De Samaritaan

De Samaritaan Onze stad herbergt altijd een categorie dak- en thuislozen. Elk met een eigen -vaak triest- verhaal. Het zijn (ex-)drugs- of alcoholverslaafden, (ex-)psychiatrische patiënten en ook komen ex-gedetineerden of rondzwervende asielzoekers in dit circuit terecht. Sommigen hebben een kleine uitkering, anderen niet of wachten er nog op. Het is duidelijk dat deze mensen vaak niet of slecht te eten hebben. De Ned. Geref. Kerk en onze diaconie verzorgen daarom in de Open Hof elke zaterdag een warme maaltijd voor deze mensen. 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04