Dagmeditatie 29 juli 2020

Door Daan Kraan op 28 juli, 2020 - 19:21

Exodus 25: 10-22

‘Laat van acaciahout een ark maken, een kist van twee-en-een halve el lang, anderhalve el breed en anderhalve el hoog. Overtrek die met zuiver goud, zowel van binnen als vanbuiten; aan de bovenkant moet je rondom een gouden sierlijst aanbrengen. Giet vier gouden ringen en bevestig ze aan de vier poten: twee ringen aan elke kant van de ark. Maak draagbomen van acaciahout, verguld ze en steek ze door de ringen aan weerszijden; zo kan de ark gedragen worden. De draagbomen moeten in de ringen blijven, ze mogen er niet uit gehaald worden.

In de ark moet je de verbondstekst leggen die Ik je zal geven. Je moet ook een verzoeningsplaat maken van zuiver goud, twee-en-een-halve el lang en anderhalve el breed. Maak aan de beide uiteinden daarvan een cherub, eveneens van goud, één aan het ene uiteinde en één aan het andere uiteinde. Het moet drijfwerk zijn, de twee cherubs moeten één geheel met de plaat vormen. Ze moeten tegenover elkaar staan, met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd, en hun vleugels moeten gespreid zijn zodat ze zich daar beschermend over uitstrekken. Leg de verzoeningsplaat op de ark; leg de verbondstekst die Ik je zal geven in de ark. Daar zal Ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs op de ark met de verbondstekst, zal Ik met je spreken en je alles zeggen wat Ik van de Israëlieten verlang.’

 

Overweging

Waar valt de Heer te ontmoeten, voor Mozes in de woestijn?

Dat blijkt een heel specifieke plaats te zijn: boven de verzoeningsplaat op de ark met de verbondstekst, tussen de twee cherubs.

We zeggen wel eens: ‘God is overal’. En dat is ook zo. Maar als God zomaar ‘overal’ is, dan is Hij ergens ook ‘nergens.’ Het zegt niet zoveel.

De Heer blijkt in de Schrift ervoor te kiezen toch op een speciale plaats te ‘wonen’. In een heiligdom, heel nauwkeurig gemaakt zoals we gisteren constateerden. En met een zekere afstand tot de mensen. Het is een heiligdom. Heiligheid houdt ook afstand in, afstand tot wat onheilig is.

In het heiligdom staat niet een godenbeeld centraal. Daar is de Heer heel duidelijk in: maak geen godenbeeld. Met een godenbeeld leg je Hem immers vast, en ligt misbruik, manipulatie en afgoderij op de loer.

Zijn plaats is een kist. Een ark. Gemaakt van speciaal hout, acaciahout, met goud overtrokken en met duidelijke afmetingen. Die kist bevat niets meer en niets minder dan de tekst van het verbond dat God met de mensen gesloten heeft: de twee stenen platen. De Heer is de God van het verbond en van de belofte, in woorden vervat. Zó wil Hij gekend worden, zó wil Hij aanwezig zijn onder de mensen.

Verzoening, dat is de belangrijkste handeling die tussen God en mensen zal worden verricht. Want de Heer is heilig en de mensen zondigen. Verzoening is de enige handeling die het contact tussen God en mensen levend en leefbaar houdt. En dus dekt een ‘verzoeningsplaat’ de kist van boven af. Boven die plaat zal de Heer Mozes ontmoeten.

En dan zijn er nog de cherubs. Dat zijn engelenfiguren die de speciale functie hebben van het bewaken. We kennen ze nog van één ander verhaal: dat van het paradijs, de hof van Eden. Die hof wordt door cherubs bewaakt, om te voorkomen dat de mensen de hof weer gaan betreden. Zo schermen de cherubs ook hier de heiligheid van God af voor de mensen. Wie zich aan de verbondstekst vergrijpt, betreedt als het ware het verboden paradijs. Het zou je dood worden…

Al met al bijzonder, dat de Heer toch met het volk spreken wil, via Mozes. Het verbond is de basis. En door de draagbomen draagt het volk dat verbond altijd met zich mee.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04