Gebruiksplan in ontwikkeling

Door Daan Kraan op 28 juni, 2020 - 19:43

De voorzitters van de PKA wijkgemeenten zijn druk in de weer om een zg. gebruiksplan voor de wijkgemeenten te schrijven. Dat is geen vrijblijvend document, maar is verplicht gesteld zodat het kerk-zijn met elkaar verder gestalte kan krijgen, in het kader van te maken corona-afspraken.

We willen allemaal gewoon in de kerk, met elkaar kerkdiensten vieren, elkaar fysiek ontmoeten, met elkaar koffie drinken en er zijn voor elkaar. Dus kerk-zijn met elkaar, zoals we dat gewend waren voordat de coronacrisus zich aandiende.

Nu corona wat lijkt ingedamd en versoepeling van diverse regels mogelijk is, wordt in het gebruiksplan nader uitgewerkt hoe we straks met elkaar weer diensten kunnen vieren in de diverse kerkgebouwen. Een pittige klus, die de nodige energie kost, maar uiteindelijk zal leiden naar het moment van vieren van kerkdiensten, dus in aangepaste vorm. Verdere ontwikkelingen over het gebruiksplan leest u en lees jij in het kerkblad.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04