Dagmeditatie 30 april 2021

Door Daan Kraan op 30 april, 2021 - 08:00

Ezechiël 36: 29-38

“Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt, Ik zal het koren bevelen overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood op jullie afsturen. De bomen zullen overvloedig vrucht dragen en de akkers zullen een rijke opbrengst geven; jullie zullen niet meer door andere volken worden bespot omdat jullie honger lijden.

Jullie zullen je al je dwaalwegen en wandaden herinneren, en jullie zullen van jezelf walgen vanwege jullie gruwelijke zonden. Ik doe dit alles niet omwille van jullie – spreekt God, de Heer; laat dat tot je doordringen! Schaam je over je schandelijke gedrag, volk van Israël.

Dit zegt God, de Heer: Op de dag dat Ik jullie van je zonden gereinigd heb, zal Ik in de steden weer mensen laten wonen en zullen de puinhopen weer worden opgebouwd. Het verwilderde land zal weer worden bewerkt – het land dat voor iedereen die erdoorheen trok een woestenij was. Ze zullen zeggen: ‘Dit land hier, dat een woestenij was, is nu als de tuin van Eden, en de steden die in puin lagen, die verlaten waren en verwoest, zijn weer versterkt en bewoond.’ Dan zullen de volken om je heen beseffen dat Ik de Heer ben. Ik zal weer opbouwen wat verwoest was en beplanten wat verwilderd was. Wat Ik, de Heer, gezegd heb, zal Ik doen.

Dit zegt God, de Heer: Ook dit verlangen van het volk van Israël zal Ik in vervulling laten gaan: Ik zal het volk zo talrijk maken als een kudde schapen; zo vol als Jeruzalem op hoogtijdagen is met heilige offerdieren, zo vol met mensen zullen de steden zijn die nu in puin liggen. En ze zullen beseffen dat Ik de Heer ben.”’

 

Overweging

De profeet moet nog verder gaan met de woorden van God de Heer tot het volk Israël. Met de heilsboodschap komt ook een ernstige vermaning mee: ‘jullie zullen al je dwaalwegen en wandaden herinneren, en van jezelf walgen vanwege jullie zonden’. Dat is even wennen, maar het hoort ook bij het ‘Evangelie’, dat je niet alleen de verlossing blij aanvaardt uit Gods hand, maar dat je ook zondenbesef hebt. Zoiets is niet alleen voorbehouden aan wat wij dan ‘zware kerken’ noemen…!

Maar dán komt ook het heil! En dat heil bestaat voor Israël uit land, én uit volk.

Voor Israël zijn beide altijd een vraag geweest: hebben wij een land om in te wonen, en hebben wij voldoende nageslacht om ons volk in stand te houden? Al vanaf Abraham was dit onzeker: hij wist niet waar hij komen zou, en moest erg lang wachten op de zoon der belofte. En nog steeds wordt het volk Israël het land betwist, en staat het voortbestaan van het volk op het spel. Er zijn veel kapers op de kust!

Dan mag je ook dankbaar zijn wanneer je ziet dat het dorre land tot groei en bloei is gebracht in de laatste halve eeuw. Wanneer je in het huidige Israël rondreist, waan je je zelf soms in de tuin van Eden. En de steden groeien en bloeien.

Maar schijn bedriegt. Bijkans heel de wereld stelt grote vragen bij de staat Israël. Men beschuldigt dit volk nog altijd van ‘schandelijk gedrag’. Een veilige woonplaats wordt Gods volk nog altijd misgund en betwist.

Wanneer zullen ‘de volken’ eindelijk beseffen dat de God van Israël Heer is? En dat Hem alleen een oordeel over zijn volk toekomt?

Want de wereld heeft wat dat betreft meer dan genoeg boter op het hoofd….

 

Ds. Ron Koopmans

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04