Dagmeditatie 4 april 2021

Door Daan Kraan op 4 april, 2021 - 08:00

Marcus 16: 1-8

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf.

Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen.

Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen:

‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie heeft gezegd”.’

Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

 

Overweging

Als Jezus gestorven is aan het kruis, wordt het sabbat. En de sabbat is stil, het is een dag om te rusten. Er wordt niet gekocht of verkocht. Maar als de sabbat voorbij is, in de avond, kopen de beide Maria’s en Salomé geurige olie, want het lichaam van Jezus moet worden gebalsemd. Vroeg in de morgen op de eerste dag van de week gaan ze naar het graf. Maar onderweg valt hen iets een probleem: voor het graf is een grote steen gerold, die krijgen ze er nooit weg…!

Het is Pasen. De eerste dag van de week. ‘Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis’. Paasmorgen is blij. Ik zie dan altijd voor me: een tuin vol morgendauw, een doorbrekend zonnetje, een sfeer die hoop uitstraalt en mysterie: er is iets gebeurd, wonderlijk, en je bent vol verwachting. Ik ga naar de kerk om het goede nieuws te horen en samen zingend in de vreugde te delen.

Maar je kunt, net als de vrouwen, je nòg zo houden aan de godsdienstige gebruiken, er kan toch altijd een probleem opdoemen. Er ligt een steen, die de toegang tot het blijde, tot de hoop, verspert. Ieder van ons heeft wel zo’n steen die alles blokkeert. Onze gezamenlijke steen is misschien in deze dagen wel ‘corona’, dat ons het leven onmogelijk maakt. Maar misschien speelt bij u of jou wel heel wat anders…

Maar als de vrouwen bij het graf aankomen, ís de steen weggerold. Het probleem dat ze zagen is verdwenen. En het graf is leeg….

Een hemelse boodschapper vertelt hen dat Jezus is opgewekt. Hij gaat hen voor. De weg leidt niet meer naar het graf. Dat is voor Jezus al voorbij. Jezus voert ons vooruit, wég van het graf, naar de andere leerlingen, naar elkaar, om het blijde nieuws van Jezus’ opstanding daar samen te delen. En waar het Evangelie wordt gehoord en gedeeld, daar is Jezus zelf aanwezig.

Natuurlijk is er eerst schrik, vrees. Het is zó vreemd, zo anders dan we dachten. Ons schrikt het vreemde van Pasen eerst af: leven na de dood? Maar als we het aannemen, en durven vertrouwen, durven geloven dat Jezus leeft, verandert ook onze schrik in blijdschap. De steen, àl wat ons ook in de weg lag, is verdwenen. We kunnen leven in de volle vreugde van Pasen!

 

Ds. Ron Koopmans

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04