Dagmeditatie 21 februari 2021

Door Daan Kraan op 21 februari, 2021 - 08:00

1 Petrus 3: 13-22

Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet.

Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd Hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.

Hij is naar de geesten gegaan die gevangenzaten, om dit alles te verkondigen aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan Hem onderworpen zijn.

 

Overweging

In het vervolg op het voorgaande beveelt Petrus de gelovigen aan om het goede te blijven doen, ook als anderen zich daarover negatief uitlaten. Als je goed doet heb je niets te vrezen, is zijn uitgangspunt. Maar als er toch lijden komt, vanwege dat goeddoen, draag het dan. En als iemand vraagt ‘waarom’, wees dan altijd bereid je te verantwoorden over de hoop die in je is. Blijven goeddoen, ook als men je hoont of lastert. Het is best een hele opgave, en niet altijd gemakkelijk…

Maar dan wijst Petrus op Christus. Hij heeft toch ook geleden, terwijl Hij alleen maar goeddeed, rechtvaardig was? Daarmee heeft Hij voor ons, onrechtvaardigen, geleden! Het is de manier waarop Hij ons bij God heeft gebracht!

Heel mooi zijn de woorden waarmee Petrus ons dan vertelt hóe wij dan tot God gebracht zijn: door de doop. Dát is de ingang van het behoud, zoals de ark dat was voor Noach en de zijnen. Het doopwater wast niet ons lichaam schoon, maar ons geweten. Het is een bede tot God om een goed, zuiver geweten.

Maar vóór onze doop zit nog een gebeuren, dat eigenlijk het meest fundamenteel is.

Dat is de opstanding van Jezus Christus. Pasen! Het éigenlijke gebeurt búiten ons om. Jezus is naar het lichaam gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. En als die levende geest heeft Hij het evangelie verkondigd aan allen die ten tijde van Noach ongehoorzaam waren en gedood werden in de zondvloed. Zelfs hèn is Christus niet vergeten! Nu, diezelfde opstanding van Jezus is ook voor ons de redding. Omdat Jezus leeft én heerst, mogen wij vragen om dat zuivere geweten, kunnen wij gedoopt worden en is het heil, het leven, ook voor ons.

Inderdaad: wie zou ons dan nu nog kwaad kunnen doen?

Ds. Ron Koopmans

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04