Dagmeditatie 31 juli 2020

Door Daan Kraan op 30 juli, 2020 - 22:33

Exodus 25: 31-40

Maak een lampenstandaard van zuiver goud. De voet, de schacht, de kelken, knoppen en bloemen moeten uit één stuk worden gedreven. De schacht moet zes zijarmen hebben: drie aan de ene kant en drie aan de anderen kant. Deze armen moeten versierd worden met amandelbloesem; breng op elke arm drie kelken aan met een knop en bloemblaadjes, telkens op dezelfde manier. Ook de schacht moet versierd worden met amandelbloesem: vier kelken, elk met een knop en bloemblaadjes. Waar de armen uit de schacht komen, moeten eveneens knoppen worden aangebracht: één onder het eerste paar armen, één onder het tweede paar en één onder het derde paar. De hele standaard, met de zes armen en de knoppen, moet uit één stuk zuiver goud gedreven worden. Maak er zeven lampen voor en zet die er zo op dat het licht naar voren valt. De snuiters en bakjes moeten ook van zuiver goud zijn. Gebruik voor de lampenstandaard en voor de bijbehorende voorwerpen een talent zuiver goud. Houd je bij het maken ervan aan het ontwerp dat je hier op de berg getoond is.

 

Overweging

Licht als teken van aanwezigheid.

We kennen dat, als wij een kaars of waxinelichtje aansteken bij een foto van een geliefde. Dan denken wij aan hem of haar, en is die persoon voor ons aanwezig.

We kennen dat ook in de Paaskaars, waarin we de levende Heer, de opgestane Jezus Christus in ons midden weten.

En in katholieke kerken brandt altijd de Godslamp, als teken dat de Heer er is.

Bij nogal wat mensen zie je thuis een menora staan, vaak van brons gemaakt. Een zevenarmige kandelaar. De menora is een herinnering aan de zevenarmige kandelaar, de lampenstandaard in de tabernakel en de tempel die hier in dit Bijbelgedeelte worden genoemd.

In het boek Openbaring komt deze ‘lampenstandaard’ terug in het visioen dat Johannes ontvangt van de hemel. Daar in de vorm van zeven kandelaren of lampenstandaards. Deze vertegenwoordigen de Gemeente van Christus, de ‘zeven gemeenten’ waaraan Johannes de Openbaring moet doorgeven.

In de vorm van deze zevenarmige kandelaar is de Gemeente dus vertegenwoordigd in Gods heiligdom. Wij staan voor Gods aangezicht. En het is zaak dat onze lampen brandende gehouden worden. Dat gebeurt door de olie, symbool van de Heilige Geest.

De Gemeente, het volk van God, is voor de Heer heel kostbaar. Vandaar dat de lampenstandaard van zuiver goud moet zijn. Niet zomaar een standaard, maar één die lijkt op een bloeiende amandelboom. Kelken, knoppen, bloemblaadjes, het moet allemaal heel precies. Daar zal een vaardige goudsmid voor nodig zijn!

De Heer wil dus dat zijn volk, zijn Gemeente, tot bloei komt. Een levende, levendig bloeiende gemeenschap van mensen. Een gemeente die licht uitstraalt, die haar lamp op een standaard zet en niet wegstopt onder de korenmaat.

Het is de Heilige Geest die ons die bloei schenkt, die het mogelijk maakt dat wij Gods licht uitstralen naar de mensen.

We moeten maar bidden dat ook onze kandelaar staande blijft voor het aangezicht van God, en dat die niet wordt weggenomen. Dat laatste kan immers ook: de gemeente van Efese krijgt dat te horen in Openbaring 2 vers 5.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04