Dagmeditatie 2 juni 2021

Door Daan Kraan op 2 juni, 2021 - 08:00

Johannes 3: 31-36

Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, getuigt van wat Hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard. Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan Hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’

 

Overweging

‘Hij moet groter worden, en ik kleiner’, zegt Johannes de Doper over Jezus.

Dus hij heeft er helemaal geen probleem mee dat mensen Jezus volgen. Dat is immers ook de bedoeling.

Johannes is er volop van overtuigd dat Jezus ‘van boven komt’. Jezus komt uit de hemel. En zo staat Jezus boven allen. Als Jezus spreekt, dan is dat niet zomaar de taal van de aarde, maar dan is dat een getuigenis van wat Jezus vanuit de hemel heeft gezien en gehoord. Jezus weet meer dan Johannes, en kan de mensen dus verder brengen.

Het gaat er dan wel om, dat je Jezus’ getuigenis ook aanvaarden wil.

En daar ligt een probleem, weet Johannes nu al: dat getuigenis van Jezus zal door ‘niemand’ aanvaard worden. Door bíjna niemand, weten wij nu. Wie Jezus’ getuigenis wel aanvaardt, zegt daarmee: God is betrouwbaar!

Want tussen Jezus en God is een direct verband. En ook met de Geest. Eigenlijk zien we hier de ‘Drie-eenheid’, die we jongstleden zondag beleden en vierden, in een notendop. Het gaat over de Vader die de Geest in overvloed schenkt, en die de Zoon liefheeft en alle macht aan Hem heeft overgedragen.

Alles hangt dan af van de vraag of je de Zoon gelooft. Of je Hem ook volgen wilt.

Geloof je de Zoon niet, dan blijft ook je verhouding met God de Vader verstoord.

Geloof je de Zoon wel, en dat kun je, want er is Geest in overvloed, dán gebeurt er iets in de verhouding tussen God de Vader en jou. Er komt verzoening en vergeving, redding en behoud. ‘Eeuwig leven’.

Geloven in de Zoon, geloven in Jezus. Kunnen wij dat zomaar? Of moeten wij daartoe geroepen worden? Daartoe uitverkoren zijn?

De roep gaat al eeuwenlang uit. En in Jezus zijn wij allen uitverkoren.

Ik weet zeker dat er ook altijd een wilsbesluit mee gemoeid is.

Wil ik Hem geloven? Wil ik Hem volgen? Dat blijft elke dag weer de vraag.

 

Dit is de laatste dagmeditatie van mijn hand. Vandaag word ik 65 jaar, en ik vind het nu wel genoeg zo. Vanaf woensdag 18 maart heb ik dagelijks deze overdenkingen bij de lezingen van het NBG-Bijbelrooster geschreven als bemoediging voor kerkenraadsleden en gemeenteleden in de tijd van corona. Er waren enkele pauzemomenten: vier weken in de zomer van 2020, en in de voorjaarsvakantie van 2021. In totaal zijn er 405 dagmeditaties verschenen. Houd moed, heb lief!

 

Ds. Ron Koopmans

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04