Feestelijke ingebruikname Jozefkerk en Kerkelijk Bureau

Door Jacko Duker op 7 augustus, 2019 - 20:34

Het afgelopen jaar is de Jozefkerk grondig verbouwd. Het monumentale gebouw uit 1848 is geschikt gemaakt om de komende decennia te dienen als wijkkerk voor de wijkgemeente Jozefkerk en als stadskerk voor heel Assen. Het Kerkelijk Bureau heeft een nieuw en compact onderkomen gekregen. Op vrijdag 30 augustus a.s. vindt om 15.00 uur de officiële ingebruikname plaats. 

De kerk is meer dan het gebouw
’s Avonds vanaf 19.00 uur wordt OPEN HUISgehouden. Iedereen is welkom. Naast kennismaking met het gebouw zullen werkgroepen die actief zijn binnen de Protestantse Kerk Assen zich presenteren om te laten zien waar de kerk voor staat. “We willen duidelijk maken dat de kerk meer is dan het gebouw,” zegt Thilla Franken, voorzitter van de Algemene Kerkenraad. “ Als Protestantse Kerk Assen participeren wij in een landelijk onderzoek van de Protestantse Theologische Universiteit naar mogelijkheden voor zgn. City kerken. Wellicht dat de Jozefkerk een dergelijke functie kan krijgen. Een prima vooruitzicht voor dit historische gebouw.” Het Open Huis zal rond 21.00 uur worden afgesloten met een korte viering.

Kerkelijk complex voor Assen
“We moeten de bakens verzetten vanwege de landelijke en Asser terugloop van het aantal leden,” zegt Ernst Lutgert, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. “Het kerkelijk Bureau aan de Oosterhoutstraat is verkocht. Daardoor kwam er geld vrij om het Kerkelijk Bureau een compact en  kostenbesparend onderkomen te geven. Deze verhuizing was aanleiding om de Jozefkerk grondig aan te pakken. De provincie Drenthe heeft ons gesteund met een subsidie en een laagrentende lening. Ook de Stichting Sociaal Culturele Activiteiten Jozefkerk staat de komende 15 jaar garant voor een jaarlijkse bijdrage. Het kerkelijke complex kan de komende decennia blijven dienen als onderkomen voor de wijkgemeente Jozefkerk en als monumentale, iconische stadskerk voor geheel Assen. Het Kerkelijk Bureau is op deze wijze toekomstbestendig ingericht. Ook voor het archief van de Protestantse Kerk Assen is er nu meer ruimte.” 

“De SCA Jozefkerk werft de laatste jaren geld voor de instandhouding van dit monumentale gebouw. Het eerste project, de grote restauratie van het Van Dam Orgel, is afgerond. En nu willen we ons inzetten om de lasten van de verbouwing binnen de perken te houden,” betoogt een gedreven Henk Jan Lutgert, voorzitter SCA Jozefkerk. 

“Een geweldige werkplek en door de lift goed bereikbaar. Wij kunnen alle ambtsdragers en vrijwilligers optimale ondersteuning bieden,” vult een enthousiaste Jenneke Span aan, hoofd van het Kerkelijk Bureau.

Culturele Driehoek
Door de totale renovatie, is het complex gebruiksvriendelijker, meer duurzaam en voor iedereen toegankelijk geworden. De Jozefkerk maakt met De Nieuwe Kolk, het Drents Museum en het Drents Archief deel uit van de Culturele Driehoek in Assen. Een gebouw voor alle Assenaren.

Kortom, de Jozefkerk en het Kerkelijk Bureau zijn klaar voor de toekomst. 
U wordt van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen tijdens het Open huis!

Titel agenda: 
Open huis (nieuwbouw)
Datum & tijd: 
vrijdag, 30 augustus, 2019 - 19:00
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04