van de verstaanbaarheid te minimaliseren. De tafelmicrofoon of handmicrofoon wordt alleen nog gebruikt voor afkondigingen van ouderlingen, diakenen of de leiding van de kindernevendienst.
Wat erg belangrijk is dat elke spreker duidelijk articuleert en vooral niet te snel spreekt en dat bij gebruik van de tafel en of handmicrofoon ook de microfoon juist wordt gebruikt. Door de wisseling van de vele sprekers merkt u dat niet iedereen gewend is om te spreken in ruimtes zoals in de Jozefkerk en hoe daar op in te spelen. Heeft u veel moeite met de verstaanbaarheid, zoek eens een ander plekje in de kerkzaal.
Gebruikt u een hoortoestel met de mogelijkheid voor ringleiding,  schakel die dan in en ga ergens in het midden van een vak in de kerk zitten.
Als laatste willen we meegeven dat verstaanbaarheid niet geholpen is met het geluid harder te zetten; dat zal veelal het tegenovergestelde effect gaan geven, het geluid gaat dan nog meer “rondzingen” in de kerkzaal
 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04