Dagmeditatie 2 mei 2021

Door Daan Kraan op 2 mei, 2021 - 08:00

Ezechiël 37: 1-14

Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en Hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘Heer, mijn God, dat weet U alleen.’ Toen zei Hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer! Dit zegt God, de Heer: Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat Ik de Heer ben.”’

Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei Hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de Heer: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven”’.

Ik profeteerde zoals Hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte.

En Hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: “Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden.” Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de Heer: Mijn volk, Ik zal jullie graven openen, Ik laat jullie uit je graven komen en Ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen beseffen dat Ik de Heer ben als Ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, Ik zal jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat Ik de Heer ben. Wat Ik gezegd heb, zal Ik doen – zo spreekt de Heer.”’

 

Overweging

Het visioen dat de profeet ontvangt is heel indrukwekkend: een dal vol dorre beenderen die zich op zijn profetieën aaneenvoegen en tot lichaam worden, en als de wind erin blaast tot leven komen.

Het is opmerkelijk dat dit tot leven komen in twee fasen lijkt te gebeuren. Eerst worden de beenderen opgeroepen te luisteren naar de woorden van de Heer. Die woorden bevatten een belofte. Op die belofte komen de beenderen al in beweging, en voegen ze zich samen, tot een lichaam. Maar dan zit er nog geen leven in. Dat komt pas bij de tweede profetie, gericht op de wind. Dat is Gods adem, dat is de Geest. Pas als díe in de dode lichamen blaast komen ze tot leven.

Heel dit visioen, deze profetie, slaat op het volk Israël, dat ver weg in ballingschap eigenlijk dood is: hun botten verdord, hun levensdraad afgesneden. Ze zijn compleet de weg kwijt, hun hoop is vervlogen. Maar de Heer belooft hen uit hun graven te laten komen en terug te leiden naar hun eigen land.

Ook wij mogen deze beloftevolle profetie ontvangen. Als we horen naar Gods Woord worden wij tot zijn Lichaam, de Kerk. Maar pas als wij de Geest ontvangen worden we een lévende Kerk. Dan zullen we ervaren dat de Heer ons thuisbrengt.

En opnieuw: dit alles is opdat we weten dat Híj de Heer is!

Ds. Ron Koopmans

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04