Dagmeditatie 30 mei 2021

Door Daan Kraan op 30 mei, 2021 - 08:00

Johannes 3: 1-13

Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi’, zei hij, ‘wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die U verricht.’ Jezus zei: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk Gods zien.’

‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nicodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’

‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nicodemus.

‘Begrijpt u dit niet’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, Ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als Ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als Ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de Mensenzoon?

 

Overweging

Nicodemus is een farizeeër, een van de Joodse leiders. En hij heeft een vraag aan Jezus. Hij komt in de nacht naar Jezus toe. Zou hij bang zijn voor zijn collega’s, of voor ‘de mensen’, dat zij niet mogen weten dat hij naar Jezus toegaat? Het staat er niet bij, we weten het dus niet, maar het is wel opvallend…

Nicodemus heeft Jezus hoog. Hij noemt Hem ‘een leraar die van God gekomen is’, want de wondertekenen die Jezus doet kan iemand alleen doen met hulp van God.

‘Wij weten’, zegt Nicodemus. De Farizeeën weten het dus! Dit alles zou voor hen voldoende moeten zijn om Jezus te geloven…!

Maar Jezus is hier nog niet zo zeker van, en doet een opmerkelijke uitspraak:

‘alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk Gods zien’.

Om echt zicht te hebben op Gods koninkrijk, en dus ook op wie Jezus is, moet er in jouw hart iets gebeurd zijn, iets veranderen. Een geboorte uit water en geest. Opnieuw geboren zijn, een ‘wedergeboorte’. Of dat een moment is, of een proces, wellicht levenslang, het kan allebei. Het is met de Geest zoals met de wind, niemand weet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat.

Maar Nicodemus en dus ook de Farizeeën zitten nog vast aan aardse vragen. ‘Hoe kan dat?’ En die vragen blokkeren hem ook in het werkelijk aanvaarden van Jezus als ‘de Mensenzoon’. Als Jezus echt van God gekomen is, dan moeten ze Hem geloven als Hij over hemelse dingen spreekt. Maar ze stuiten al af op de aardse vragen. Die vormen een blokkade.

Welke ‘blokkades’ zijn er in ons leven, die verhinderen om echt open te staan voor het andere van Jezus? Of is de Geest van wedergeboorte al bezig in ons hart, zodat onze ogen langzamerhand voor Hem opengaan?

 

Ds. Ron Koopmans

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04