Dagmeditatie 31 mei 2021

Door Daan Kraan op 31 mei, 2021 - 08:00

Johannes 3: 14-21

‘De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat ieder die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft.

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods eeuwige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

 

Overweging

Jezus vervolgt zijn prediking tot Nicodemus, maar in die woorden worden niet alleen al de farizeeërs aangesproken, maar heel het volk en alle mensen.

Het komt uiteindelijk aan op geloof in de Mensenzoon, op geloof in Wie Jezus is.

Jezus is de redding van heel de wereld. Net als in de woestijn Mozes de koperen slang omhoog hief, om de mensen te redden van een gewisse dood, zo geeft Jezus eeuwig leven aan wie in Hem gelooft.

Redding, dat is ook de bedoeling van God de Vader geweest, om zijn Zoon naar de wereld te sturen. Niet om de wereld te oordelen, zoals de farizeeën geneigd zijn te doen. Maar om haar te redden. Hij is de toegeworpen reddingsboei.

Het enige wat van ons gevraagd is, is vertrouwen, geloof in Hem. Pak die reddingsboei vast. Wie dat niet doet, niet wil doen, is al veroordeeld. Die gaat ten onder. Niet omdat God dat wil, maar omdat hij zelf niet wil….

Oordeel, dat is crisis, dat is scheiding. In het oordeel worden dingen duidelijk, komen zaken aan het licht.

Ook wordt duidelijk of jij liever het duister hebt, of het licht. Of jouw daden kwaad zijn, of goed. Goede daden mogen aan het licht komen, van minder goede daden hebben we dat liever niet. Jezus’ oproep is: kom tot het licht!

Is het ook een verborgen vermaning aan Nicodemus, die immers in de nacht naar Jezus toekwam? Alsof Jezus hem wil vragen: waarom kom je in het duister naar Mij toe? Is ‘komen tot Mij’ soms iets wat het daglicht niet verdragen kan?

Van Nicodemus wordt ook in dit opzicht een ommekeer verlangt. Een bekering, een wedergeboorte. Als hij open staat voor Gods Geest, dan zal ook hij tot geloof komen in Jezus als de door God de Vader gezonden Zoon. En dan is er ook voor hem redding.

Kom tot het licht, kom aan de dag als gelovige in Jezus. Houd het niet verborgen. Het mag gezien, opgemerkt worden, dat God werkzaam is in alles wat wij doen.

 

Ds. Ron Koopmans

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04