Dagmeditatie 7 april 2021

Door Daan Kraan op 7 april, 2021 - 08:00

Jesaja 25: 1-5

Heer, U bent mijn God. Ik zal U hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, U hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.

Hun stad hebt U tot een bouwval gemaakt, hun versterkte vesting tot een ruïne; het bolwerk van barbaren is geen stad meer, nooit zal ze worden herbouwd.

Daarom zal het gewelddadige volk U eren, de stad van wrede volken ontzag voor U tonen. U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte,.

Want het woeden van die wrede volken is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre streek. U doet het barbaarse gejoel verstommen, U tempert de triomf van tirannen, zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert.

 

Overweging

Een lof- en danklied uit de lange profetie van Jesaja.

In een periode dat het volk Israël bedreigd wordt voor veel volken rondom, wordt de Heer geloofd en ervaren als een beschermer, als een toevlucht ook.

Het volk looft de naam van de Heer, om zijn beleid. Dat is trouw en betrouwbaar, sinds mensenheugenis. Alle eeuwen door.

Wat is nu kenmerkend voor het beleid van de Heer, die ook onze God is?

Hij maakt de stad van het gewelddadige volk, het bolwerk van barbaren, tot een bouwval, een ruïne. Dat wil zeggen: datgene waarop mensen die geweld gebruiken vertrouwen, wordt door de Heer teniet gedaan. Het is hun vertrouwen niet waard.

En het gevolg is niet, dat het gewelddadige volk en haar stad de Heer nu gaan haten. Nee: zij gaan Hem eren, zij tonen ontzag voor de Heer.

Een tweede kenmerk voor het beleid van de Heer is: Hij is een toevlucht voor zwakken en armen, voor bedreigde mensen. Al zijn de barbaarse aanvallen als een stortbui, of als onbarmhartige hitte: de Heer beschermt, en tempert de triomf van tirannen.

Het geeft moed, om dit te weten. De eeuwen door blijft dit Gods beleid, ook nu. Als we horen van dictaturen, schijnbaar onwankelbaar; als we horen van barbaarse oorlogen, mensen zomaar afgeslacht. Weet dan, en vertrouw erop, dat de Heer nog steeds staat aan de kant van de slachtoffers, van de zwakken en de armen. En dat Hij op zijn tijd de wreedheid zal temperen en haar vesting zal verwoesten.

Wonderbaarlijk, zoals het wonder van Pasen wonderbaarlijk is. Ook dat is daad van God, die zijn Zoon én de zijnen niet in de steek laat.

Ds. Ron Koopmans

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04